Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

 1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
 2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in

Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Deblokkade Bart Versieck 3


De Arbitragecommissie ontving op 21 april 2021 van Bart Versieck (overleg | bijdragen | blocks) een e-mail met het volgende verzoek:

Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Het spijt me dat ik ooit eens een sokpop-account hebt gebruikt. Sindsdien ben ik niet meer actief geweest op de Nederlandstalige Wikipedia, maar ik zal me voortaan constructief opstellen.

Bovendien ben ik van plan om de cursus op https://nl.wikimedia.org/wiki/Effectief_Online_Samenwerken/De_vier_modules te volgen.

Met vriendelijke groeten

Bart Versieck


De Arbitragecommissie heeft hiervan kennisgenomen en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het verzoek in behandeling neemt.

De Arbitragecommissie, 22 apr 2021 09:31 (CEST)


Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Bewerkingsconflict met The Banner


Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Ik wil graag de zaak voorleggen omtrent de bewerkingsoorlog tussen mij en The Banner op de pagina Lijst van landen per werelddeel. Naar het voorbeeld van andere pagina’s zowel op de Nederlandstalige als anderstalige Wikipedia heb ik het initiatief genomen om alle landen in een kolom te plaatsen met bijkomende informatie als hoofdstad, regio, taal en munteenheid met de functie om het oplopend te sorteren. The Banner vind dat totaal overbodig en heeft de bewerking teruggedraaid. Op mijn overlegpagina onder het kopje Lijst van landen per werelddeel kan je de volledige discussie terugvinden. (Ik raad jullie zeker aan om het volledige gesprek te lezen op mijn overlegpagina en de bewerkingsgeschiedenis van de pagina Lijst van landen per werelddeel. De bewerkingen vonden plaats tussen 6 december 2020 en 19 december 2020.) Ikzelf zeg als er een tabel met extra informatie aanwezig is op pagina als Lijst van landen in 2021 (en natuurlijk ook alle voorgaande jaren) dan kan het ook op de pagina Lijst van landen per continet. Ik heb hem aangegeven dat er te discussiëren valt over de relevantie van bijvoorbeeld munteenheid dat hij niet relevant vind en dat je het kan vervangen met iets anders bijvoorbeeld oppervlakte of inwonersaantal maar daar wou hij totaal niet van weten. Hij antwoordde met “het staat er nu eenmaal”. Ik ben het er niet mee eens dat hij in zijn eentje beslissingen neemt zonder andere te raadplegen. Ik heb voorgesteld om de zaak voor te leggen aan andere moderatoren die hun mening hierover kunnen geven maar hij weigerde dus ben ik naar de arbitragecommissie gestapt. Hij is zelfzeker dat het afgewezen zal worden. Ik vind dit gedrag van een moderator op Wikipedia ongepast.

Link naar de bewerkingsgeschiedenis https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lijst_van_landen_per_werelddeel&action=history

Link naar de discussie op mijn overlegpagina https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:De_Maghrebijn – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door De Maghrebijn (overleg · bijdragen)

Ik ben geen moderator. The Banner Overleg 16 jan 2021 19:05 (CET)
De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 22 jan 2021 13:48 (CET)


Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.

De Arbitragecommissie,15 mrt 2021 22:40 (CET)


Natuur12: verwijdering van twee artikelen en blokkering, en Daniuu: meeblokkering OP en mailfunctie


Beste Arbritragecommissie,

Gebruiker:Natuur12, moderator, en ik komen wel eens in botsing als hij maatregelen tegen mij treft, ten onrechte vind ik met argumenten. Ondanks mijn overlegpogingen hier en hier kwamen we er samen niet uit. Natuur12 wil niet terugkomen op zijn daden en kan of wil zich niet voldoende verantwoorden. Ook moderator Gebruiker:Daniuu raakte betrokken en misbruikte zijn macht als moderator (overleg). Ik heb ze gevraagd waar ik in beroep kon, ik wist niet of de Arbcom moderatoren kan en wil beoordelen, en of moderatoren dat accepteren. (Akkoord, moderatoren moeten vaak streng optreden, maar niet onredelijk en onnodig. We moeten veilig kunnen blijven werken op wikipedia.)
Daarom deze klacht, al houd ik niet van klagen en vind ik dat dit niet nodig moet zijn. Excuses voor het lange verhaal.

Het gaat hieronder om twee gevallen, deel van een grotere serie van aanvallen van Natuur12 met machtsmisbruik op mij en in feite op Wikimedia zelf, zowel op Wikimedia Commons als op de Nederlandse wikipedia.

1. Foutieve verwijdering van Lijst van dorpen en buitenplaatsen in Nederland, die door de Fransen in 1672 en 1673 verwoest zijn, 2 december 2020

Als afhandelend moderator van een beoordelingsprocedure gooide Natuur12 dit artikel weg, terwijl aan alle, deels niet onterechte, kritiek op dit artikel ruimschoots gevolg was gegeven. Het onderwerp zelf is al eeuwen welbekend, ik hoorde ervan op de lagere school in Utrecht, het wordt vermeld in honderden boeken. Er was een tentoonstelling over in Het Utrechts Archief hetutrechtsarchief.nl. Wikipedia is volgens Jimmy Wales toch bedoeld als "de samenvatting van alle kennis"? Met die Lijst wilde ik zo'n samenvatting over een encyclopedisch onderwerp geven.

Bij de beoordeling van het artikel waren er tenslotte vier stemmen vóór behoud, van onder meer de geschiedenisexpert Gebruiker:Nederlandse Leeuw. Alleen bleef de indiener Gebruiker:Paul Brussel onverzoenlijk tegen, al had hij geen argumenten meer. Aan al zijn wensen was voldaan, een verdere bron wilde hij niet geven. De versie van 29 november 2020, dus vóór het eindoordeel hieronder, opgeslagen onder Gebruiker:Hansmuller/Lijst van kastelen in Nederland, die door de Fransen rond 1672 of 1794 verwoest zijn telde 127 voetnoten met een literatuurlijst van 19 gebruikte boeken bij drie externe links.

Maar op 2 december 2020 besliste Natuur12 in die beoordelingsprocedure:

Conclusie afhandelend moderator: oké. Er is één vraag die nog steeds onbeantwoord gebleven. Is "dorpen en buitenplaatsen in Nederland die door de Fransen in 1672 en 1673 verwoest werden" een onderwerp dat in berouwbare publicaties besproken wordt. Dat dit zo is, dat is onvoldoende aannemelijk gemaakt. En zodra men zelf invulling gaat geven aan een onderwerp in plaats van betrouwbare literatuur over het onderwerp in de juiste verhoudingen samen te vatten, dan bedrijf je origineel onderzoek en dat is niet toegestaan. Nu is er een idee, wordt er wat in elkaar gezet en worden er achteraf bronnen bijgezocht. Dat is omgekeerd van hoe het hoort. Eerst bronnenonderzoek, dan schrijven. Welke beslissing er ook genomen wordt, er zal een substantiële groep mensen teleurgesteld zijn. Desalniettemin, vriendelijk verzoek om ervoor te zorgen dat als ik morgen WP weer open mijn overlegpagina niet volstaat met argumenta ad hominem. Natuur12 (overleg) 2 dec 2020 23:44 (CET)

Dit is een onbegrijpelijk oordeel, door irritatie ingegeven?
Er waren natuurlijk wel veel betrouwbare bronnen, nee het was geen origineel onderzoek - dat zijn volgens de definitie onbewezen speculaties. Er was niet eerst een idee, met achteraf bronnen erbij. Er was vernieling van dorpen en buitenplaatsen door Franse troepen, daarna veel bronnen, en eeuwen later dat artikeltje.

Dan de merkwaardige slotzin

Desalniettemin, vriendelijk verzoek om ervoor te zorgen dat als ik morgen WP weer open mijn overlegpagina niet volstaat met argumenta ad hominem.

Achtergrond:

Ik denk dat dit teruggrijpt op mijn protest tegen mijn blokkering in 2020 door diezelfde Natuur12 op Wikimedia Commons: dat bevatte géén "argumenta ad hominem". Natuur12 verbood een bespreking van de illegale blokkering door moderatoren Ellywa en Effeietsanders, van een legale donatie van de Universiteit Leiden. Vijf weken lang waren 500 legaal gedoneerde foto's van de Category:A. A. van Achterberg Collection verwijderd. Ze konden niet verder worden nagekeken door de donor, die snel daarna in het ziekenhuis belandde en in februari 2020 overleed. Dus die vijf weken waren kostbaar. De illegale blokkering van de foto's december 2019-januari 2020 werd teruggedraaid, maar zowat te laat voor de donor.
Ik moest die discussie over de misstand door Ellywa en Effeietsanders wel aangaan op Commons:Administrators' noticeboard, want op Commons is geen Arbitragecommissie (die ik wel voorstelde). Ik had tevoren overleg met moderator Krd, maar een steward bijvoorbeeld reageerde eerder desgevraagd niet.
Dit overleg bevat geen "argumenta ad hominem", hier op Wikipedia - Natuur12 wilde geen overleg op Commons, was er minder? en noemde hierboven WP - ook niet.

Door het eindoordeel van Natuur12 kreeg ik het idee dat hij - heb ik hem ooit ontmoet? - persoonlijke bezwaren tegen me had, stelde voor deze buiten wiki te bespreken en stuurde contactgegevens. Daar hoorde ik niets op. Natuur12 verwijderde de Lijst van dorpen en buitenplaatsen... blijkbaar zonder goede argumenten. (Een reguliere herstelpoging, met een andere moderator die niet objectief kon zijn, kon dit niet verhelpen, dus ik kom toch bij de Arbcom terecht, voor de oorspronkelijke verwijdering en anders vanwege het geweigerde herstel.)

 • Dus Natuur12 heeft dit historische verhaal Lijst van dorpen en buitenplaatsen.., van belang voor de Nederlandse geschiedenis, ten onrechte verwijderd.

2. Onterechte verwijdering van Wikipedia:Humor en onzin/Wikitembo, blokkering en monddood maken, 7 maart 2021

Recent blokkeerde Natuur12 me en verwijderde hij de onschuldig bedoelde dierfabel Wikitembo, wegens cyberpesten maar die fabel voldoet niet aan die definitie. Pesten was niet mijn bedoeling, zoals uitgelegd. De fabel komt voort uit mijn ervaringen als cursusleider van zo'n vijftig maal Inleiding wikipedia en zelf deelnemer aan andermans inleidingen, sinds 2013. Het is grappig, maar soms lastig als er discussies ontstaan met en tussen enthousiaste wikipedianen in het gehoor die ernstig ten koste kunnen gaan van de tijd voor zelfwerkzaamheid van de nieuwe wikipedianen. Deze discussies verschrikken de nieuwelingen enigszins. Voor de grap kunnen we dit vergelijken met stoeiende of vechtende olifanten, volgens spreekwoorden in het Swahili. Soms gaat het om eenlingen die teveel opmerkingen maken. Sinds 2013 heb ik dit soort Wikitembo-verschijnsel waargenomen, en - ik beken - ik was zelf soms zo'n Wikitembo, al in 2013 geloof ik, tenminste bij een inleiding door Gebruiker:Husky en later bij een inleiding door Arie Sonneveld... !! Vandaar de grap, ik ken mensen die erom moesten lachen. Olifanten zijn trouwens in het algemeen zeer edele dieren, het is niet erg daarmee vergeleken te worden, vind ik.

Al jaren geleden trof ik de sterke rubriek Wikipedia:Humor en onzin aan, met onder meer grappen over wikipedianen. Eenvoudige goedmoedige en grappige (zelf)spot zonder namen is daar volgens plaatselijke traditie en Nederlands en Amerikaans recht blijkbaar toegestaan. In Nederland in het algemeen sinds bijvoorbeeld de Lof der Zotheid (1509) van Desiderius Erasmus. Het is sterk als een gemeenschap om zichzelf kan lachen. Lachen mag zelfs van God, volgens Annie M.G. Schmidt.

Ja, er is een vorig humoristisch artikel over olifanten van mij geweest, dat verwijderd werd omdat ik de aanduiding ooit had gebezigd voor mezelf en twee andere wikipedianen. Dat was de reden tot verwijdering, niet de inhoud op zichzelf: een eenvoudige dierfabel. Onder een nieuwe naam gold dus niet het oude bezwaar. De nieuwe dierfabel Wikitembo, met ook andere aanpassingen, legde ik tweemaal voor aan moderator Gebruiker:Wutsje, die zich met die eerdere fabel had bemoeid, en ik vroeg of er bezwaren waren: die kreeg ik niet. Dus ik probeerde zorgvuldig te zijn, bij bezwaar had ik de Wikitembo niet aangemaakt. (Bij de tekst kan desgewenst nog expliciet vermeld worden dat het niet om specifieke personen gaat.)

 • Dus Natuur12 verwijderde die Wikitembo ten onrechte, en mijn blokkering was onterecht.
 • Gebruiker:Daniuu maakte me ook nog monddood, nadat ik terecht geprotesteerd had en Wutsje gemaild had, die geen bezwaar had gehad. Daniuu mocht dit niet doen. Ik was me er niet van bewust, dat je de Arbcom kunt mailen... Natuur12 en Daniuu gaven geen beroepsmogelijkheid aan zoals in Nederland wel gebruikelijk is.

Een grap zonder vermelding van persoonsnamen mag gewoon op Wikipedia:Humor en onzin, dat is daar blijkbaar al jaren gewoonterecht. In Nederland en in de VS kennen we in principe geen censuur, die afwezigheid is een groot goed.

 • Ik vind het daarom een principiële kwestie, dat eerlijke en onschuldige zelfspot en spot als die Wikitembo wordt toegestaan en terugkomt. Dat is in overeenstemming met gewoonterecht op Wikipedia en met Nederlands en Amerikaans recht.
 • Blokkering vanwege een onschuldige dierfabel met extra monddood maken moet niet toegestaan worden. Beroepsmogelijkheid moet meteen worden aangegeven.

Dus graag over beide incidenten met Natuur12, en een incident met Daniuu, samen vier dingen, het oordeel van de Arbcom.

Beste Arbcom, dank voor uw aandacht, met vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 25 mrt 2021 14:56 (CET) (achteraf nog twee plaatjes toegevoegd Hansmuller (overleg) 2 apr 2021 09:10 (CEST))

Aanname

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 12 apr 2021 22:38 (CEST)


Deblokkade Dred05m


De Arbitragecommissie ontving op 22 april 2020 van Dred05m (overleg | bijdragen | blocks) een e-mail met het volgende verzoek:

Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Zaterdag 17 april heb ik, Gebruiker:Dred05m, een bewerking gedaan aan het artikel van Khadija Arib, waarin ik het woord achterbaks hekelde van een artikel van RTLnieuws. Waarin een anonieme bron Khadija Arib, destijds nog Kamervoorzitter van de Tweede Kamer beticht werd dat ze achterbaks zou zijn.

Echter Gebruiker:Encycloon heeft mij zonder pardon naar RegBlok gebracht om voor mij een blokkade aan te vragen voor de duur van een bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Zonder uitleg of motivatie begon hij mij zwart te maken dat ik stelselmatig hetzelfde gedrag bij bewerkingen liet zien en niet open zou staan voor overleg.

Iedereen maakt fouten, ook ik maar dit hoeft niet te betekenen dat ik het boetekleed aan moet doen of schuld bekennen. De bewerkingen die ik heb gedaan zijn vanuit goed geloof en een zuiver geweten gedaan. Dat uitgerekend ik dan aan de schandpaal wordt genageld zodat andere gebruikers hun misgenoegen naar mij kunnen ventileren. Zie Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok#Dred05m.

Ik ben daadwerkelijk geblokkeerd voor onbepaalde tijd door Gebruiker:Natuur12

Ik ben gepasseerd in kwestie hoor en wederhoor. Een verhaal heeft twee kanten. Mijn kant is onvoldoende naar gekeken. Ik verzoek dan ook aan de leden van de Arbitragecommissie om voor mij een zaak te openen, zodat ik de gelegenheid aangeboden krijg om mijn kant van het verhaal te vertellen. Ik heb geen bewerkingsrechten meer, behalve op mijn eigen gebruikerspagina.

In afwachting van de uitkomst van deze zaak heb ik vol vertrouwen. Dred05m

De Arbitragecommissie heeft hiervan kennisgenomen en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het verzoek in behandeling neemt.

De Arbitragecommissie, 22 apr 2021 09:31 (CEST)

De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 3 mei 2021 22:02 (CEST)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Afgehandelde verzoeken

Edoderoo


Beste Arbitragecommissie,

Helaas ben ik genoodzaakt om een zaak in te dienen tegen Edoderoo. Ik heb geprobeerd om Edoderoo te bewegen zijn werkwijze aan te passen maar dit is niet gelukt. Aangezien dit een structureel probleem betreft, zie ik weinig in het afdwingen van een gedragsverandering middels een oplopende serie blokkades. De kritiek bestaat eigenlijk uit vijf delen:

 • Edoderoo verwijdert functionele links uit artikelen door anderen aangebracht in door hem gestarte artikelen en vertoont hiermee artikelbaasgedrag.
 • Edoderoo weigert zich aan de conventies te houden.
 • Edoderoo weigert zich aan de eerste zuil te houden, hij weigert te streven naar nauwkeurigheid.
 • Edoderoo negeert kritiek op de inhoudelijke kwaliteit van zijn werk.
 • Edoderoo valt andere gebruikers te vaak onnodig persoonlijk aan.

Functionele links

In Wikipedia is het sinds jaar en dag geaccepteerd dat we functionele links plaatsen. Wat we onder een functionele link verstaan, wordt beschreven in Help:Gebruik van links. En daarin staat duidelijk dat een link naar het geboortejaar en het sterftejaar van een persoon functionele links betreft. In de praktijk gaan we nog verder en wordt de complete geboortedatum gelinkt.

Nu is het lastig om iemand te dwingen wel of geen links aan te leggen. Al kan wel gesteld worden dat jezelf niet conformeren aan wat maatschappelijk geaccepteerd is, asociaal te noemen is. Het gaat echter een stap verder wanneer iemand links waarvan in algemeenheid gezegd wordt dat ze functioneel zijn weer verwijderd worden. Hier heb ik Edoderoo in augustus 2020 op aangesproken en hem verzocht daarmee te stoppen. Echter, in november 2020 blijkt dat hij aan mijn verzoek geen gehoor heeft gegeven. Zie bijvoorbeeld hier.

Aangezien het weghalen van functionele links objectief te kwalificeren is als een verslechtering is dit gedrag ongewenst. Daarom verzoek ik de Arbitragecommissie op dit gebied om Edoderoo te verbieden om functionele links weg te halen.

De conventies

De conventies zijn te vinden op Wikipedia:Conventies. Voor artikelen over personen stellen de conventies het volgende:

Geboorte- en sterfdata worden doorgaans als in het volgende voorbeeld aangegeven: "Jan Pieterse (Amsterdam, 1 januari 1900 – Den Haag, 31 december 1999)". Bij een levende persoon wordt de geboortedatum aangegeven met "Jan Pieterse (Lutjebroek, 1 januari 1900)", of "(geboren in Lutjebroek op 1 januari 1900)".

Edoderoo maakt van deze conventie echter een rommeltje. We hebben het hier niet over een beginnend gebruiker, maar een ervaren gebruiker die nota bene een lintje heeft gekregen voor zijn bijdrage aan Wikipedia. Dan mag een mens verwachten dat een gebruiker zoveel mogelijk zijn best doet om de conventies na te leven.

In augustus 2020 heb ik Edoderoo op het naleven van de conventies aangesproken.

Hoewel Edoderoo zich in een deel van de gevallen aan de conventies houdt, is dit te vaak niet zo. Als voorbeelden: Ingrid Schuiten (geboorteplaats niet in inleiding, wel in infobox), Elizabeth Minter (zelfde laken en pak), Ibtissam Bouharat (geen data en plek in inleiding, wikificatie college deels teruggedraaid) enzovoorts. Op verzoek kan ik de Commissie meer voorbeelden verstrekken. (De zaak moet wel leesbaar blijven).

Het niet naleven van de conventies is hinderlijk, zeker wanneer je er op aangesproken bent en het andere collega’s lastig maakt te zorgen dat artikelen wel voldoen aan de standaarden waar wij ons allen aan houden.

Daarom verzoek ik de Arbitragecommissie om Edoderoo een aanwijzing te geven dat de conventies ook voor hem gelden en dat hij zich eraan te houden heeft. Ik verzoek geen verplichting, omdat je dan situaties gaat krijgen waarbij mensen geblokkeerd worden voor foutjes.

Streven naar nauwkeurigheid en negeren kritiek

De eerste zuil stelt dat we moeten streven naar nauwkeurigheid. Het laatste voorbeeld is het aanduiden van de Nederlandse nationaliteit als “Nederland”. Hier is Edoderoo erop aangesproken dat dit incorrect is. Dit bericht is onbeantwoord gebleven. Toch introduceert hij dezelfde fout opnieuw in de artikelen Zenna de Zwart en Luna Knoester. Daarmee heeft Edoderoo willens en wetens foute informatie aan de encyclopedie toegevoegd en dat past niet bij een samenwerkingsproject.

Nu is dit slechts een voorbeeld. En toegegeven, op dit punt is in de laatste jaren wel iets van verbetering geweest, maar desondanks wil ik de Commissie verzoeken Edoderoo op het hart te drukken dat wanneer hij op een fout gewezen wordt, hij deze niet opnieuw moet introduceren.

Onnodig op de man spelen

Mensen persoonlijk aanvallen is natuurlijk niet in lijn met wp:Wikiquette en wp:GPA. Alleen al in de discussie van 4 november die ik met Edoderoo had, zijn dit er ook weer twee, waarvan de opmerking over mijn tijdelijk vertrek omdat ik mij onveilig voelde (en voel) en de beschuldiging van vleespopperij mij diep gekwetst hebben. Maar er zijn meer voorbeelden, waarvan sommige opmerkingen ongepaster zijn dan andere.

7 november, 4 november, 4 november, 3 november. Ik heb voor nu alleen november 2020 doorgenomen, meer voorbeelden kunnen indien de Commissie dit wenselijk acht aangeleverd worden.

Ik verzoek de Commissie inzake dit punt om Edoderoo te verbieden nog langer op de man te spelen en er een duidelijke sanctie tegenover te stellen wanneer hij hier mee doorgaat.

Tot slot

Ik vind het bijzonder spijtig een zaak aan te moeten spannen tegen een collega voor wie ik normaal veel waardering heb. Maar dat is geen reden om ongewenst gedrag door de vingers te zien. Wikipedia is en blijft primair een samenwerkingsproject, en als iemand zich niet wil conformeren aan wat we allemaal met elkaar afgesproken hebben, dan is een reactie passend.

Ik heb geen enkele moeite gespaard om er met Edoderoo als redelijke volwassenen onder elkaar uit te komen, maar aangezien mijn poging beantwoord is met een serie ontzettend grievende opmerkingen en geen blijk van verbetering, verzoek ik de Arbitragecommissie om zich over deze zaak te buigen.

Had ik gedacht dat een blokkadeverzoek zinvol is, dan had ik eerst voor die optie gekozen. Ook wil ik benadrukken dat er geen sprake is van een conflict tussen twee gebruikers, maar van een moderator die richtlijnenschendingen constateert en daarover het gesprek is aangegaan met de overtreder, die vervolgens weigert te luisteren en de moderator die hem aansprak is gaan aanvallen.

Met vriendelijke groet,

Natuur12 (overleg) 7 nov 2020 17:05 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek en laat spoedig weten of zij het in behandeling zal nemen.
Groet, De Arbitragecommissie, 8 nov 2020 21:31 (CET)
De Arbitragecommissie heeft, na lang beraad, besloten deze zaak onder voorwaarden aan te nemen. Dat lange beraad bestond eruit om na te gaan of de ingediende zaak voldoende aanknopingspunten biedt voor aanname. De Commissie is hier slechts ten dele van overtuigd. De indiener van de zaak geeft aan meer voorbeelden aan te kunnen leveren van het onnodig op de man spelen. De Commissie wil van dit aanbod gebruik maken: zij wil op dit punt graag meer voorbeelden zien alvorens de zaak verder te behandelen.
De Arbitragecommissie, 18 dec 2020 10:05 (CET)

Nadere toelichting door Natuur12

De bewerkingen van Edoderoo zijn al voor een langere periode niet in de haak, en ook de frequentie is storend. Soms gaat het om kleine steken, soms om ongepaste vergelijkingen en andere vormen van ad hominem.

In jullie 2019 heb ik als moderator Edoderoo een stevige waarschuwing gegeven. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok/Archief41#Edoderoo Achteraf gezien kan ik mij vinden in de kritiek van Akadunzio en Happytravels op mijn afhandeling goed vinden.

Eerder had CaAl een blokkadeverzoek afgewezen waarbij ook een waarschuwing volgde: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok/Archief40#Edoderoo

Beide partijen hadden toen boter op hun hoofd. Alleen het probleem is dat ondanks de waarschuwingen het op de man spelen toch wel gebleven is. Na mijn waarschuwing is er wisselend gehandhaafd. CaAl heeft twee blokkades opgelegd, zie bloklog. https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciaal:Logboeken/block&page=Gebruiker%3AEdoderoo

Maar DutchTina heeft bijvoorbeeld een blokkadeverzoek voor een duidelijke PA ondanks dat Edo de laatste waarschuwing had gehad, afgewezen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok/Archief41#Edoderoo_2

Voor de tweede blokkade door CaAl, zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok/Archief41#Edoderoo_3 De handhaving van de moderatoren is verre van optimaal geweest. Maar ook zijn de problemen na de blokkade van 3 maanden niet opgehouden.

Om te laten zien dat er sprake is van regelmaat en een structureel probleem heb ik de bijdragen van Edoderoo in de maanden augustus, september en oktober 2020 doorgenomen, op een paar plekken aangevuld met wat overige voorbeelden. Onderstaande lijst is opgesteld door snel door de bijdragen van Edo te bladeren. Niet alle voorbeelden zijn even schokkend maar tonen wel aan dat de overlegstijl van Edo met regelmaat onnodig onplezierig is.

Op WP:terug:

Op TBP:

Overig

Eigenlijk zouden de rotopmerkingen aangepakt kunnen worden met een serie steeds verder oplopende blokkades. Maar dat zou ik spijtig vinden. Edo is 90% van de tijd een goede gast en een fijne collega. Daarom hoop ik liever op bijsturing door de AC.

Uitspraak

Bevoegdheid Arbitragecommissie

De Commissie dient voor het oplossen van conflicten tussen gebruikers en overtredingen van richtlijnen,1.1 waarbij ze in het oog houdt dat het doel van Wikipedia is een encyclopedie te scheppen.1.2 De Commissie heeft zich na het aanvankelijke verzoek beraden of voldoende aannemelijk gemaakt was dat er sprake is van het overtreden van richtlijnen of dermate verstorend gedrag dat de opbouw van de encyclopedie in gevaar komt.

De ingediende zaak spitst zich toe op drie onderdelen:

 • Edoderoo zou functionele links uit artikelen verwijderen en zich weigeren aan de conventies te houden
 • Edoderoo zou weigeren zich aan de eerste zuil te houden, onvoldoende streven naar nauwkeurigheid en kritiek op de inhoudelijke kwaliteit van zijn werk negeren .
 • Edoderoo zou andere gebruikers te vaak persoonlijk aanvallen.

Op 18 december ontving de Commissie op verzoek aanvullende informatie over bovenstaande punten. Op basis van deze aanvullende informatie oordeelt de Commissie dat, hoewel niet op basis van elk punt afzonderlijk, maar wel als geheel er in ieder geval van dat laatste sprake zou kunnen zijn van verstorend gedrag en acht zij zich bevoegd een uitspraak te doen in deze zaak. De uitspraak is derhalve gebaseerd op het totaalplaatje en focust zich slechts deels op elk detail apart, zeker waar dit neigt naar de inhoud van de encyclopedie 1.4. De Arbitragecommissie acht zich daarom bevoegd om deze zaak te behandelen. De genoemde punten vallen allemaal onder de vierde zuil van Wikipedia: Wikipedia heeft een gedragscode.

Analyse

Edoderoo is een gebruiker met een lange staat van dienst en een grote hoeveelheid bijdragen aan Wikipedia. De Commissie heeft de opgegeven links grondig onderzocht, en heeft Edoderoo in een ruim twee uur durend IRC-gesprek de gelegenheid gegeven om zijn kant van het verhaal uit de doeken te doen.

Op basis van dit gesprek komt de Commissie tot de conclusie dat Edoderoo een grote verantwoordelijkheid voelt voor de inhoud van de artikelen. Dit geldt niet voor alle artikelen, maar vooral bij artikelen waar hij een binding mee heeft. Die grote verantwoordelijkheid is een groot goed en komt de betrouwbaarheid van de artikelen doorgaans ten goede. De Commissie constateert dat bij sommige onderwerpen deze grote verantwoordelijkheid samenhangt met een lage acceptatie voor andere benaderingswijzen of uitgangspunten. In genoemde gevallen leidt dit conflicten die opgevat kunnen worden als artikelbaasgedrag, een eigen invulling van conventies en afspraken en het niet openstaan voor meningen en kritiek van anderen. Waar dit escaleert ontstaan discussies die vaak wel een tandje minder kunnen, omdat deze gemakkelijk op de man worden gespeeld in plaats van op de bal.

Tijdens een overleg met Edoderoo in het kader van hoor en wederhoor geeft Edoderoo aan de meeste voldoening te halen uit werken in die afdelingen en deelprojecten waarin zijn grote verantwoordelijkheid geaccepteerd wordt. De Commissie constateert dat in deze deelgebieden geen tot weinig conflicten ontstaan, waardoor er een plezieriger werkomgeving ontstaat in die deelgebieden. De Commissie wil Edoderoo dan ook motiveren om zijn werkterrein vooral op deze gebieden te concentreren.

Conventies

Natuur12 heeft in zijn overleg met Edoderoo met diverse verwijzingen naar hulppagina's en conventies onderbouwd dat het gebruikelijk is om geboortejaar en geboorteplaats te noemen en te linken. Of ook de dag-maand van de geboortedatum wel of niet gelinkt zou moeten worden is minder duidelijk. Consistentie wordt nergens afgedwongen, het gaat op de genoemde pagina's telkens om adviezen. De Commissie acht het niet gepast om maatregelen te verbinden aan het niet opvolgen van niet-bindende adviezen wanneer het om kleine details gaat. Elkaar over en weer terugdraaien is in ieder geval niet constructief.

Nauwkeurigheid en negeren van kritiek

Aangezien indiener deze twee punten ook samen onderbouwt, en ze naar het oordeel van de Commissie slechts zijdelings met de zaak te maken hebben, worden ze hier ook samen beoordeeld. De Commissie vindt de gegeven voorbeelden onvoldoende om te kunnen beoordelen of hier sprake is van een patroon.

Persoonlijke aanvallen

Indiener heeft met name in de aanvullende documentatie veel werk gestoken in het onderbouwen van deze vijfde aanklacht. Aangezien volgens de Commissie hier veruit het zwaartepunt van de zaak ligt, heeft de Commissie hier in het IRC-gesprek met Edoderoo de focus op gelegd. Edoderoo lijkt zich maar heel beperkt bewust van zijn regelmatig cynische of op de man gespeelde commentaar, en lijkt de oorzaak daarvan meestal bij de ander te leggen. Daarbij heeft hij aan de Commissie niet of onvoldoende duidelijk kunnen maken dat zijn tegenstanders niet van goede wil zijn in de discussies waar het fout gaat of dreigt te gaan.

Conclusie

De Commissie is van mening dat alleen het punt van persoonlijke aanvallen binnen haar mandaat valt én van voldoende importantie is om uitspraak in te doen. Niettegenstaande vindt de Commissie dat het hier om een belangrijke zaak gaat aangezien veel onvriendelijkheden zich op veel bezochte pagina's afspelen zoals Wikipedia:TBP, De Kroeg en op diverse overlegpagina's. De Commissie is van oordeel dat Edoderoo onnodig vaak onvriendelijk en/of verongelijkt reageert en onvoldoende inziet dat ergernissen uit het verleden geen aanleiding mogen zijn voor dit onvriendelijke gedrag.

De Commissie legt in deze zaak geen directe maatregelen op, maar roept Edo op tot het volgende:

 • Doe zoveel mogelijk bewerkingen op die werkgebieden waar de meeste voldoening uit te halen valt (choose your battles);
 • Accepteer dat er op Wikipedia één Edoderoo is en honderden andere gebruikers; ga er dus vanuit dat je met jouw mening in de minderheid bent en bedenk dat slechts door constructief te zijn je anderen aan jouw kant kunt krijgen;
 • Speel de bal en niet de man;
 • Volg te allen tijde conventies en richtlijnen.

De Commissie verzoekt de moderatoren om toe te zien op de opvolging van bovenstaande punten. Hierbij dient vooral gekeken te worden naar het spelen op de bal en niet op de man, omdat dit gedrag een onplezierige werkomgeving met zich meebrengt, wat ingaat tegen de 4e zuil van Wikipedia en waar de Commissie veel waarde aan wenst te geven. De Commissie erkent dat het wellicht lastig is voor een moderator om iemand die al ruim zestien jaar bijdraagt om "één" uitglijder te blokkeren, maar wil benadrukken dat anciënniteit geen reden mag zijn om een gebruiker anders te behandelen. De Arbitragecommissie, 3 mei 2021 22:14 (CET)


Deblokkade Hans Muller


De Arbitragecommissie ontving de volgende email:

Beste ArbCom,

Sorry dat ik weer aanklop, als

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Hansmuller .

Onlangs werd ik op Wikipedia geblokkeerd voor onbepaalde tijd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Hansmuller#Blokkade_voor_onbepaalde_tijd https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok&oldid=58717386#Hansmuller_(4)

Mijn blokkade gaat te ver?


Ik dacht niets onwettigs gedaan te hebben sinds mijn vorige blokkering.

De procesgang van de laatste blokkering lijkt me onredelijk en onwettig:

 • geen wederhoor. Ik zag de zaak pas vanochtend.
 • partijdigheid: bijna alle gesprekspartners hebben dubieuze maatregelen tegen mij getroffen of mijn teksten onnodig aangevallen en zijn daardoor logischerwijs partijdig, dat is menselijk.
 • ik verstoor Wikipedia niet onnodig dacht ik, strijd voor goede teksten en foto's. (Ik probeer soms wel de omgangsvormen om te buigen naar wat in Nederland algemeen als fatsoenlijk wordt gezien.)
 • de conclusie tot blokkade is volgens mij niet proportioneel en gaat te ver.

(De vorige blokkade van Sum?urai8? voor persoonlijke aanvallen, was onterecht, de aanval werd ook niet herhaald zoals gesteld.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Hansmuller#Mijn_OP

Matroos Vos adviseert in de hierboven genoemde blokkeringsdiscussie zelf een "huisarts" zoals ik deed in een zelfs mildere formulering, mede over mezelf - is dat dan ook een persoonlijke aanval door Matroos Vos op mij?)

Mijn streven, waarom geen controle Sokpop?


Ik hoop uitsluitend constructief te werken, en defensief. Wel maak ik soms een elders algemeen toegestane grap, die ik uitleg.

 • Waarom mocht ik nu geen Sokpop-verzoek CheckUser (CU) indienen? Ik vroeg om weerlegging van mijn hypothese, over gebruikers met een complementair tijdsprofiel, opvallend zelfde stijl en vaak schadelijk gedrag rond verschillende artikelen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/Sokpoppen#Gebruiker:Ecritures,_Gebruiker:Boss-well63_&_Gebruiker:Netraam

Maar een moderator die niet onpartijdig kán zijn wees dat ten onrechte meteen af, terwijl er veel argumenten waren om de test maar wél even te doen. Die wilde ik best beter toelichten. Wikipedia moet zelfreinigend zijn.

Groei door conflict?


Overweging: Is deze affaire nu erg? Nee, instituties bleken in de geschiedenis te ontstaan en/of te groeien door conflict. Ons hele land, onze grondwet en voorlopers, de Verenigde Staten... Maar ik wil geen Tachtigjarige Oorlog :-))

Wikipedia: voor het beter wordt, moet het erger worden?

Alstublieft, tegen dictatuur


 • Dus beste ArbCom, hef alsublieft deze blokkade op.

Geen geweld maar discussie. Vrije kennis en redelijkheid.

 • Natuurlijk ben ik bereid tot compromissen of iets dergelijks.
 • Beste ArbCom, alleen jullie kunnen Wikipedia redden van de dictatuur.

Vriendelijke groet,

Hans Muller

Contactgegevens verwijderd

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 16 apr 2021 14:10 (CEST)

Gedeeltelijke uitspraak

De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van het deblokkadeverzoek en heeft besloten om het verzoek deels te honoreren. De Commissie ziet zoveel raakvlakken tussen dit deblokkadeverzoek en de zaak Hans Muller dat deze niet apart van elkaar kunnen worden gezien en behandeld. Vanwege de complexiteit van voornoemde zaak en omdat het conflict zich voornamelijk in de Wikipedianaamruimte afspeelt, dient de blokkade voor onbepaalde tijd te worden omgezet in een deelblokkade voor de Wikipedianaamruimte. De tijdsduur van de deelblokkade blijft voor onbepaalde tijd, en zal worden meegenomen bij de behandeling van de zaak Hans Muller. De Commissie wil Hans Muller de kans geven om te laten zien dat bewerken aan de encyclopedie ook mogelijk is zonder hierbij in allerlei randzaken verzeild te raken. Mocht blijken dat Hansmuller alsnog discussies van de Wikipedianaamruimte naar andere naamruimtes (zoals overlegpagina's) overzet, dan volgt opnieuw een blokkade voor onbepaalde tijd, die minimaal duurt tot de Commissie een uitspraak heeft gedaan in de zaak Hans Muller.

De Arbitragecommissie, 23 apr 2021 09:05 (CEST)


Paul Brussel


Zaak

Geachte leden van de Arbitragecommissie,

Bij deze verzoek ik u het gedrag van Paul Brussel te onderzoeken en eventuele maatregelen te treffen. Ik was in september 2019 al bezig met het voorbereiden van een verzoek aan u. Daarna was Paul Brussel enige tijd niet werkzaam op Wikipedia. Ik heb toen besloten de zaak te laten rusten. Maar gisteravond was zijn handelswijze bij een nieuw artikel van mij weer zo onaangenaam dat ik besloten heb de zaak nu aan u voor te leggen.

Zoals u zult zien zit er een “gat” in dit dossier, omdat ik het enige tijd heb laten liggen. Het leek mij op dit moment niet van meerwaarde om dit gat op te vullen.

Achtergrond

Het gedrag van Paul Brussel is verschillend richting verschillende personen. Velen waarderen hem. Ook als schrijver aan de encyclopedie doet hij mijns inziens goed werk, en zijn kritische opstelling is op zich te waarderen.

De manier waarop hij zijn kritische opstelling vormgeeft is naar mijn mening bijzonder onaangenaam. Daarmee vormt zijn gedrag een belemmering voor collega’s om aan Wikipedia mee te werken en bestaat er een reëel risico dat beginnende gebruikers van het project worden verjaagd en geen kans krijgen om ervaring op te doen samen met mensen die hen verwelkomen en rustig begeleiden. Zowel ervaren als beginnende gebruikers worden door het gedrag gedemotiveerd. Bovendien wordt de algehele sfeer op het project door het gedrag van Paul Brussel verstoord.

Ik hoop dat u maatregelen kunt formuleren die het gedrag kunnen veranderen.

Ervaringen van mijzelf (Ellywa)

Voor mijzelf geldt dat ik door het gedrag van Paul Brussel bepaalde onderwerpen op Wikipedia vermijd. Terwijl het onderwerpen zijn waar ik mij bijzonder voor interesseer en waarin ik mij graag verdiep. Als voorbeeld noem ik de schrijver Louis Couperus en zijn werken. Ik “permitteerde” mij ooit om een opmerking te maken over een gebeurtenis na publicatie van het boek Extaze. Een boek van geluk. In eerste instantie had ik geen bron toegevoegd, en werd de toevoeging verwijderd door Paul Brussel. Vervolgens voegde ik de bron toe, met nog een grotere aanvulling over de inhoud van het boek. Opnieuw werden al mijn toevoegingen verwijderd. Dit was het begin van een langere discussie en terugdraaiingen. Het vervolg daarvan kunt u beoordelen op de volgende bewerkingen van het artikel en op de overlegpagina. Andere voorbeelden van onaangename omgang van Paul Brussel komen voor als ik me bezig hou met schrijvers of kunstenaars die toevallig van adel blijken te zijn, zoals Josephine Sloet en Isabel van Boetzelaer (later is het artikel hernoemd naar het boek Oorlogsouders). Ik verwijs naar de discussies op de overlegpagina's bij deze artikelen. U zult zien dat ik regelmatig woedend werd omdat mijn werk niet op waarde werd geschat, of zelfs dreigde te worden vernietigd. Inmiddels kan ik daar beter mee omgaan, en lukt het mij om mijn werk te behouden.

Ik en ook anderen hebben Paul Brussel verschillende malen op zijn overlegpagina gevraagd zijn gedrag te veranderen, maar dat heeft niet tot een constructieve reactie geleid en ook niet tot wijzigingen in zijn gedrag, zie [1], [2], [3]. Dit laatste voorbeeld betreft het na 3 minuten plaatsen van een sjabloon op een artikel van een van onze oudste collega's, Dolph Kohnstamm.

Tenslotte nog een paar persoonlijke aanvallen richting mijn persoon [4] en [5]

Gisteravond plakte Paul Brussel de tekst {{ne}} op een nieuw artikel van mijn hand, slechts 14 minuten nadat ik het had aangemaakt, en terwijl ik bezig was het verder uit te breiden, zie [6]. Dit is in strijd met de handelswijze die hier is beschreven. Daar staat immers letterlijk: Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Paul Brussel handelt consequent in strijd met deze aanbeveling, lange tijd nadat ik hem gewezen heb op de 3 minuten nominatie van het artikel van de hand van Dolph Kohnstamm. Onbekendheid hiermee kan je dus niet aannemen.

Hierna ga ik verder in op conflicten tussen Paul Brussel en anderen, want het gaat hier niet alleen over mijzelf, maar over de bredere schade aan Wikipedia die Paul Brussel door zijn gedrag aanricht. Ik zal daarbij niet volledig zijn, dat is onmogelijk. Dit zijn wat oudere gebeurtenissen.

Paul Brussel / E. Doornbusch

De eerste keer dat mij het gedrag van Paul Brussel bijzonder opviel was enkele jaren terug, toen hij zich leek vast te bijten in de bewerkingen van gebruiker:E.Doornbusch. E.Doornbusch heeft ca. 3 jaar aan Wikipedia meegewerkt (2013 – 2016). Zij schreef met name over ontwerpers van sieraden, een niche op Wikipedia die voordat zij kwam vrijwel leeg was, en na haar vertrek vrijwel niet meer wordt bijgewerkt. De inhoudelijke kern van het conflict was dat E.Doornbusch lijsten maakte van werk van die ontwerpers in openbare collecties. Omdat E.Doornbusch werkte bij het Rijksmuseum (daar maakte zij geen geheim van), stond daar werk in het Rijksmuseum bij. Er zijn talloze voorbeelden van de bewerkingsoorlogen die zij voerden. De laatste op Terhi Tolvanen. Het valt op dat Paul Brussel 18x informatie van het artikel heeft weggehaald, die vervolgens door E.Doornbusch weer werd teruggezet, terwijl hij slechts twee bijdragen op de overlegpagina heeft gedaan. Andere voorbeelden zijn op Evert Nijland en Daniëlle Koninkx. Als je dit zo bekijkt komt de indruk naar boven dat Paul Brussel elke actie van E.Doornbusch volgde en erop reageerde met talloze verwijderingen van haar werk. Het gevolg van dit alles was het vertrek van E.Doornbusch van Wikipedia. Dat ik dat zeer betreur moge duidelijk zijn.

Onterechte verwijderingen

Hieronder een aantal voorbeelden waarin Paul Brussel zonder toelichting op de overlegpagina teksten verwijdert, naar mijn mening geheel onterecht.

 • artikel Peter de Bourgraaf in de samenvatting schrijft Paul Brussel “recensie: van geen belang”, terwijl dit feit, namelijk dat een vertaling van een deel van het boek in een Amerikaanse verzameling, juist de relevantie van de persoon extra laat zien).
 • Jean Casier (1908-2008). Paul Brussel betwijfelt een stukje tekst. In plaats van er een bron-sjabloon te plaatsen, hetgeen gebruikelijk is, verwijdert hij de zin helemaal, zonder overleg. Een bron voor het feit blijkt eenvoudig te vinden bij de gemeente Waregem.
Niet antwoorden op vragen

Paul Brussel geeft regelmatig geen antwoord op kritische vragen op zijn overlegpagina en ook niet bij vragen om hulp. Voorbeelden:

 • In dit geval krijgt iemand die te maken had met een reclame-nominatie van een artikel geen antwoord (tegelijk met gebruiker:2019OutlaweD die ook een vraag stelde), zie verwijderde vraag. Ook RonnieV heeft dit aangekaart, zie [7]
 • In het (door mij gestarte) artikel Oorlogsouders stond een discrepantie. Paul Brussel heeft gezegd dit boek in zijn bezit te hebben. Op 29 aug 2019 18:16 heb ik daarom een vraag gesteld of hij iets in dat boek wil opzoeken. Daarop is nooit een reactie gekomen, ook niet na herhalen van de vraag.
Op de persoon spelen en onaangenaam, projectverstorend gedrag

Hieronder een aantal voorbeelden van in kopje genoemd gedrag:

 • Voor de derde maal een blokkadeverzoek voor bot van RonnieV. Zie [8]. N.B. Diezelfde dag was al tweemaal eerder een verzoek ingediend en afgewezen en Paul Brussel nomineert onder het kopje (3) opnieuw. Daarnaast deze persoonlijke aanval: Het gedrag van Ronnie die het maar gewoon vindt dat anderen zijn bewust aangebrachte enorme rommel moeten opruimen geeft blijk van het tegendeel van zoiets als bereidheid zijnerzijds tot 'samenwerken', integendeel. Het moge duidelijk zijn dat een ervaren gebruiker als RonnieV niet bewust enorme rommel aanbrengt.
 • Een ervaren gebruiker hernoemt per abuis een archiefpagina naar de hoofdnaamruimte. Binnen twee minuten plaatst Paul Brussel er het "nuweg" sjabloon op, in plaats van rustig met de persoon hierover te overleggen. Zie [9].
Gedrag op en rond de TBP (verwijderlijst)

Paul Brussel vertoont zich vaak op de verwijderlijst. Op zich niks op tegen, maar de manier waarop is veelal demotiverend en projectverstorend. Soms kleedt hij een artikel uit terwijl het ter beoordeling staat, daarmee op ongepaste wijze een poging doende om de in zijn ogen irrelevantie van het onderwerp aan te tonen. Soms nomineert hij een artikel opnieuw als hij het niet eens is met het besluit van een moderator om het artikel te behouden. Voorbeelden:

Onterechte nuweg nominaties

Paul Brussel plakt regelmatig “nuweg” sjablonen op artikelen, terwijl die nominatie niet voldoet aan de eisen. Dit gedrag is enige tijd gevolgd, hieronder een aantal voorbeelden. Van een ervaren gebruiker mag je verwachten dat deze de eisen die aan een "nuweg" gesteld worden begrijpt en respecteert. De voorbeelden zijn niet meer te zien als het artikel inmiddels is verwijderd, wel echter voor een moderator of checkuser. Indien gewenst heb ik meer voorbeelden beschikbaar.

30 sept 2019 [10] beginnetje gemaakt door een nieuwe gebruiker, na een minuut bestempeld met een nuweg-verzoek.
25 sep 2019 [11] beginnetje gemaakt door anonieme gebruiker, het was geen aperte onzin. Artikel werd later die dag aangevuld door een ingelogde gebruiker en is behouden.
27 sep 2019 [12] nuweg met als motief reclame (voor een museum). Dit oordeel zal niet iedereen delen. Artikel is verwijderd.
3 Oct 2018 [13] park is nog niet geopend maar dit is geen nuweg-reden
2 Aug 2018 [14] een heel kort beginnetje. geen reden voor nuweg
27 Jun 2018 [15] totaal geen reden voor een nuweg
Persoonlijke aanvallen

Hierboven al voorbeelden van persoonlijke aanvallen, hieronder nog twee:

 1. Hier beschuldigt Paul Brussel een deel van de moderatoren er o.a. van dat inclusionisten zouden zijn (hoewel daar niks op tegen is) of dat zij artikelen over vrouwen zeer veel minder streng behandelen dan die over mannen.
 2. Bij de stemming over het ontnemen van de moderatorstatus van Gebruiker:RonnieV beschuldigt Paul Brussel hier, op 25 sep 2019 23:23, dus ca 1:10 uur na de start van de stemming om 22:10 uur het moderatorencorps ervan een kongsi te vormen, een negatieve aanduiding voor een groep mensen met een gemeenschappelijk belang. Niet alleen is dit uitermate beledigend en een valse verdachtmaking, maar hij ondermijnt daarmee ook de individuele vrijheid van moderatoren om hun mening te uiten. Iedereen die tegenstemt maakt hij daarmee bij voorbaat verdacht.
Suggestie voor maatregelen

Ik ben zo vrij enkele maatregelen te suggereren die de Arbcom zou kunnen uitvaardigen met als doel om ervoor te zorgen dat gedrag van Paul Brussel wordt aangepast. De maatregelen zijn er vooral op gericht om rust te brengen en andere gebruikers voldoende tijd te geven om de kwestie op te lossen.

 • Het wordt Paul Brussel verboden om informatie zonder overleg uit artikel te verwijderen. Een motivatie in de bewerkingssamenvatting wordt niet gezien als "overleg". Uitzondering hierop is het verwijderen van duidelijk vandalisme, zoals gedefinieerd in Wikipedia:Vandalisme onder punt 1 t/m 6.
 • Als Paul Brussel informatie uit artikelen wil verwijderen, dient hij daarover eerst in overleg te gaan, Als er na twee weken een meerderheid blijkt te zijn voor het weghalen van de informatie (nadat tenminste 3 onafhankelijke personen zich over de kwestie hebben uitgelaten) mag die informatie worden verwijderd.
 • Als alternatief mag Paul Brussel een bronverzoek in de tekst plaatsen met het sjabloon {{bron}}. Als twee weken na plaatsing van het verzoek geen bron is aangegeven mag hij de tekst verwijderen.
 • Paul Brussel mag een nieuw artikel pas vier uur nadat het is aangemaakt voorzien van een wiu, nuweg, ne, weg sjabloon (en eventuele andere soortgelijke sjablonen).
 • Paul Brussel dient zich te onthouden van persoonlijke aanvallen en valse verdachtmakingen en sfeerbedervend gedrag. Dit geldt natuurlijk voor iedereen. In zijn geval zouden moderatoren sneller de mogelijkheid moeten krijgen om in te grijpen als het gedrag zich voordoet.
Tot slot

Het spijt mij werkelijk dat ik dit verzoek heb moeten indienen. Ik zie echter geen andere mogelijkheid om het beschreven gedrag te verminderen of liefst helemaal te doen stoppen. Pogingen overleg te plegen over met name de snelle nominaties op TBP hebben geen reactie opgeleverd en hebben ook niet een zichtbaar resultaat gehad. Verschillende personen hebben dat overleg geprobeerd op te starten. Daarom lijkt een zaak voorleggen aan u is de enige optie die nog mogelijk is.

Ik hoop dat ik u met het bovenstaande voldoende materiaal heb aangeleverd om een afweging te maken. Ik heb hier Paul Brussel op deze zaak gewezen zodat hij de gelegenheid heeft zijn visie te geven. Mocht u behoefte hebben aan nadere onderbouwing of meer voorbeelden, aarzelt u dan niet contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groet, Elly (overleg) 22 nov 2020 12:28 (CET)

Mededeling Arbcom

De Arbitragecommissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het in behandeling neemt.
De Arbitragecommissie, 22 nov 2020 14:43 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om dit verzoek in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 7 dec 2020 22:19 (CET)

Input van anderen

Behandeling opgeschort

Tijdens de behandeling van deze zaak ontving de Arbitragecommissie bericht van Paul Brussel dat hij zijn bijdragen aan Wikipedia heeft gestaakt. De Commissie heeft begrip voor dit besluit, maar kan er, op expliciet verzoek van Paul Brussel, verder geen mededeling over doen. De Commissie schort de behandeling van deze zaak op, maar wil op basis van de tussenstand wel een korte analyse en enkele adviezen geven. De Commissie doet dit bij hoge uitzondering, omdat zij uit de contacten met Paul Brussel heeft kunnen opmaken dat het staken van de werkzaamheden geen bevlieging is, maar bedoeld is als definitieve keuze.

In deze zaak lijkt er een conflict te zijn tussen aan de ene kant gebruikers die de nadruk leggen op een goede en vriendelijke manier van communiceren, en aan de andere kant gebruikers die willen benadrukken dat bijdragen inhoudelijk juist en goed onderbouwd moeten zijn. Zo kan de indruk ontstaan dat er een keuze gemaakt moet worden tussen toon en inhoud. De Commissie is van mening dat, het geheel van de Wikipediarichtlijnen in ogenschouw nemend, zowel toon als inhoud van groot belang zijn en elkaar kunnen en moeten versterken. Elkaars werkwijze afkeuren levert nooit veel op, probeer daarom altijd de ander voor je in te winnen. Wie meent inhoudelijk sterk te staan, doet er dus goed aan om zijn of haar argumenten vriendelijk, geduldig, helder en welwillend te communiceren. En wie uitziet naar goede collegiale verhoudingen, doet er goed aan om de ander serieus te nemen en grondig kennis te nemen van de aangedragen bronnen en argumenten. Niets is zo stimulerend als een combinatie van collegialiteit en inhoudelijke diepgang.

Er ontstaat een negatieve spiraal wanneer de een meent dat inhoudelijke onzorgvuldigheden het recht geven om onvriendelijk te reageren, en de ander meent dat bij een onvriendelijke benadering de inhoudelijke argumenten genegeerd kunnen worden. Op een soortgelijke manier ontstond er een negatieve spiraal rondom de bewerkingen van Paul Brussel. Paul Brussel kan bot uit de hoek komen wanneer hij constateert dat iets inhoudelijk niet klopt. Vervolgens doen anderen hun beklag over de toon van Paul Brussels bijdragen, en komen zijn inhoudelijke argumenten niet tot hun recht. De Commissie adviseert Paul Brussel om er op te letten dat hij inhoudelijke kritiek vergezeld doet gaan met een vriendelijke en waarderende toonzetting.

Zoals wegwerkers eerst een veilige werkruimte creëren alvorens ze aan hun klus beginnen, zo is het ook op Wikipedia goed om eerst te zorgen dat de werksfeer voor iedereen veilig aanvoelt. Dat voorkomt botsingen. Natuurlijk zullen er altijd tekortkomingen en daarom ook momenten van frustraties zijn. Twee adviezen die op de overlegpagina bij deze zaak werden gegeven wil de Commissie onderstrepen. Ten eerste, als er herhaaldelijk onderlinge frustratie is, dan kan het goed zijn om elkaars vaarwater voor enige tijd te mijden. Het tweede, nog veel waardevollere advies is om andere gebruikers om advies te vragen. Dat kan zowel op inhoudelijk vlak (klopt het wat ik schrijf) als op communicatief vlak (kom ik duidelijk en prettig over?)

Frustraties mogen echter niet zo ver gaan dat de grens van persoonlijke aanvallen wordt overschreden. De Commissie heeft geen signalen gezien dat Paul Brussel deze of een andere harde grens overschreden heeft. Dat neemt niet weg dat ook mildere vormen van kritiek na verloop van tijd een gevoel van onveiligheid kunnen geven, wanneer deze kritiek onvoldoende vergezelschapt gaat met signalen van vriendelijkheid en waardering. Dit werkt overigens twee kanten op: ook de kritiek op Paul Brussel was weleens (te) fel en eenzijdig.

Bij een eventuele terugkeer van Paul Brussel is de Commissie bereid om deze zaak opnieuw op te pakken met een positieve insteek, zodat deze zaak hopelijk op een voor alle betrokkenen bevredigende manier kan worden afgehandeld. Het is in dat geval niet nodig om opnieuw een zaak in te dienen. Een mail naar de Commissie volstaat om deze zaak opnieuw te openen.

De Arbitragecommissie, 20 apr 2021 22:43 (CEST)


LeonardH (2)


Ik zou graag de aandacht van de arbitragecommissie willen vragen voor de perikelen rondom LeonardH.

Er is een patroon van blokkade-aanvragen voor LeonardH, vanwege acties die onder 'Bij Twijfel Niet Inhalen' worden geschoven. Bij beoordeling van deze aanvragen, is het lang niet altijd duidelijk dat de voorbeelden die aangedragen worden ook dusdanig problematisch zijn, dat deze een blokkade rechtvaardigen.

Mijns inziens is een structurelere aanpak nodig, dan moderatoren kunnen bieden: er is een voortslepend conflict tussen een groep gebruikers en LeonardH, die zich lijkt toe te spitsen op de vele kleine bewerkingen die LeonardH doet die talig van aard zijn (welke versie van een naam wordt gebruikt, of er wel of geen hoofdletter wordt gebruikt, enz.). Ik heb helaas geen diepgravende analyse van het probleem paraat, maar twijfel er niet aan dat collega's die veel beter kunnen bieden - en zie mijzelf dan ook niet als partij in het conflict, maar als een bezorgde derde partij. Het voortduren van dit conflict helpt niemand verder. Dit leidt anders gegarandeerd tot een steeds langere blokkade, en een voortdurend zoeken van spijkers (al dan niet gerechtvaardigd). De groep gebruikers die de blokkades aanvraagt is dusdanig groot dat een grondiger analyse gerechtvaardigd is.

Ik wijs de Commissie wellicht ten overvloede op de vele blokkade-aanvragen ( aug 2015: niet uitgevoerd, feb 2016: 1 dag maa 2017: 3 dagen blokkade, idem, maa 2017: niet uitgevoerd, apr 2017: niet uitgevoerd, apr 2017: 1 week, maa 2018: 1 dag, apr 2018: 3 dagen, aug 2019: 1 dag blokkade, aug 2019, 3 dagen, aug 2019, niet uitgevoerd, sep 2019: 2 weken, dec 2019: niet uitgevoerd, jun 2020, 5 mods, niet uitgevoerd, okt 2020, niet uitgevoerd nov 2020 (lopend)), ik heb er ongetwijfeld gemist, en de eerdere zaak (april 2017, geen bindende uitspraak en april 2017 deblokkadeverzoek: blokkade ingekort).

Voor alle duidelijkheid: ik vraag de arbcom niet om een uitspraak te doen over een specifieke blokkade, of om het voorliggende verzoek te behandelen - dat laat ik graag aan de moderatoren. Echter, het lijkt me goed als de Commissie het onderliggende patroon bekijkt en eventueel ingrijpt op meer structurele wijze. (@LeonardH, Wikiwerner, Robotje:: courtesy ping)

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie tijd. Effeietsanders 8 nov 2020 20:26 (CET)

De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek en laat spoedig weten of zij het in behandeling zal nemen.
Groet, de Arbitragecommissie, 8 nov 2020 21:29 (CET)
Graag wens ik Effe te bedanken voor de moeite en de tijd om dit langdurend conclict aan te brengen. Daarbij wens ik aan te vullen dat meerdere gebruikers (een aantal) bewerkingen tegen de borst stoot. LeonardH doet zeker ook (en deze zijn nu zeker in de meerheid) verbeteringen toch blijven die paar ongewenste bewerking aanstoot geven. Er zijn legio verzoeken aan het adres waardoor het al duidelijk zou moeten zijn welke bewerkingen ongewenst zijn. Toch lukte het niet om dit te vermijden. Om dit wat samen te brengen is er een poging tot voorstel gedaan dat eventueel kan een start kan zijn. Vdkdaan (Gif mo sjette) 9 nov 2020 16:25 (CET)

Na enig beraad heeft de Arbitragecommissie besloten om dit verzoek aan te nemen. De Arbitragecommissie, 11 nov 2020 21:35 (CEST)

Uitspraak

De Commissie is bij de behandeling van deze zaak het gesprek aangegaan met LeonardH, om zijn kant van het verhaal te kunnen horen. Resultaten uit dit gesprek zijn meegenomen bij de totstandkoming van deze uitspraak. Ook hebben we een analyse gedaan van de bewerkingen van LeonardH en van zijn opponenten.

Achtergronden en uitgangspunten

LeonardH is kort na het indienen van deze zaak geblokkeerd voor de duur van 6 maanden. De zaak is daarom geen deblokkadeverzoek en zal ook niet als zodanig worden behandeld. De Commissie doet geen uitspraak over de blokkadeduur.

Deze zaak is aangespannen vanwege de volgende verwijten:

 • Het veranderen van Franse namen naar het Nederlands
 • Het doen van titelwijzigingen zonder voorafgaand overleg, vaak als resultaat van het eerste punt
 • Hoofdletterverbeteringen, zonder overleg, die te maken hebben met zijn opvatting dat iets een eigennaam is.
 • Zonder overleg een door iemand anders gelinkte landsaanduiding ontlinken en/of verplaatsen vanwege 'externe consistentie' of een zelf ervaren 'overbodigheid'.

Enkele relevante richtlijnen zijn:

Verder is het van belang om te streven naar consensus. Daarbij is het in ieder geval onwenselijk om de mening van een meerderheid van gebruikers te negeren.

Op inhoudelijk gebied, bijvoorbeeld over de vraag of een onderwerp een eigennaam is of niet, kan de Commissie geen uitspraken doen.

Analyse

Uit analyse van diverse overlegpagina's over bewerkingen van LeonardH en het gesprek met LeonardH bemerkt de Commissie een langdurig conflict tussen LeonardH en enkele andere gebruikers. Dit conflict komt voort uit ergernis omtrent de bewerkingen van LeonardH. Hier zijn voorbeelden van gegeven in het verzoek. Het langdurige conflict heeft geleid tot diverse blokkades, waarvan de duur inmiddels is opgelopen tot zes maanden. De Commissie is van mening dat dit ook voor LeonardH een ongewenste situatie is. Indien er niks verandert, zal een volgende blokkade voor een jaar zijn.

Bij de analyse van het conflict heeft de Commissie zich echter ook willen verzekeren dat er geen sprake is van pesten. De Commissie wil namelijk zeker van zijn dat LeonardH niet het slachtoffer is van kwade wil van anderen. Ondanks het feit dat er soms op het scherpst van de snede wordt gediscussieerd heeft de Commissie niet de indruk dat er sprake is van verkeerde bedoelingen. Over het algemeen wordt de bal gespeeld en niet de man: het zijn de bewerkingen van LeonardH die besproken worden en niet de persoon van LeonardH zelf. Wel constateert de Commissie dat kritiek op de bewerkingen van LeonardH voornamelijk van een selecte groep gebruikers afkomstig is.

Drie commissieleden zijn het gesprek aangegaan met LeonardH om zijn drijfveren te analyseren en een oplossing te vinden. LeonardH geeft tijdens dit gesprek aan dat hij graag Franse namen in overeenstemming wil brengen met de lijst van de Taalunie voor buitenlandse plaatsnamen [16]. Daarbij beroept LeonardH zich op Spelling van aardrijkskundige namen in het Nederlands. Leonard geeft aan dat de tegenstand die hij krijgt, voortkomt uit een een taalstrijd, waarbij zijn opponenten proberen zaken te verfransen. Deze bewering vindt de Commissie niet aannemelijk omdat er geen sprake lijkt te zijn van gebruikers die enig belang hechten aan Franstaligheid op zichzelf.

Tijdens het gesprek is geprobeerd om met LeonardH tot een werkwijze te komen waarbij deze conflicten kunnen worden voorkomen of geminimaliseerd. Bijvoorbeeld door geen "schoonheidsverbeteringen" te doen, of door altijd overleg te plegen. Hier wilde LeonardH niet in mee.

Het doen van titelwijzigingen en hoofdletterveranderingen is deels gerelateerd aan bovengenoemde "taalstrijd", maar heeft ook te maken met een zekere eigenwijsheid dat bepaalde zaken nu eenmaal moeten zijn zoals LeonardH meent dat ze moeten zijn. Op Wikipedia mogen persoonlijke voorkeuren echter niet doorslaggevend zijn. LeonardH doet er goed aan om zich af te vragen of er consensus is voor zijn wijzigingen, of er gezaghebbende bronnen beschikbaar zijn, en of een bijdrage, conform de BTNI-richtlijn, werkelijk een verbetering is.

Maatregelen

Bij de opstellen van de maatregelen gaat de Commissie uit van de volgende uitgangspunten:

 • LeonardH kan zijn bewerkingen op Wikipedia kan voortzetten
 • Voorkomen van conflicten en irritatie over BTNI-bewerkingen waar LeonardH bij betrokken is
 • Voorkomen van bewerkingsoorlogen rond geografische namen

Bovenstaande punten worden bewerkstelligd door de volgende maatregelen:

 1. Artikelbewerkingen van LeonardH moeten altijd voldoen aan de richtlijn Wikipedia:Buitenlandse geografische namen
 2. LeonardH mag bewerkingen van de volgende aard niet zonder meer uitvoeren:
  • Titelwijzigingen
  • Hoofdletterwijzigingen
  • Terugdraaien* van bewerkingen met betrekking tot geografische namen
 3. Indien LeonardH een dergelijke bewerking toch wil uitgevoerd zien, kan dat onder de volgende voorwaarden:
  • De wijziging dient minimaal een week voordat deze wordt uitgevoerd, te worden voorgesteld op de desbetreffende overlegpagina
  • Bovengenoemd voorstel dient te worden voorzien van minimaal één gedegen, onafhankelijke bron en/of een verwijzing naar de richtlijnen
  • Komt er naar aanleiding van het wijzigingsvoorstel een reactie, dan mag de wijziging worden uitgevoerd zodra consensus is bereikt
  • Komt er naar aanleiding van het wijzigingsvoorstel binnen een week geen reactie, dan kan de wijziging zonder verder overleg worden uitgevoerd
 4. Een wijziging van LeonardH gedaan onder de voorwaarden genoemd bij punt 3, mag niet zonder meer door een andere gebruiker worden teruggedraaid*.
  • Is op de wijziging van LeonardH conform de richtlijn Wikipedia:Buitenlandse geografische namen dan mag deze in het geheel niet worden teruggedraaid.
  • Als op de wijziging van LeonardH bovengenoemde richtlijn niet van toepassing is, en een gebruiker wil deze teruggedraaid hebben, dan dient dit te worden voorgesteld op de desbetreffende overlegpagina
  • Bovengenoemd voorstel dient te worden voorzien van minimaal één gedegen, onafhankelijke bron en/of een verwijzing naar de richtlijnen
  • Bij het bereiken van consensus kan de wijziging na 1 week worden toegepast.
  • Als er geen consensus wordt bereikt, of als er anderszins twijfel ontstaat, kan de wijziging worden voorgelegd aan een moderator ter beoordeling.
   • De moderator heeft dan de mogelijkheid om een oplossing door te voeren die zo goed mogelijk in overeenstemming is met de geldende richtlijnen.
   • De beslissing van de moderator is bindend totdat er een duidelijke consensus is ontstaan
 5. Sancties:
  • Bij overtreding van de maatregelen 1, 2 of 3 wordt aan LeonardH een deelblokkade van 1 jaar opgelegd welke van toepassing is op het artikel waarop de overtreding werd begaan.
  • Bij een eerste overtreding van maatregel 4 dient een gebruiker op de hoogte te worden gebracht van deze uitspraak middels een waarschuwing.
  • Bij een herhaalde overtreding van maatregel 4 kan een deelblokkade van tenminste 1 week, en oplopend tot 1 jaar, worden opgelegd voor de desbetreffende pagina.

-- *) Onder een terugdraaiing wordt verstaan het terugzetten van een volledige of gedeeltelijke vorige versie, niet beperkt tot de direct voorafgaande versie. Ook het terugzetten met een minimale wijziging, wordt gezien als een terugdraaiing.

De Arbitragecommissie, 20 apr 2021 22:51 (CEST)

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.