Hoofdmenu openen

Het verbond van bramen en sleedoorn (Pruno-Rubion radulae) is een verbond van de klasse van de doornstruwelen (Rhamno-Prunetea), een groep van plantengemeenschappen die voorkomen op licht vochtige, matig voedselrijke standplaatsen en die gekenmerkt worden door een struiklaag vooral bestaande uit verschillende braamsoorten.

Verbond van bramen en sleedoorn
Syntaxonomische indeling
Klasse:Rhamno-Prunetea (Klasse van de doornstruwelen)
Orde:Prunetalia spinosae
Verbond
Pruno-Rubion radulae
H.E.Weber, 1974

Het verbond telt in België en Nederland twee onderliggende associaties.

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

  • Synoniem: Pruno spinosae-Rubion radulae H.E.Weber 1974, Rubion subatlanticum Tüxen 1952, Pruno-Rubion subatlanticum Doing 1962, Rubo-Prunion spinosae (Tüxen 1952) Th.Müll. 1967
  • Frans: Communautés mésophiles à mésohygrophiles sur sol plus ou moins désaturé.
  • Duits: Schlehen-Brombeergebüsche
  • Engels: Rubus scrubs
  • Syntaxoncode (Nederland): 37Aa

De naam Pruno-Rubion radulae is afgeleid van de wetenschappelijke namen van twee belangrijke soorten van dit verbond, de sleedoorn (Prunus spinosus) en de braamsoort Rubus radula.

EcologieBewerken

Het verbond van bramen en sleedoorn omvat plantengemeenschappen van matig voedselrijke, matig zure tot zwak basische en licht vochtige bodems, die echter nooit overstroomd worden. Ze zijn zeer lichtminnend en verdwijnen bij sterke beschaduwing.

Struwelen van bramen en sleedoorn verkiezen over het algemeen drogere en minder voedselrijke standplaatsen dan die van het verbond van sleedoorn en meidoorn.

StructuurBewerken

Struwelen van bramen en sleedoorn worden gekenmerkt door een ondoordringbare en doornige struiklaag van bramen, waarboven andere struiken en soms ook bomen uit steken.

Deze gemeenschappen komen meestal voor als buitenmantel van andere struwelen of bosranden of in houtwallen.

OnderverdelingBewerken

Het verbond van bramen en sleedoorn heeft in België en Nederland twee vertegenwoordigers:

SoortensamenstellingBewerken

 
Ruwe raspbraam
 
Rubus radula

Dit verbond heeft voor België en Nederland als specifieke kensoorten vier braamsoorten, waarvan slechts een, de bolle haarbraam, algemeen voorkomt. Buiten deze landen kent het verbond nog zeven andere braamsoorten.

Kensoort Diff.soort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
Boomlaag
-
Struiklaag
-
Kruidlaag
kV 30>50% Bolle haarbraam Rubus macrophyllus
kV 10>30% Ruwe raspbraam Rubus rudis
kV >10% Knieviltbraam Rubus geniculatus
kV 0>10% Rosse humusbraam Rubus rufescens
kV Rubus grabowskii Niet in België en Nederland
kV Rubus phyllostachys Niet in België en Nederland
kV Rubus egregius Niet in België en Nederland
kV Rubus amiantinus Niet in België en Nederland
kV Rubus steracanthos Niet in België en Nederland
kV Rubus montanus Niet in België en Nederland
kV Rubus radula Niet in België en Nederland
Moslaag
-

Zie ookBewerken