VWS-cahiers

uitgavenreeks van de Vereniging van West-Vlaamse schrijvers

VWS-cahiers was een uitgavenreeks (1966-2014) van de Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers (VWS) over auteurs die afkomstig zijn uit de provincie West-Vlaanderen of er hun literaire wortels hebben gevonden. Elk cahier bestudeert op 16, 24 of 48 bladzijden een romancier, dichter, filosoof, politicus, wetenschapper, liedschrijver, jeugd- en/of kinderauteur met telkens een inleidend essay, een bloemlezing, illustraties, eventueel een handschrift en een uitgebreide bibliografie.

Zo werd een bibliotheek samengesteld van de West-Vlaamse letteren. Het werk is niet voltooid maar werd stopgezet nadat de Vlaamse regering de culturele bevoegdheid aan de provincies had ontnomen en de West-Vlaamse subsidie voor de VWS-cahiers hierdoor verdween.

Vanaf 2015 werden de 'Cahiers' en de 'Monografieën' opgevolgd door een 'Jaarboek', waarin naast auteursportretten diepgravende essays over aan de actualiteit gebonden thema's zijn opgenomen, evenals recensies, opvallende biografieën, opmerkelijke schrijfplannen, markante literaire gebeurtenissen.

De 283 VWS-cahiers bewerken

Naast het onderwerp staat telkens tussen haakjes de auteur van het desbetreffende cahier. Elf cahiers werden aan algemene thema's gewijd.

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Externe link bewerken