Hoofdmenu openen

Karel (of Carolus) van den Abeele (Broekburg, 1691Gent, 1746) was een Vlaamse jezuïet en hoogleraar in de wijsbegeerte en godgeleerdheid te Antwerpen en te Gent.

Zijn talrijke ascetische werkjes, ook afzonderlijk uitgegeven, werden verzameld onder de algemene titel: Seventhien gheestelycke werckjes tot betreffinge van de volmaekste liefde tot de H. Dryvuldigheyt, tot J.C., tot de H. Moeder Gods, tot den naesten, ende van de volmaekste hoop en 't kloeckste betrouwen, ende andere deugden, enz. Tweede druk, T' Antwerpen, 1765, 3 dln..

In 1771 verscheen: Vierde ende laetste deel van 23 geestel. werkjes in 't Vlaemsch gemaekt door P. Carolus van den Abeele, S.J.

Externe linkBewerken