Hoofdmenu openen

Anthonis de Roovere

Frans schrijver (1430-1482)
Handschrift van Lof van den heylighen sacramente, uit een gebedenboek van rond 1450.

Anthonis de Roovere (Brugge, ca. 1430 – aldaar, 16 mei 1482) was een schrijver voor de rederijkerskamer De Heilige Geest in Brugge. Hij was metselaar en werd vanaf 1466 ook door de stad betaald als stadsrederijker. Hij schreef dramatisch werk en proza, maar is vooral bekend door zijn rondelen, balladen en refreinen, vooral in het vroede. Hij wordt samen met Romboud De Doppere beschouwd als de belangrijkste auteur van de teksten met betrekking tot de 15de eeuw in het handschrift en later bij Willem Vorsterman (1531) verschenen werk Dits die excellente cronike van Vlaenderen.

Hij had een scherpe kijk op het leven van alledag en schreef op wat er volgens hem mis was aan de maatschappij. Als typische late middeleeuwer was hij geobsedeerd door de ijdelheid van al het wereldse streven.

Enkele bekende gedichtenBewerken

 • Den droom van Rovere op die doot van hertoge Kaerle van Borgonyen saleger gedagten[1][2]
 • Vander Mollenfeeste
 • Sotte amoureusheyt
 • Pap ende broodt in doude daghen
 • Die gheen pluymen en can strijcken

Meest bekend : Lof vanden Heijlige Sacramente (Een lang eucharistisch refrein, dat in verschillende kerken werd tentoongesteld.)

BibliografieBewerken

 • J.J. MAK, De gedichten van Anthonis De Roovere – naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1955
 • Dirk GEIRNAERT, De Roovere gedocumenteerd: feiten rond leven en werk, in: Vlaanderen, jrg. 31 (1982), mei-juni: themanummer 'Anthonis de Roovere Brugghelinck Vlaemsch doctoor ende gheestich poëte (+1482-1982)', blz. 145-151
 • Noël GEIRNAERT, Kunst- en geestesleven te Brugge in de schaduw van de Bourgondische hertogen ca. 1450-1482, in: Vlaanderen, jrg. 31 (1982), mei-juni (themanummer), blz. 133-139
 • F. Van VINCKENROYE, De religieuze poëzie van Anthonis De Roovere, in: Vlaanderen, jrg. 31 (1982), mei-juni (themanummer), blz. 154-158
 • Dirk COIGNEAU, Anthonis De Roovere als wereldlijke dichter, in: Vlaanderen, jrg. 31 (1982), mei-juni (themanummer), blz. 158-167
 • Lode ROOSE, Dramatiek bij De Roovere, in: Vlaanderen, jrg. 31 (1982), mei-juni (themanummer), blz. 167-171
 • Johan OOSTERMAN, De Excellente cronike van Vlaenderen en Anthonis de Roovere, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde, jrg. 118 (2002), blz. 22 e.v.
 • Fernand BONNEURE, Brugge Beschreven. Hoe een stad in teksten verschijnt, Brussel, Elsevier, 1984.

Externe linksBewerken