Teken (symbool)

symbool

Een teken is een woord, gebaar, voorwerp of andersoortige betekenisdrager die verwijst naar een betekenis. De semiotiek, de wetenschap die tekens bestudeert, onderscheidt drie soorten tekens: de index, de icoon en het symbool.

Valutatekens

bewerken

Voor eigen en vreemde valuta worden ook wel tekens gebruikt:

Wiskundige tekens

bewerken

Er zijn zeer veel wiskundige symbolen. De meest gebruikte zijn:

In wetenschappelijke documenten worden bovendien veel tekens uit het Griekse alfabet gebruikt.

In andere talen, of in technische geschriften, worden nog meer tekens gebruikt. In lopende tekst zijn deze niet gebruikelijk.

  • # het "hekje", waarmee in het Engels een (rang)nummer of aantal wordt aangegeven
  • / schrap, Duitse komma (vaak wordt hiervoor het Engelse woord slash gebruikt)
  • \ backslash

Verder zijn er nog de diakritische tekens, die bijvoorbeeld samenhangen met de uitspraak van een woord, zoals de accenten (op é en è bijvoorbeeld).

Overige tekens

bewerken

In tekst worden ook wel andere tekens gebruikt, die geen leestekens zijn.

Symbool

bewerken