Teken (symbool)

symbool

Een teken is een woord, gebaar, voorwerp of andersoortige betekenisdrager die verwijst naar een betekenis. De semiotiek, de wetenschap die tekens bestudeert, onderscheidt drie soorten tekens: de index, de icoon en het symbool.

TekensBewerken

IndexBewerken

ValutatekensBewerken

Voor eigen en vreemde valuta worden ook wel tekens gebruikt:

Wiskundige tekensBewerken

Er zijn zeer veel wiskundige symbolen. De meest gebruikte zijn:

In wetenschappelijke documenten worden bovendien veel tekens uit het Griekse alfabet gebruikt.

In andere talen, of in technische geschriften, worden nog meer tekens gebruikt. In lopende tekst zijn deze niet gebruikelijk.

Verder zijn er nog de diakritische tekens, die bijvoorbeeld samenhangen met de uitspraak van een woord, zoals de accenten (op é en è bijvoorbeeld).

Overige tekensBewerken

In tekst worden ook wel andere tekens gebruikt, die geen leestekens zijn.

IconenBewerken

SymboolBewerken