Verkeersteken

teken om instructies te geven of informatie te verstrekken aan weggebruikers

Verkeerstekens geven aanwijzingen aan verkeersdeelnemers over hoe zich te gedragen op de weg. Onder verkeerstekens worden verstaan:

Drie verkeersborden
Haaientanden
Verkeerslicht in Kiev met afteller

In Nederland zijn de verkeerstekens voor het wegverkeer vastgelegd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. De regels voor het plaatsen en verwijderen van verkeersborden zijn te vinden in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van 26 juli 1990. Voor het plaatsen van sommige verkeerstekens moet de wegbeheerder eerst een verkeersbesluit nemen.

Plek van verkeerstekensBewerken

Verkeerstekens gaan boven verkeersregels[1]. Binnen de categorie verkeerstekens gaan verkeerslichten weer boven de andere verkeerstekens (zoals voorrangsborden)[2]. Aanwijzingen van bevoegde ambtenaren (zoals politie, verkeersregelaars of verkeersbrigadiers) gaan weer boven de verkeerstekens[3].

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken