Leestekens
aanhalingstekens („ ”, “ ”, " ", ‘ ’, ' ' )
accolade ( { } )
afbreekteken ( - )
apostrof ( )
beletselteken ( )
dubbelepunt ( : )
gedachtestreepje of
kastlijntje
( , )
guillemets ( « » )
haakjes ( ( ), [ ], ⟨ ⟩ )
komma ( , )
koppelteken ( - )
liggend streepje ( -, , , _ )
omgekeerd uitroepteken ( ¡ )
omgekeerd vraagteken ( ¿ )
punt ( . )
puntkomma ( ; )
schuine streep ( / )
uitroepteken ( ! )
vraagteken ( ? )
weglatingsstreepje ( - )
Woordscheiding
hoge punt ( · )
spatie (   )
Algemene typografie
ampersand ( & )
apenstaartje ( @ )
asterisk ( * )
backslash ( \ )
bullet ( )
accent ( )
caret/dakje ( ^ )
emoticon ( :-) )
gelijkteken ( = )
graad ( ° )
hekje ( # )
munteenheidsteken ( ¤ )
obelisk ( , )
paragraafsymbool ( § )
alineateken ( )
procentteken ( % )
promille ( )
tilde ( ~ )
trema ( ¨ )
umlaut ( ¨ )
laag streepje/underscore ( _ )
sluisteken ( |, ¦ )
Ongebruikelijke typografie
asterisme ( )
lozenge ( )
interrobang ( )
ironieteken ( )
referentieteken ( )
dusteken ( )
zero-width space ( ​ )

Een leesteken is een teken dat in tekst gebruikt wordt om de leesbaarheid te verbeteren. Soms geeft een leesteken ook aanwijzingen over de betekenis en uitspraak van de zin. De verzameling en het gebruik van leestekens heet interpunctie.

Leestekens aan het einde van een zin bewerken

Leestekens binnen een zin bewerken

De spatie, de ruimte tussen twee woorden, is strikt genomen geen leesteken.

Leestekens aan weerszijden van een woord of een zinsdeel bewerken

  • Aanhalingsteken ( ' (enkel), " (dubbel), „ en ” (dubbel laag en hoog), of “ en ” (dubbel hoog verschillend))
  • Haakje ( ( (openen) of ) (sluiten))
  • Vierkant haakje ( [ ] ), wordt gebruikt voor geneste haakjes en voor het scheiden van commentaar, correcties en verduidelijkingen van de eigenlijke tekst.

Leestekens binnen een woord bewerken

Leestekens op een specifieke letter bewerken

  • accent aigu ( ´ ) onder andere in Franse spelling en leenwoorden
  • accent grave ( ` ) onder andere in Franse spelling en leenwoorden
  • accent circonflexe ( ^ ) onder andere in Franse spelling en leenwoorden
  • cedille ( Çç ) (ça va?) (garçon) (reçu)

Zie ook Accenttekens in de Nederlandse spelling

Spaties bewerken

Over het algemeen schrijft men vóór een leesteken geen spatie en erachter wel. Hierop zijn enkele uitzonderingen: bij haakjes en aanhalingstekens aan het begin van een tekst is het andersom. Een gedachtestreepje wordt soms met, soms zonder spaties aan weerszijden geschreven.

In het Frans wordt een spatie geschreven vóór een uitroepteken, vraagteken, puntkomma of dubbele punt.

Spaanse leestekens bewerken

Zie ook bewerken

Zie de categorie Punctuation van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.