\
Leestekens
aanhalingstekens („ ”, “ ”, " ", ‘ ’, ' ' )
accolade ( { } )
afbreekteken ( - )
apostrof ( )
beletselteken ( )
dubbelepunt ( : )
gedachtestreepje of
kastlijntje
( , )
guillemets ( « » )
haakjes ( ( ), [ ], ⟨ ⟩ )
komma ( , )
koppelteken ( - )
liggend streepje ( -, , , _ )
omgekeerd uitroepteken ( ¡ )
omgekeerd vraagteken ( ¿ )
punt ( . )
puntkomma ( ; )
schuine streep ( / )
uitroepteken ( ! )
vraagteken ( ? )
weglatingsstreepje ( - )
Woordscheiding
hoge punt ( · )
spatie (   )
Algemene typografie
ampersand ( & )
apenstaartje ( @ )
asterisk ( * )
backslash ( \ )
bullet ( )
accent ( )
caret/dakje ( ^ )
emoticon ( :-) )
gelijkteken ( = )
graad ( ° )
hekje ( # )
munteenheidsteken ( ¤ )
obelisk ( , )
paragraafsymbool ( § )
alineateken ( )
procentteken ( % )
promille ( )
tilde ( ~ )
trema ( ¨ )
umlaut ( ¨ )
laag streepje/underscore ( _ )
sluisteken ( |, ¦ )
Ongebruikelijke typografie
asterisme ( )
lozenge ( )
interrobang ( )
ironieteken ( )
referentieteken ( )
dusteken ( )
zero-width space ( ​ )

De backslash ("\") is een typografisch teken dat vooral bij computers gebruikt wordt. Deze tegenhanger van de 'slash' (/, schuine streep) wordt ook wel terugschrap, schrap terug, omgekeerde schuine streep, schuine streep naar links of achter en terugstreep genoemd.

Gebruik bewerken

Bij sommige programmeertalen wordt de backslash gebruikt als ontsnappingsteken ('escape-teken'), daarmee wordt aangegeven dat het volgende teken een speciale betekenis heeft. Bijvoorbeeld: printf("\r\n") geeft speciale betekenissen aan de 'r' en de 'n'. Ook wordt hij soms gebruikt om aan te geven dat de zin doorloopt op de volgende regel.

Bij MS-DOS en Microsoft Windows wordt de backslash gebruikt in padnamen om een scheiding tussen mappen aan te geven. Bijvoorbeeld: C:\Gebruikers\Johan\Mijn afbeeldingen\Zonnebloem.jpg. Met een enkele backslash wordt de rootdirectory aangegeven, bijvoorbeeld bij: cd \, of de schijfletter komt erbij zoals: D:\.

Bij padnamen op internet en bij Unix- en Linuxbesturingssystemen wordt de schuine streep (slash) gebruikt.

Bij Unix en Linux wordt de backslash in een opdrachtregel als een 'escape-teken' gebruikt, bijvoorbeeld om een spatie aan te geven. Bijvoorbeeld de regel: ls /home/alex/Mijn\ Brieven kan gebruikt worden om de map "Mijn Brieven" (waaronder spatie) aan te geven.

In de markup-taal LaTeX wordt de backslash veelvuldig gebruikt om commands mee te beginnen en alles te formatteren.