Voortekening

De voortekening in de muzieknotatie geeft aan welke stamtonen systematisch zijn verhoogd of verlaagd. De voortekening bestaat uit 'vaste' voortekens. De voortekening staat altijd direct na de muzieksleutel. Vaste voortekens gelden ook voor alle noten die een of meer octaven hoger of lager liggen. In de voortekening staan of alleen kruisen, of alleen mollen, en soms staat er niets. Een groter aantal dan zeven vaste voortekens komt zelden voor.

"Muziekfragment"
Sleutel, de voortekening (twee kruisen) en de maatsoort.

Als een voorteken (ook wel wijzigingsteken genoemd) direct voor een noot staat in plaats van direct na de muzieksleutel, dan is het een toevallig voorteken. Het geldt voor de noot waarvoor het toevallige voorteken staat en eventuele volgende gelijke noten binnen dezelfde maat.

VoorbeeldenBewerken

Om alle stamtonen f te verhogen tot fis wordt na de vioolsleutel een kruis geplaatst op ofwel door de bovenste ofwel vijfde lijn van de notenbalk. Soortgelijk wordt een mol genoteerd op de middelste lijn vlak na de vioolsleutel om aan te geven dat alle b's tot bes verlaagd moeten worden.

Vooraan de balk van de nevenstaande figuur staan twee kruisen in de voortekening. Dat betekent dat de tonen f en c verhoogd zijn tot fis en cis. De toonsoort van het stuk is dan D-groot of b-klein.

Voortekening en toonsoortenBewerken

De voortekening en toonsoort hebben een sterke relatie. Bij elke toonsoort hoort een bepaalde voortekening, bij A-groot en Fis-klein zijn dat drie kruisen. In de tabel hieronder staat een overzicht van toonsoorten en hun voortekening.

aantal kruisen verhoogde tonen toonsoorten   aantal mollen verlaagde tonen toonsoorten
geen C, a
1 f G, e 1 b F, d
2 f c D, b 2 b e Bes, g
3 f c g A, fis 3 b e a Es, c
4 f c g d E, cis 4 b e a d As, f
5 f c g d a B, gis 5 b e a d g Des, bes
6 f c g d a e Fis, dis 6 b e a d g c Ges, es
7 f c g d a e b Cis, ais 7 b e a d g c f Ces, as

Meerdere kruisen of mollen in de voortekening staan altijd in dezelfde volgorde als in de tabel.

Muziek met 7 voortekens kan enharmonisch getranscribeerd worden naar 5 voortekens, bijvoorbeeld van Cis naar Des.

Nieuwe notenbalkBewerken

Aan het begin van elke notenbalk van een muziekstuk schrijft men opnieuw de sleutel en de voortekening. De maatsoort wordt alleen vermeld bij de eerste notenbalk en als de maat in de loop van het muziekstuk verandert.

Andere sleutelBewerken

Wordt ergens in de notenbalk de sleutel veranderd, dan worden er niet opnieuw voortekens geplaatst. Bijvoorbeeld: een notenbalk begint met een vioolsleutel en een mol, dus die mol staat op de middelste lijn. Staat er halverwege de notenbalk een bassleutel, dan weet de musicus dat de mol nu op de tweede lijn van onder moet worden gedacht.

Wijziging van voortekeningBewerken

Vaak komt het voor dat de voortekening in de loop van een muziekstuk verandert, bij een overgang naar een nieuwe toonsoort. In dat geval vermeldt men alle voortekens die vanaf dat moment gelden. Daarvóór komen herstellingstekens voor de voortekens die niet meer van toepassing zijn. Bijvoorbeeld:

  • van twee kruisen (f, c) naar drie kruisen (f, c, g): vermeld de drie kruisen op f, c en g
  • van drie kruisen (f, c, g) naar twee kruisen (f, c): vermeld een herstellingsteken op g en kruisen op f en c

Zie ookBewerken