Herstellingsteken

Herstellingsteken

Een herstellingsteken (notatie: Natural sign.svg) wordt in muzieknotatie gebruikt om eerdere verhoging of verlaging van een noot met een kruis of mol te herstellen tot de stamtoon. Hetzelfde geldt voor herstelde noten in toonsoorten met voortekens. Het teken is afgeleid van de letter b net zoals het teken voor mol. Het molteken komt namelijk van de ronde b en het herstelteken is afgeleid van de "vierkante" b die er eerder als een h uitziet (vandaar ook de H in de Duitse muzieknootbenaming).

Als een stamtoon volgt op een dubbelverlaagde noot, bijvoorbeeld een b na een beses, dan staat er voor de b een herstellingsteken. Als een beses volgt op en bes staat er voor de bes een mol en voor de beses een dubbelmol. Als een bes volgt op een beses staat er een molteken voor de bes. In oude bladmuziek staat er soms een herstellingsteken voor het molteken om duidelijk te maken dat dat molteken geen verdere verlaging van de beses betekent. Voor kruizen en dubbelkruizen geldt dezelfde systematiek.

Een herstellingsteken telt net zoals andere wijzigingstekens voor de rest van de maat.