Spoorlijn Keulen - Kranenburg

spoorlijn in Duitsland

De spoorlijn Keulen - Kranenburg ook wel Linksniederrheinische Strecke genoemd is een Duitse spoorlijn tussen Keulen, Neuss, Krefeld en Kleef naar de Nederlandse grens bij Kranenburg, als spoorlijn 2610 en tegenspoor DB 2618 tussen Köln Hauptbahnhof en Köln-Nippes onder beheer van DB Netze. Bij de Nederlandse grens werd aangesloten op het Nederlandse deel van de spoorlijn Kleef - Nijmegen. Deze is sinds 1991 buiten bedrijf. Het spoor kan wel tussen Groesbeek en Kleef sinds 2008 voor toeristische doeleinden met spoorfietsen bereden worden ("Grensland-Draisine"). Het traject tussen Keulen en Kleef is in gebruik.

DB 2610 Köln Hbf - Kranenburg
DB 2620 Köln Hbf - Köln-Worringen
Spoorlijn Keulen - Kranenburg op de kaart
Totale lengte131,1 km
Spoorwijdtenormaalspoor 1435 mm
Aangelegd doorKöln-Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft
Geopend
Köln - Neuss: 15 november 1855
Neuss - Krefeld: 26 januari 1856
Krefeld - Kleve: 3 maart 1863
Kleve - Kranenburg: 9 augustus 1865
Huidige status
Keulen - Kleve: in gebruik
Kleve - grens: buiten gebruik
Geëlektrificeerd
Köln Hbf - Köln Nippes: 1959
Köln Nippes - Neuss: 1962
Neuss - Krefeld: 1963
Aantal sporen
Köln Hbf - Köln-Nippes: 1+1 (DB 2618)
Köln-Nippes - Geldern: 2
Geldern - Kleve: 1
Beveiliging of treinbeïnvloedingIndusi
Treindienst doorDB
Traject
vSTR-BSicon .svg DB 2670 van Duisburg Hbf
v-STRvSTRBSicon .svg DB 2639 en DB 2633 van Köln Messe/Deutz
vSHI2+ldSHI2grvSHI2gl-d
vÜSTrvÜSTdSTRd
dSBHF-LvBHF-MvBHF-Rd 0,0 Köln Hbf
dSTRv-SHI2g+rvÜSTd
dSTRdvÜSTvSTR-
vSTR-dSHI2gldSHI2g+lrdSHI2grd
utdSTRqdSHSTutdSTRqmvKRZtmdKRZtBSicon .svg 0,8 Köln Hansaring
Stadtbahn  12   15 
dSTRdedABZg+levKRZod DB 2613+DB 2615 van Köln-Gereon tot 1913
dSTRv-SHI2grvABZgl-STRod DB 2617 naar Köln West
dSTRvSTRvKDSTe-STRd Köln Bbf
dSTRvSTRdSHI2+ldSHI2lrd DB 2638 naar Köln West
dSTRvSTRvSTR-STR+ld DB 2615 van Köln West
vSTRdSTRlvKRZud DB 2630 naar Bingen (Rhein) Hbf
dSHI2glvSHI2+rvABZglo-STRd DB 2608 naar Köln-Ehrenfeld
vÜSToldABZglvKRZud DB 2600 naar Aachen Süd
vSHI2ldKRZuvKRZud DB 2622 naar Düren
vSTRvSTR-ABZg+l DB 2614 van Köln-Ehrenfeld
exKBHFavSTRvSTRBSicon .svg Köln Crefelder Bahnhof
exSTRvSTR-SHI2g+lvSHI2rBSicon .svg DB 2618 van Köln Hbf
exSTRdSBHFvSTRdBSicon .svg 2,3 Köln-Nippes
exSTRxdSHI2gldSHI2gl+rdSHI2g+rdBSicon .svg 3,1 aansluiting Etzelstraße
exSTRxmdKRZtdSHSTmdKRZtdBSicon .svg 3,5 Köln Geldernstr/Parkgürtel
Stadtbahn  13 
BSicon exSTR2.svg
exSTR2 +
BSicon evSTR.svg
evSTR + exSTRc3
BSicon vSTR-.svg
vSTR- +
BSicon .svg
+
tracé tot 1859
BSicon exSTRc1.svg
exSTRc1 +
BSicon exv-STR+4.svg
exv-STR+4 + evSTR
BSicon vDST-.svg
vDST- +
BSicon .svg
+
4,0 Köln-Nippes Gbf
evSTRvSHI2gl-
xdKRZovKRZodABZql DB 9604, Köln Niehl Hafen - Benzelrath
evÜSTrvSTR-
vSBHFvSTR- 7,8 Köln-Longerich
dSKRZ-AodSKRZ-AodSKRZ-Aod 1E37
vÜSTolvSTR-
v-SHI2rvSHI2g+l-BSicon .svg DB 2615 van Köln West
SHSTSTRdBSicon .svg 9,8 Köln Volkhovener Weg
tSTRaSTRdBSicon .svg
tSHSTSTRdBSicon .svg 10,6 Köln-Chorweiler
tSBHFSTRdBSicon .svg 11,5 Köln-Chorweiler Nord
tSTReSTRdBSicon .svg
SHSTSTRdBSicon .svg 12,9 Köln-Blumenberg
TUNNEL1STRdBSicon .svg
SBHFSTRdBSicon .svg 14,8 Köln-Worringen
vSHI2l-vSTR-BSicon .svg
vÜSTo+lBSicon .svg
v-SHI2g+rBSicon .svg DB 2620 van Köln Hbf
vKBSTa-STRdKBSTad Bayer
vSTR-SHSTvSTR- 17,7 Dormagen Chempark[1]
vABZg+l-STRodSTRrd
v-SHI2g+rBSicon .svg 20,3
SBHFd 20,8 Dormagen
KBSTaSTRdBSicon .svg Stürzelberg
SKRZ-AuSKRZ-AudBSicon .svg 57E31
KRWlKRWg+rdBSicon .svg
SBHFd 24,3 Nievenheim
SHSTd 27,0 Neuss-Allerheiligen
SBHFd 29,7 Norf
SKRZ-Aud 57E31
SHSTd 33,8 Neuss Süd
KRW+lKRWlrKRW+rd DB 2531 naar aansluiting Weißenberg
dSTRvSTR+l-dSTRqdKRZodSTRq DB 2580 van Düren
vSTRdSTRc2d-STR3+1dSHI2gr+ld W7 DB 2532 van Neuss Nordkanal W1
dSTRvABZg+1-dSTRc4vSTR-
vSTRvSTR+l-dKRZod DB 2550 van Aachen Hbf
vSTRdSTRvSTR+l-STRod DB 2530 van Neersen vanaf 1901
vSTRvÜSTrvSHI2gl- Neuss Steinhausstraße, DB 2536 naar Neuss Hbf
vÜSTdSTRvÜWBrdSTR
vSTRvÜSTo+lvSTR
dSTRvÜSTlxrvÜSTrdSTR DB 2531 van aansluiting Nordkanal
vSBHF-LvBHF-RvSTR 36,2 Neuss Hbf
edKRZveABZgr-STRvÜSTldSTR DB 2550 naar Kassel Hbf tot 1904
vÜSTvSTRvDST Neuss Gbf
dSHI2+rxledSHI2grdSTRvÜSTurvÜSTd DB 9245 van Neuss Kölner Straße
BSicon exvSTR+l-.svg
exvSTR+l- + vSTR
BSicon evKRZ.svg
evKRZ +
BSicon exvSTRl-.svg
exvSTRl- + evKRZ
BSicon exKSTReq.svg
exKSTReq + vSTR-
DB 2530 naar Neersen tot 1901
vSTRdSHI2ld-KRZ2+4udKRZc3uvSTR-SHI2ldSHI2+r
dSTRvSTR2-dKRZc13udKRZ2+4u-d-KRZ2+4udSTRc3dSTR
dSTRSTRc1dKRZ2+4u-dSHI2g+rdKRZc1udSTR+4dSTR DB 2580 van Düren
BSicon vSBRÜCKE1-.svg
vSBRÜCKE1- + STRq
BSicon v-STRr.svg
v-STRr + STRc2
BSicon SPLg+3.svg
SPLg+3 + v-STR
BSicon vSTR.svg
vSTR +
DB 2525 naar aansl. Linderhausen
BSicon vSBRÜCKE1-.svg
vSBRÜCKE1- + STRq
BSicon ABZr+12.svg
ABZr+12 +
BSicon STRc34.svg
STRc34 + v-STR
BSicon vSTR.svg
vSTR +
DB 2550 naar Kassel Hbf vanaf 1904
vSTR-STRc1dSTR2+4-d-KRZ2+4udSTR+c23dSTR3
dSTRBSicon .svgBSicon .svgdKRZc1udABZg+14dSTRc4 aansl Weißenberg DB 2535 van aansl Erftkanal
dABZqrdSTRqeDSTqv-STRrvSTR- Neuss Vorbhf
DB 2534 naar Obercassel
BSicon .svgv-SHI4+lv-SHI4r aansl Weißenberg DB 2531 van aansl Nordkanal
dSKRZ-Au 52
dSKRZ-Au 57E31
dBHF 43,2 Meerbusch-Osterath
BSicon .svgBSicon .svgevABZg2-exSTRc3 tracé tot 1877
BSicon .svgBSicon .svgdSTRexdSTRc1exv-STR+4
BSicon .svgBSicon .svgmdKRZuuSTRqxmdABZg+r Stadtbahn  70   76 
BSicon .svgBSicon .svgdSKRZ-AuRAqudSKRZ-Au 44
BSicon .svgBSicon .svgdABZgrBSicon .svgudLSTR aansl. Lohbruch, DB 2504 naar Rheinhausen
BSicon .svgKSTRaqvSTR-STR+rouv-LSTR DB 2500 van Krefeld-Linn
BSicon .svgddSTR+rvSTRuv-LSTR DB 2505 van aansluiting Prinz von Preußen Nord
BSicon .svgdvHSTdSTRuv-LSTR 50,5 Krefeld-Oppum
BSicon .svgv-STRvÜSTxluv-LSTR DB 2503 opgebroken
BSicon .svgdvSTRedDSTuv-LSTR Krefeld Güterbahnhof
BSicon .svgv-STRvÜSTuv-LSTR
dBSicon .svgvÜSTvSTR-udLSTR DB 2520 van Krefeld-Oppum
BSicon .svgdKBSTaqvABZg+r-STRvSHI2gl-udLSTR Werkplaats Krefeld
dBSicon .svgveABZg+l-STRevKRZuemdABZgr tracé tot 1877
BSicon .svgdmvKRZomdKRZomdKRZoudSTRr Stadtbahn  70   76 
BSicon .svgvBHF-LdBHF-RdDST 53,6 Krefeld Hbf
BSicon .svgmvKRZomvKRZo Tram  41 
dev-SHI2grdSTRxvÜSTr DB 9258 naar Moers opgebroken
devSTRvÜSTrexdBHF Krefeld Süd
udSTRqexdBRÜCKE1rvSTRdBRÜCKE1lxmdKRZ Tram  42 
exv-STRvÜSTdSTRexdABZgl DB 2520 naar Mönchen-gladbach Hbf tot 1907
exv-STRvSTRxvÜSTl
exv-STRvSTRvSTRlo-STR DB 2501 naar Mönchengladbach-Speick
exv-STRvSTR-STRldSTRqdKRZu DB 2520 naar Mönchengladbach Hbf
dedABZqrdKRZoSTRqdABZgr+r DB 9258 naar Moers
BSicon .svgSTRdSTRl DB 9251 naar Viersen
mKRZod Tram  41 
eHSTd 59,1 Benrad-St.Tönis
evSTR+l-STRoBSicon .svg lijn van Süchteln opgebroken
vexSTR-eABZg+lBSicon .svg DB 2512 van Kaldenkirchen opgebroken
exdBHFvBHF-d 65,0 Kempen
evÜSTxrBSicon .svg
evSTRr-STRBSicon .svg lijn naar Hüls opgebroken
eHSTd 68,5 St. Hubert-Vösch
SKRZ-Aud 40E34
BHFd 72,7 Aldekerk
BHFd 76,3 Nieukerk
xvSTR-STR+ro DB 2518 van aansluiting Meerbeck nooit voltooid
exdABZq+redKRZuexdKRZud DB 2003 van Büderich naar Venlo opgebroken
ev-SHI2g+rexvSTR- DB 2514 van Geldern Ost opgebroken
xvÜSTx
vBHF-exBHF 83,6 Geldern
evSHI2g+l-
eHSTd 88,6 Wetten
BHFd 92,5 Kevelaer
BHFd 98,6 Weeze
SKRZ-Aud 57E31
xvSTR-STR+ro DB 2515 van Büderich opgebroken
dWBRÜCKEexdWBRÜCKE Niers
xvÜSTx
vBHF-exBHF 105,5 Goch
xvÜSTx
xvSTR-STRl DB 2515 naar Boxtel opgebroken
eHSTd 108,4 Pfalzdorf
BHFd 114,1 Bedburg-Hau
evSTR+r-STRBSicon .svg DB 2330 van Rheinhausen opgebroken
evÜSTxBSicon .svg
exdBHF-LdKBHFxe-RBSicon .svg 118,4 Kleve
exv-SHI2g+rBSicon .svg
exABZgrd DB 2516 naar Spyck opgebroken
exHSTd 120,4 Cleve Tiergarten
exHSTd 122,5 Donsbrüggen
exHSTd 125,1 Nütterden
exHSTd 128,1 Frasselt
exBHFd 129,3 Kranenburg
xGRENZEd 131,0 grens Duitsland - Nederland
exvSTR- lijn naar Nijmegen buiten gebruik

GeschiedenisBewerken

De Linksniederrheinische Strecke van de Cöln-Crefelder Eisenbahn-Gesellschaft (CCE) tussen Keulen en Neuss werd op 15 november 1855 geopend en op 26 januari 1856 via Fischeln naar Krefeld verlengd. Vanaf 23 augustus 1866 werd het traject verlegd via Krefeld-Oppum.

Nadat de Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft (RhE) op 11 november 1859 een verdrag had gesloten met de Cöln-Crefelder Eisenbahn-Gesellschaft, werd het traject van Keulen naar Krefeld op 1 juli 1860 in gebruik genomen. Als aansluiting op het Nederlandse spoorwegnet en de Nederlandse havens werd het traject tussen Krefeld en Kleve op 1 maart 1863 geopend.

OngevalBewerken

Op zaterdag 7 augustus 2010 vond om 5.20 uur te Geldern een ongeluk plaats tussen een werktrein van DB met 19 wagons en drie treinstellen van de NordWestBahn type Lint. Ondanks de lage snelheid (ongeveer 40 km/h) was de schade groot.[2] Het is nog niet bekend waarom de treinen op hetzelfde spoor terechtkwamen. Door het verbod om ander materieel in te zetten werd vanaf maandag een nooddienstregeling van kracht.[3]

TreindienstenBewerken

De Deutsche Bahn verzorgt het personenvervoer op dit traject met RE en RB treinen. De NordWestBahn en National Express verzorgen het personenvervoer met RE treinen.

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
RE 6 (RRX) Regional-Express (National Express) Köln/Bonn LuchthavenKöln HbfNeuss HbfDüsseldorf HbfDuisburg HbfEssen HbfBochum HbfDortmund HbfHamm HbfGütersloh HbfBielefeld HbfMinden (Westf) Rhein-Weser-Express
RE 7 Regional-Express (National Express) RheineMünster (Westf) HbfHamm (Westf)Hagen HbfWuppertal HbfSolingen HbfKöln HbfNeuss HbfKrefeld Hbf Rhein-Münsterland-Express
RE 10 Regional-Express (NordWestBahn) Düsseldorf HbfKrefeld HbfKempen (Niederrhein)AldekerkNieukerkGeldernKevelaerWeezeGochBedburg-HauKleve Niers-Express ma-vr 2x per uur, za-zo 1x per uur
RB 25 Regionalbahn (DB Regio NRW) Köln HansaringKöln HbfRösrathOverathDieringhausenGummersbachMeinerzhagen Oberbergische Bahn Köln-Engelskirchen 2x per uur, 1x per uur van/naar Meinerzhagen

S-BahnBewerken

Op het traject en deels op de parallelle spoorlijn Köln Hauptbahnhof - Köln-Worringen rijdt de S-Bahn Rhein-Ruhr de volgende routes:

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
  S-Bahn (Köln-Worringen – ) Köln-NippesKöln HbfLangenfeld (Rhld)Düsseldorf-BenrathDüsseldorf HbfRatingen OstEssen Hbf Rijdt drie keer tijdens de ochtendspits tussen Köln-Worringen en Köln-Nippes.
  S-Bahn Düsseldorf Luchthaven TerminalDüsseldorf HbfNeuss HbfNorfNievenheimDormagenKöln HbfBergisch Gladbach
  S-Bahn DürenHorremKöln-EhrenfeldKöln HbfPorz-WahnTroisdorfSiegburg/BonnHennef (Sieg)EitorfAu (Sieg)
  S-Bahn (Aachen HbfDürenHorremKöln-Ehrenfeld – ) Köln HbfKöln/Bonn LuchthavenPorz-WahnTroisdorf Rijdt alleen tijdens de spits tussen Horrem en Köln Hansaring. Rijdt alleen eenmaal per nacht tussen Aachen Hbf en Horrem.

AansluitingenBewerken

In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:

Köln Hauptbahnhof
DB 2600, spoorlijn tussen Keulen en Aken
DB 2608, spoorlijn tussen Köln Hauptbahnhof en Köln Ehrenfeld
DB 2616, spoorlijn tussen Köln Hauptbahnhof en Köln Betriebsbahnhof
DB 2622, spoorlijn tussen Keulen en Düren
DB 2630, spoorlijn tussen Keulen en Bingen
DB 2633, spoorlijn tussen Köln Hauptbahnhof en Köln-Deutz, buitenste sporen
DB 2638, spoorlijn tussen Köln Hauptbahnhof en Köln West
DB 2639, spoorlijn tussen Köln Hauptbahnhof en Köln-Deutz, binnenste sporen
DB 2670, spoorlijn tussen Keulen en Duisburg
Köln-Longerich
DB 2615, spoorlijn tussen Köln West en Köln-Longerich
Neuss Hauptbahnhof
DB 2525, spoorlijn tussen Neuss en de aansluiting Linderhausen
DB 2530, spoorlijn tussen Neuss en Neersen
DB 2534, spoorlijn tussen Neuss en Düsseldorf-Oberkassel
DB 2536, spoorlijn tussen de aansluiting Steinhausstraße en Neuss
DB 2550, spoorlijn tussen Aken en Kassel
DB 2580, spoorlijn tussen Düren en Neuss
aansluiting Lohbruch
DB 2504, spoorlijn tussen de aansluiting Lohbruch en Rheinhausen
Krefeld-Oppum
DB 2503, spoorlijn tussen Krefeld-Oppum Of en Krefeld-Oppum Ko
DB 2505, spoorlijn tussen Krefeld en Bochum
DB 2520, spoorlijn tussen Mönchengladbach en Krefeld-Oppum
Krefeld Hauptbahnhof
DB 2500, spoorlijn tussen Krefeld Hbf en Krefeld-Linn
DB 2501, spoorlijn tussen Krefeld en Mönchengladbach-Speick
DB 2502, spoorlijn tussen Krefeld Hauptbahnhof en Krefeld Süd
DB 2520, spoorlijn tussen Mönchengladbach en Krefeld-Oppum
DB 9251, spoorlijn tussen Krefeld en Viersen
DB 9258, spoorlijn tussen Krefeld en Moers
Kempen
DB 2512, spoorlijn tussen Kempen en Kaldenkirchen
Süchteln - Hüls, spoorlijn tussen Süchteln en Hüls
Geldern
DB 2514, spoorlijn tussen Geldern Ost en Geldern
DB 2518, spoorlijn tussen Geldern en de aansluiting Meerbeck
Goch
DB 2515, spoorlijn tussen Büderich en Hassum
Kleve
DB 2330, spoorlijn tussen Rheinhausen en Kleef
DB 2516, spoorlijn tussen Spyck en Kleef

ElektrificatieBewerken

Het traject tussen Keulen en Krefeld werd tussen 1959 en 1963 geëlektrificeerd met een wisselspanning van 15.000 volt 16 2/3 Hz.

LiteratuurBewerken