Volt (eenheid)

eenheid van elektrische spanning
Grotere/kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−6 microvolt μV
10−3 millivolt mV
1 volt V
103 kilovolt kV
106 megavolt MV
109 gigavolt GV

De volt (symbool van de eenheid volt is V) is de SI-eenheid voor elektrische potentiaal en elektrische spanning (potentiaalverschil). De eenheid is genoemd naar de Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta (1745-1827). Deze vond in 1800 de eerste chemische batterij, de zuil van Volta, uit.

Bij een elektrische bron spreekt men van elektrisch potentiaalverschil, elektrische spanning of kortweg spanning als men het potentiaalverschil tussen beide polen bedoelt. Een veel gebruikte benaming voor potentiaalverschil is voltage. Ten onrechte wordt nogal eens het woord 'spanningsverschil' gebruikt.

De volt is gedefinieerd als het potentiaalverschil over een geleider als een stroom van 1 ampère daarin een vermogen van 1 watt in warmte omzet. De eenheid is ook gelijk aan 1 joule per coulomb.

Uitgedrukt in SI-basiseenheden is dat:

Volt kan onder meer worden uitgedrukt in ampère·ohm (wet van Ohm), weber/seconde, watt/ampère en joule/coulomb. Ook de verhouding elektronvolt / elementaire lading komt neer op een volt.

De voorvoegsels uit het SI-stelsel worden ook voor volt gebruikt: men spreekt over μV (microvolt, 10−6), mV (milli-, 10−3), kV (kilo-, 103), en MV (mega-, 106).

Definitie via het josephson-effectBewerken

Er is een tijd geweest waarin de definitie van volt op een andere manier werd gegeven. Een volt werd berekend via de zeer precieze relatie tussen frequentie en volt met een cesiumklok als tijdsreferentie. Dit gebeurde met behulp van een josephson-junctie. De josephson-junctie bestaat uit twee supergeleiders die worden verbonden door een isolator. Via de constante van Josephson kon dan gevonden worden dat:

 

Deze relatie bleek onafhankelijk te zijn van de opstelling of gebruikte materialen en is dus uiterst nauwkeurig. Toch is ze niet meer de officiële methode voor het vastleggen van de volt volgens het Bureau international des poids et mesures (BIPM).

Andere definitieBewerken

In vroeger tijden werd de volt vastgelegd – en in 1911 officieel gedefinieerd – met behulp van een zogenaamd Weston-normaalelement, dat bij een temperatuur van 20 °C een spanning heeft van exact 1,01865 V.

Gelijkspanning en wisselspanningBewerken

Om onderscheid te maken tussen een gelijkspanning en een wisselspanning gebruikt men wel de aanduidingen VDC (volt direct current) voor gelijkspanning en VAC (volt alternating current) voor wisselspanning. In plaats van 3 V gelijkspanning schrijft men dan 3 VDC. Bij wisselspanning wordt met 3 VAC een spanning bedoeld met effectieve waarde 3 V.

Veelvoorkomende spanningenBewerken

WetenswaardigheidBewerken

De elektronvolt (eV) is geen eenheid voor spanning, maar voor energie.

Zie ookBewerken