Sneekermeergebied

natuurgebied in Nederland

Het Sneekermeergebied is een Natura 2000-gebied (gebiedsnummer 12) met de classificatie 'meren en moerassen'. Het gebied omvat het Sneekermeer, Goengarijpsterpoelen, Terkaplesterpoelen en Akmarijp. De waterdiepte varieert overwegend tussen de 1 en 2 meter. In het gebied komen diverse eilandpolders voor.

Sneekermeergebied
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Friesland
Dichtstbijzijnde plaats Sneek
Informatie
Classificatie Meren en moerassen
Oppervlakte 22,88 km²
Geldende richtlijn(en) Vogelrichtlijn
Beheer Staatsbosbeheer, Domeinen, Provincie Friesland, It Fryske Gea, particulieren
Gebiedsnummer 12
Site code (Europees) NL9802047
Detailkaart
Detailkaart
Locatie van het Natura 2000-gebied

De kleine rietgans is een van de drie ganzensoorten waarvoor het Sneekermeergebied kwalificeert onder de Vogelrichtlijn. Het Sneekermeergebied werd op 30 december 2010 door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie definitief aangewezen als Natura 2000-gebied.

Externe link bewerken