Duinen Schiermonnikoog

natuurgebied in Nederland

Duinen Schiermonnikoog is een Natura 2000-gebied (gebiedsnummer 6) op het Waddeneiland Schiermonnikoog met de classificatie 'duinen'.

Duinen Schiermonnikoog
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Waddenzee, Friesland
Dichtstbijzijnde plaats Schiermonnikoog
Informatie
Classificatie Duinen
Oppervlakte 10,24 km²
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
Beheer Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, particulieren
Gebiedsnummer 6
Site code (Europees) NL3009006 (Duinen Schiermonnikoog) + NL9802001 (Noordzeekustzone)
Detailkaart
Detailkaart
Locatie van het Natura 2000-gebied
Foto's
Duinen Schiermonnikoog

Het is een uitgestrekt duingebied dat zich over een groot deel van de westelijke helft van het eiland uitstrekt. Het duingebied heeft een grote diversiteit en goed ontwikkelde kalkrijke duinvalleien. Aan de westzijde omvat het gebied ook een zoetwaterplas, de Westerplas.

Dit gebied is op 26 februari 2009 definitief aangewezen als Natura 2000-gebied.

bewerken