Veenpolders in Friesland

De veenpolders vormen een landschapstype in de provincie Friesland.

De veenpolders liggen tussen de Het Lage Midden in het westen en de Zuidoosthoek in het oosten. De elf vrijwel aaneengesloten veenpolders die in het gebied liggen: