Oeffelter Meent

natuurgebied in Nederland

De Oeffelter Meent is het meest noordelijke deel van het natuurgebied Maasheggen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het bevindt zich ten noordoosten van Oeffelt tussen deze plaats en de Maas.

Natura 2000 gebied

Van dit gebied is 118 ha in bezit van Staatsbosbeheer. De naam meent verwijst naar gemeenschappelijke weidegrond.

GeschiedenisBewerken

Sinds ongeveer 1400 is dit gebied in bezit geweest van de Kruisheren van Sint Agatha.

Het gebied is gekenmerkt door open rivierduinen en riviertjes als Virdse Graaf en Oeffeltse Raam. Voor een deel lopen deze door oude stroomgeulen van de Maas. Tussen 1820 en 1850 is een van de rivierduinen vergraven, zodat het grind aan de oppervlakte kwam. Ook dit grind is deels gewonnen, waardoor een reliëfrijke hobbelweide ontstond. Ook ten behoeve van de baksteenfabricage is klei gewonnen. Dit alles heeft tot het ontstaan van moerassige laagten geleid.

Het gebied werd lange tijd verwaarloosd als dumpplaats en crossterrein, maar in 1982 verwierf Staatsbosbeheer 25 ha van het terrein, en in de loop der jaren 90 van de 20e eeuw werd, naast het zandige terrein, meer weidegrond verworven. Het gebied kent bloemrijke droge stroomdalgraslanden met planten als eenjarige hardbloem, overblijvende hardbloem, wilde tijm, lathyruswikke, kaal breukkruid, zacht vetkruid, gestreepte klaver en draadklaver. De kamsalamander komt in een drinkpoel voor.

Er is een wandeltocht van 17,5 km door dit gebied uitgezet.

Externe linksBewerken