Norgerholt

beschermd natuurgebied in Nederland (Natura 2000)

Het Norgerholt is een 25 hectare groot bos tussen Norg en Westervelde in de Nederlandse gemeente Noordenveld.

Norgerholt
Natuurgebied
Norgerholt (Nederland)
Norgerholt
Situering
Locatie Drenthe
Coördinaten 53° 3′ NB, 6° 27′ OL
Dichtstbijzijnde plaats Westervelde
Informatie
Oppervlakte 0,25 km²
Beheer Natuurmonumenten
Detailkaart
Kaart
Natura 2000 gebied
Foto's
Het Norgerholt tussen Norg en Westervelde

Het bos ligt een kilometer ten zuiden van Norg in Drenthe. Het is sinds 1962 in het bezit van Natuurmonumenten en werd in 1997 aangewezen als bosreservaat. Dit betekent dat er niet meer wordt gekapt of geplant zodat de begroeiing zijn natuurlijke levenscyclus kan volgen. Het Norgerholt maakt ook deel uit van de Nederlandse Natura 2000 gebieden.

Vermoedelijk dateert het bos uit de 9e eeuw, het is daarmee een van de oudste bossen in Nederland. De vroegst bekende schriftelijke vermelding is van 1585. Sinds dat jaar werd er regelmatig hout verkocht en nieuw aangeplant. Het bos bestaat nu voornamelijk uit zomereik en hulst. De oudste van de huidige eiken werden in 1850 geplant. Bijzonder zijn de zware, tot 20 meter hoge, hulstbomen, waarvan de grootste van Europa in dit bos te vinden is. Onder de bomen bestaat een rijke, grotendeels onverstoorde humusbodem wat in Nederland zeldzaam is. De ouderdom van het bos maakt dat er sprake is van een zeer gevarieerde bodemflora met bosmuur, lelietje-van-dalen, dalkruid, bosanemoon, gewone salomonszegel en verschillende zeldzame braamsoorten. Op sommige plaatsen komt veel adelaarsvaren voor. In het bos zijn de nesten van 72 verschillende soorten vogels geteld.

Het Norgerholt was eeuwenlang eigendom van de boermarke en werd gezamenlijk gebruikt volgens de regels die het Drents landrecht met betrekking tot gebruik en beheer stelde. Tot 1790 was het bos ook de plaats van de jaarlijkse vergadering van de markegenoten. De vergaderplaats, die was aangegeven door vier oude eiken, werd 't aole Raodhoes genoemd.