Duinen Vlieland

natuurgebied in Nederland

Duinen Vlieland is een Natura 2000-gebied (gebiedsnummer 3) op het Waddeneiland Vlieland met de classificatie 'duinen'.

Duinen Vlieland
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Vlieland, Friesland
Informatie
Classificatie Duinen
Oppervlakte 15,35 km²
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
Beheer Staatsbosbeheer, Defensie, Rijkswaterstaat, particulieren
Gebiedsnummer 3
Site code (Europees) NL2003061 (Duinen Vlieland) + NL9802001 (Noordzeekustzone)
Detailkaart
Detailkaart
Locatie van het Natura 2000-gebied

Het gebied Duinen Vlieland wordt landschappelijk gekenmerkt door een uitgestrekt duingebied en bedijkte kwelders (Kroon's Polders).

Externe link bewerken