De Seanad Éireann is het hogerhuis (of Senaat) van de Oireachtas, het parlement van Ierland. De Senaat vergadert in Leinster House in Dublin.

Leinster House, waar de Senaat van Ierland vergadert

Samenstelling bewerken

Seanad Éireann heeft 60 leden (senatoren):

 • 11 leden worden aangewezen door de Taoiseach
 • 6 worden gekozen door de afgestudeerden van sommige Ierse universiteiten
 • 43 worden gekozen uit vijf panels die worden samengesteld door een kiezersgroep van TDs, senatoren en lokale politici. Elk van de vijf panels bestaat, in theorie, uit individuen die een specifieke kennis bezitten van, of ervaring hebben in de volgende velden:
  • Onderwijs, kunst, Ierse taal en Ierse cultuur en literatuur
  • Agricultuur en visserij
  • Arbeid (georganiseerd of anders)
  • Industrie en commercie (inclusief wetenschap en architectuur)
  • Publieke administratie en sociale dienst (inclusief de vrijwilligers sector)

Onder de Ierse Grondwet moet de algemene verkiezing van de Seanad niet later dan 90 dagen na de ontbinding van de Dáil Éireann (het lagerhuis) plaatsvinden. De verkiezing gebeurt onder het systeem van evenredige vertegenwoordiging. Lidmaatschap is open aan allen die ook voor de Dáil kunnen worden gekozen, maar een senator kan niet ook lid zijn van het lagerhuis. Omdat de minister-president 11 leden kan benoemen, heeft de regering altijd een comfortabele meerderheid in de Senaat. Het komt zelden voor dat een wet in de Senaat wordt afgewezen.

Mede hierom deed de regering in 2009 het voorstel de Senaat af te schaffen. Hierover vond in oktober 2013 een referendum plaats. Het voorstel van de regering werd tot veler verrassing met nipte meerderheid verworpen. De regering gaf na de gevoelige klap te kennen de uitspraak van de bevolking te aanvaarden