Državni Svet

De Državni Svet (letterlijk Staatsraad) is de naam voor de Sloveense senaat, die echter slechts weinig instrumenten ter beschikking heeft (initiatiefrecht, adviesrecht, eenmalig terugzendrecht en het recht referenda uit te schrijven). Het gebrek aan uitgebreide bevoegdheden vloeit voort uit de wijze van samenstelling van deze Raad, die haar corporatistische elementen dankt aan beïnvloeding door het stelsel in Beieren.

Het aantal leden bedraagt 40 en zij zijn belangenvertegenwoordigers van:

  • werkgevers (4)
  • werknemers (4)
  • boeren, middenstand en vrije beroepen (4)
  • nuts en publieke sector (6)
  • lokale belangen (gemeentelijke of regionale) (22)

Voorzitter van de staatsraad (2002-2007) is Janez Sušnik (lokale belangen), vicevoorzitter is Jože Stanič (werkgevers).

Voor het Sloveense parlement zie: Državni Zbor.