Provinciedistrict Peer

Het provinciedistrict Peer vormde tot 2017 bij de Belgische provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie Limburg een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Limburg (dat samenvalt met de provincie Limburg) en de kieskantons Peer en Bree. Het voormalige provinciedistrict Bree werd bij dit district gevoegd in het kader van het provinciaal kiesdecreet van 2011[1] waarbij de provinciedistricten zo bepaald werden, dat elk van hen met minstens 6 zetels vertegenwoordigd is in de provincieraad.

Op dit niveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

StructuurBewerken

Peer Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Limburg Maaseik 6 -
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Limburg Hasselt-Tongeren-Maaseik Peer Peer & Bree 6 -
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

GeschiedenisBewerken

Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 7 van de 63 zetels van de provincie Limburg toegewezen (voorheen 4 voor Bree en 5 voor Peer). Het totaal aantal zetels in de provincieraad werd vanaf 2013 herleid tot 63 (voorheen 72).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1965Bewerken

Partij of kartel 1965 1968 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991 1994 2000[2] 2006[3] 2012[4]
Stemmen     |     Zetels % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 7
CVP1/CD&V2 66,641 3 58,021 2 48,741 2 57,751 3 54,891 2 51,471 2 38,931 2 34,651 2 36,551 2 34,381 2 39,811 3 34,261 2 - 30,752 2
CD&V-N-VA - - - - - - - - - - - - 28,90 1 -
N-VA - - - - - - - - - - - - - 27,10 2
VU1/VU&ID2 8,761 0 20,291 1 24,121 1 16,121 0 22,391 1 25,131 1 27,441 1 25,711 2 23,501 1 13,121 1 5,641 0 4,192 0 - -
PVV1/VLD2/Open Vld3 14,601 0 9,871 0 13,391 0 8,591 0 6,631 0 7,741 0 12,421 0 7,041 0 7,481 0 12,411 0 11,292 1 15,892 1 - 13,143 1
VLD-VIVANT - - - - - - - - - - - - 12,43 1 -
BSP1/SP2 10,001 1 11,831 1 13,751 1 17,541 1 16,081 1 15,661 1 18,742 1 24,912 1 23,512 2 22,032 2 22,402 1 22,602 1 - -
sp.a-spirit - - - - - - - - - - - - 25,66 1 -
sp.a-Groen - - - - - - - - - - - - - 17,51 1
AGALEV1/Groen!2 - - - - - - - 5,821 0 6,541 0 8,331 0 8,361 0 8,47 0 4,872 0 -
PVDA1/PVDA+2 - - - - - - 2,481 0 0,861 0 0,871 0 0,541 0 0,661 0 0,801 0 - 1,702 0
Vlaams Blok1/Vlaams Belang2 - - - - - - - 1,011 0 1,551 0 8,081 0 9,731 0 13,791 1 17,492 2 9,842 1
OM-NU! - - - - - - - - - - - - 7,11 0 -
Peer-Plus - - - - - - - - - - - - 2,59 0 -
W.O.W. - - - - - - - - - - 1,35 0 - - -
PVCS - - - - - - - - - 1,13 0 - - - -
Lijst Remi Temmers - - - - - - - - - - - - 0,95 0 -
Opkomst 94,45 97,87 97,59 97,24 96,8 96,09 95,17 96,13 94,29
Blanco/ongeldig 10,32 10,24 11,48 8,16 8,4 8,26 7,74 7,06 6,35 6,48 7,71 4,91 6,57 8,07