Kanton Bree

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Bree is een kanton in de Belgische provincie Limburg en het arrondissement Maaseik. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton BreeBewerken

Het gerechtelijk kanton Bree is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Limburg in het gerechtelijk gebied Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Bree, Bocholt, Kinrooi, Maaseik, As en Oudsbergen. Het is gevestigd in de Kloosterpoort 1/A000 te Bree.

De vrederechter is bevoegd bij voogdij, bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder,...

Bree Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied   Europese Unie   België Antwerpen   Limburg Limburg Bree
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton BreeBewerken

Het kieskanton Bree ligt in het provinciedistrict Peer, het kiesarrondissement Limburg en ten slotte de kieskring Limburg. Het beslaat de gemeenten Bree, Bocholt en Oudsbergen en bestaat uit 15 stembureaus. Tot 2006 vormde het tegelijkertijd het provinciedistrict Bree. Als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 december 2007[1] werd dit district toegevoegd aan het provinciedistrict Peer in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011.[2] Als nieuwe norm werd immers gesteld dat een district minstens zes zetels moest vertegenwoordigen. Vermits het district Maaseik alleen niet de norm van zes zou halen, werden beide districten samengevoegd.

StructuurBewerken

Bree Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Limburg Maaseik   Bree
  Bocholt
Oudsbergen
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Limburg Hasselt-Tongeren-Maaseik Peer Bree Bree, Bocholt
& Oudsbergen
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Resultaten provincieraadsverkiezingen van 1961 tot 2006Bewerken

Partij 1961 1965 1968 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991 1994 2000[3] 2006[4]
Stemmen     |     Zetels % 5 % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4
CVP 78,40 5 74,75 3 65,29 3 57,49 2 53,34 2 38,64 2 44,33 2 31,89 1 34,24 1 30,60 1 27,92 2 35,37 2 32,06 1 -
CD&V-N-VA - - - - - - - - - - - - - 39,47 2
Volksunie1/VU2/VU&ID3 4,131 0 6,312 0 16,472 0 22,572 0 24,442 1 47,512 2 40,862 1 49,982 3 48,152 2 47,252 2 42,552 1 5,082 0 3,983 0 -
Liberale1/PVV2/VLD3 6,801 0 12,482 0 9,912 0 10,062 0 8,502 0 5,662 0 6,162 1 8,272 0 4,972 0 7,512 0 10,822 0 38,783 2 39,403 2 -
VLD-Vivant - - - - - - - - - - - - - 29,68 1
Socialist1/BSP2/SP3 10,671 0 6,462 0 8,332 0 9,892 1 13,722 0 8,192 0 8,652 0 9,863 0 8,963 0 9,543 0 8,433 0 7,663 0 11,193 1 -
sp.a-spirit - - - - - - - - - - - - - 12,53 1
Agalev1/Groen!2 - - - - - - - - 3,191 0 4,371 0 6,471 0 5,821 0 5,101 0 4,352 0
PVDA - - - - - - - - - - - 0,43 0 0,48 0 -
Vlaams Blok1/Vlaams Belang2 - - - - - - - - 0,491 0 0,711 0 3,811 0 5,241 0 7,801 0 13,972 0
W.O.W. - - - - - - - - - - - 0,71 0 - -
Opkomst 94,03 97,57 97,63 97,17 96,8 96,8 96,71 97,53
Blanco/ongeldig 6,27 9,04 9,65 11,43 8,92 6,43 6,77 6,37 6,13 5,21 6,2 7,23 5,5 5,30
  Zie ook: provinciedistrict Peer voor verkiezingsuitslagen vanaf 2012