Hoofdmenu openen


bewerk 

Introductie

Overview windmills Kinderdijk.jpg

Windmolen

Windmolens zijn molens die de bewegingsenergie van de lucht (wind) omzetten in rotatie-energie van de wieken, die dan nuttig kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit, het malen van graan, het verplaatsen van water of andere doeleinden.

Bij windmolens kan men twee hoofdtypen onderscheiden:

  • De moderne industriële windmolens die dienen om elektriciteit op te wekken, zie hiervoor het artikel windturbine.
  • De traditionele windmolens.

Wiekstanden:

Opmerking: in sommige delen van Nederland hebben de wiekstanden een andere betekenis

Watermolen

Een watermolen is een molen die de stroming in een beek of rivier door middel van een waterrad omzet in rotatie-energie, die nuttig kan worden gebruikt voor het malen van graan of het persen van olie.

De energie kon ook gebruikt worden voor andere industriële toepassingen: het bewerken van metaal als (ijzer, koper), vervaardigen van papier (papiermolen), en in de textielnijverheid, zoals een volmolen.

overzicht bewerk 

Uitgelicht

Door een os aangedreven molen

Een tredmolen is een molen die door spierkracht van mensen of dieren in beweging wordt gebracht. De aandrijving bestaat uit een groot rad met treden. De treden zitten aan de binnenkant of de buitenkant. Door in of over het rad te lopen wordt de tredmolen aangedreven. Kenmerkend voor de tredmolen is dat de looprichting altijd (schuin) omhoog is en het gewicht van mens of dier wordt verplaatst. De zwaartekracht speelt bij de tredmolen een belangrijke rol, dit in tegenstelling tot de rosmolen.

bewerk 

Gewenste artikels

Meer informatie is te vinden op het Molenproject

bewerk 

Mediabestanden


bewerk 

Overzicht

overzicht bewerk 

In beeld

Gravure op papier, Strada, Jacobus de & Strada, Octavius de & Schwan, Balthasar & Kieser, Eberhard, 1617 (Deutsche Fotothek)


bewerk 

Gewenste afbeeldingen

Van de volgende molens is een nieuwe afbeelding gewenst wegens recente ontwikkelingen.