Portaal:Molens


bewerk 

Introductie

Overview windmills Kinderdijk.jpg

Windmolen

Windmolens zijn molens die de bewegingsenergie van de lucht (wind) omzetten in rotatie-energie van de wieken, die dan nuttig kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit, het malen van graan, het verplaatsen van water of andere doeleinden.

Bij windmolens kan men twee hoofdtypen onderscheiden:

  • De moderne industriële windmolens die dienen om elektriciteit op te wekken, zie hiervoor het artikel windturbine.
  • De traditionele windmolens.

Wiekstanden:

Opmerking: in sommige delen van Nederland hebben de wiekstanden een andere betekenis

Watermolen

Een watermolen is een molen die de stroming in een beek of rivier door middel van een waterrad omzet in rotatie-energie, die nuttig kan worden gebruikt voor het malen van graan of het persen van olie.

De energie kon ook gebruikt worden voor andere industriële toepassingen: het bewerken van metaal als (ijzer, koper), vervaardigen van papier (papiermolen), en in de textielnijverheid, zoals een volmolen.

overzicht bewerk 

Uitgelicht

Bovenwiel van de molen De Hoop in Garderen. Kruisarmen versterkt met merbau


Het bovenwiel of aswiel zit op de bovenas van een windmolen en drijft de koningsspil of bij een standerdmolen direct de steenspillen aan. In een standerdmolen drijft het bovenwiel tevens het luiwerk aan middels een varkenswiel. Het bovenwiel zit bij een gietijzeren as met het spiegelgat op de as geklemd met behulp van vier in ijzeren stroppen zittende, houten blokken (de vulstukken) met daartussen zware wiggen. Bij een houten as kunnen de kruisarmen ook door de as gestoken zijn.

Het bovenwiel is groot uitgevoerd om voldoende groot oppervlak te verkrijgen voor het afremmen van het wieken met de vang. Daarnaast is het bovenwiel 30 - 35 cm dik.

In het bovenwiel zijn de kammen vastgezet. Het profiel van de kammen in een niet-conisch bovenwiel hebben een evolvente vertanding met een bepaalde steek. Hierdoor rollen de tandwielen ten opzichte van elkaar (rollen zonder glijden) langs de steekcirkels. De steekcirkel van het bovenwiel moet dezelfde zijn als die van de bonkelaar of bovenschijfloop.

bewerk 

Gewenste artikels

Meer informatie is te vinden op het Molenproject

bewerk 

Mediabestanden

Zie de categorie Windmills in the Netherlands van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Zie de categorie Windmills in Belgium van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Zie de categorie Watermills in the Netherlands van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Zie de categorie Watermills in Belgium van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.