Portaal:Wetenschapsgeschiedenis

Navigatie: Portaal voor
Wetenschapsgeschiedenis
Meehelpen:
Artikeloverzicht
Wikiproject wetenschapsgeschiedenis
Hoofdartikel Overleg
Welkom op het portaal voor wetenschapsgeschiedenis. Dit portaal poogt een overzicht te bieden van de op de Nederlandse Wikipedia beschikbare teksten over de ontwikkeling van de menselijke kennis.

In de Prehistorie keek de mens waarschijnlijk verbaasd op naar de Zon, de Maan en de sterren, en vroeg zich af waarom ze bewogen. Mogelijk bracht hij natuurverschijnselen die hij niet begreep in verband met hogere machten en speculeerde over leven en dood en de zin van zijn bestaan. Bij het zoeken naar antwoorden op die vragen zouden later religie, filosofie en wetenschap ontstaan.

Vanaf de Ionische natuurfilosofen maakte het mythisch wereldbeeld stilaan plaats voor een meer wetenschappelijk en mensgericht wereldbeeld. Sindsdien is het totaal aan menselijke kennis samen met de beschikbare technologie continu gegroeid. Tegelijkertijd is ook de definitie van wat wetenschap inhoudt ten opzichte van bijvoorbeeld de middeleeuwse opvatting veranderd. De wetenschapsgeschiedenis bestudeert de intellectuele stappen die door de eeuwen heen tot de huidige kennis en inzichten hebben geleid, maar ook de concepten en ideeën die in dat proces aan de kant geschoven zijn. Ze probeert daarbij de inzichten uit het verleden in hun historische, culturele en intellectuele context te plaatsen en te respecteren.

Uitgelicht:
Replica van telescoop van Isaac Newton. Tijdens de wetenschappelijke revolutie werd het accent in de wetenschap verschoven naar waarnemingen en empirisme, en werden nieuwe technieken ontwikkeld om waarnemingen te doen. De telescoop was zo'n nieuwe techniek.
Replica van telescoop van Isaac Newton. Tijdens de wetenschappelijke revolutie werd het accent in de wetenschap verschoven naar waarnemingen en empirisme, en werden nieuwe technieken ontwikkeld om waarnemingen te doen. De telescoop was zo'n nieuwe techniek.

De wetenschappelijke revolutie is een periode in de geschiedenis van de wetenschap waarin klassiek-religieuze ideeën plaatsmaakten voor modern-wetenschappelijke ideeën. Tijdens de revolutie vond een ingrijpende verandering plaats in de inzichten in de natuurkunde, wiskunde, sterrenkunde, scheikunde en biologie en de manier waarop deze wetenschappen bedreven werden. Als gevolg ontstond een compleet ander (wetenschappelijk) wereldbeeld.

Reeds voor de renaissance werden de klassieke bronnen vooral in de islamitische wereld, maar ook in de middeleeuwse Europese universiteiten bestudeerd. Het idee dat rond 1600 een belangrijke omwenteling in de wetenschap plaatsvond kwam op in de 18e eeuw. De eerste die er de naam wetenschappelijke revolutie aan gaf was Alexandre Koyré in 1939. (lees verder)

Afbeelding van de maand:
Vitruviusman van Leonardo da Vinci

Overzicht wetenschapsgeschiedenis: Achtergronden:
Theorie/sociologie | Geschiedschrijving | Pseudowetenschap

Chronologisch:
Tijdlijnen | Vroege culturen | De Klassiek Oudheid | De Middeleeuwen | De Renaissance | Wetenschappelijke revolutie

Op onderwerp:
Aardrijkskunde | Astronomie | Bestuurskunde | Biologie | Computer | Economie | Geneeskunde | Geschiedenis | Landbouwkunde | Materiaalkunde | Natuurkunde | Politicologie | Psychologie | Scheepvaart | Scheikunde | Sociale wetenschappen | Sociologie | Taalkunde | Technologie | Wiskunde


Verwante portalen:

Aardwetenschappen
Astronomie
Natuurkunde
Scheikunde
Geneeskunde
Biografie van de Maand:
Dmitri Mendelejev
Dmitri Mendelejev

Dmitri Ivanovitsj Mendelejev (Russisch: Дмитрий Иванович Менделеев; uitspraak) (Tobolsk (West-Siberië), 8 februari 1834 - Sint-Petersburg (Rusland), 2 februari 1907) was een Russisch scheikundige die als de grondlegger van het huidige periodiek systeem wordt gezien (zie: Geschiedenis van het periodiek systeem). Mendelejev stelde vast dat de elementen volgens een vast patroon zijn te rangschikken. Dit uitgangspunt maakte het voor hem mogelijk om de eigenschappen van elementen te voorspellen nog voor ze ontdekt waren.

In 1866 publiceerde John Newlands zijn Wet van de Octaven. Mendelejev had aan een vergelijkbare theorie gewerkt. Op 6 maart 1869 gaf hij een formele presentatie aan het Russische Chemische Genootschap, met als titel Over de relaties tussen de eigenschappen van elementen en hun atoommassa's (lees verder)

Weetjes:
Subportalen van Geschiedenis

Periodes:
Prehistorie · Oudheid · Middeleeuwen · Vroegmoderne Tijd · Moderne Tijd

Oorlogen:
Tachtigjarige Oorlog · Eerste Wereldoorlog · Tweede Wereldoorlog

Historische gebieden:
Romeinse Rijk · Mesopotamië · Thracië · Wilde Westen

Nederlandse geschiedenis:
Fascisme en nationaalsocialisme in Nederland · Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland

Deelgebied:
Archeologie · Egyptologie · Numismatiek · Wetenschapsgeschiedenis

Subportalen van Wetenschap & Technologie

Aardwetenschappen · Astronomie · Auto · Biologie · Civiele techniek en bouwkunde · Geografie · Geneeskunde · Informatica · Luchtvaart · Maritiem · Molens · Natuurkunde · Openbaar vervoer · Opwarming van de Aarde · Ruimtevaart · Scheikunde · Seksualiteit · Verkeer en vervoer · Verpleegkunde · Vrije software · Wiskunde · Wetenschapsgeschiedenis

Portalen

Hulp-en-beheerportaal · Gebruikersportaal · Navigatieportaal · In het nieuws

Biologie · Geschiedenis · Kunst & Cultuur · Landen & Volken · Mens & Maatschappij · Politiek · Religie · Sport · Taal · Wetenschap & Technologie

Portaal van de week: Shakespeare