Olie

vet dat vloeibaar is bij kamertemperatuur en niet kan worden gemengd met water

Olie is een veelal stroperige vloeistof, die niet of nauwelijks met water mengt. Afhankelijk van de context, kan onder olie worden verstaan:

Wapenolie

Oleochemie is de wetenschap die de chemie van natuurlijke oliën en vetten beschrijft.

Van deze soorten olie kunnen andere producten worden afgeleid, die op hun beurt ook olie genoemd worden, zoals:

Olie heeft zeer uiteenlopende toepassingen, het wordt gebruikt als brandstof, smeermiddel, elektrische isolatie, voedingsmiddel, en traditioneel ook voor zalving tijdens rituelen.

Zie ookBewerken

Op andere Wikimedia-projecten