Permutatiematrix

In de lineaire algebra, een onderdeel van de wiskunde, is een permutatiematrix een vierkante (0,1)-matrix die precies één waarde 1 in elke rij en elke kolom heeft en waar alle andere waarde in diezelfde rijen en kolommen gelijk zijn aan 0. Een permutatiematrix kan ook gezien worden als een elementaire matrix waar de rijen zijn gepermuteerd. Elke permutatiematrix stelt een specifieke permutatie van m elementen voor en, indien gebruikt om een andere matrix te vermenigvuldigen, kan de permutatiematrix deze permutatie in de rijen of kolommen van de andere matrix produceren.

DefinitieBewerken

Gegeven een permutatie π van m elementen,

 

wat in tweeregelige vorm kan worden geschreven als

 

De permutatiematrix is de m × m matrix Pπ, waarvan de invoerwaarden allen gelijk zijn 0, behalve dat in rij i, de invoerwaarde π(i) gelijk is aan 1. Wij mogen schrijven

 

waar   een rijvector van lengte m met 1 in de j-de positie en 0 in alle andere posities voorstelt.

EigenschappenBewerken

Gegeven twee permutaties π en σ van m elementen en de corresponderende permutatiematrices Pπ en Pσ

 

Aangezien permutatiematrices orthogonale matrices zijn (dat wil zeggen,  ), bestaat de inverse matrix en kan deze geschreven worden als

 

Vermenigvuldiging van   maal een kolomvector g zal de rijen van de vector permuteren:

 

Vermenigvuldiging van een rijvector h maal   zal de kolommen van de matrix als volgt permuteren:

 
  1. Een permutatiematrix is het product van een eindig aantal elementaire matrices die elk een corresponderen met e 'rij-verwisselende' elementaire rij operatie.
  2. Elke permutatiematrix   is inverteerbaar en  .
  3. Het product van twee willekeurige permutatiematrices is opnieuw een permutatiematrix.
  4. De getransponeerde van een permutatiematrix is ook een permutatiematrix.

VoorbeeldenBewerken

De permutatiematrix Pπ die correspondeert met de permutatie :  is

 

Gegeven een vector g,

 

Zie ookBewerken