Welkom op Wikipedia, Woudpiek! Pagina's die je kunnen helpen bij het zetten van de eerste stappen:

Vergeet ook niet je bijdragen aan overlegpagina's te ondertekenen met 4 tildes (~~~~), dan verschijnt automatisch je gebruikersnaam en de datum en is het voor iedereen duidelijk wie wat zegt. Mocht je nog een vraag hebben, stel hem gerust op mijn overlegpagina of aan de Helpdesk!

Tip:

  • Ik heb er zelf veel aan gehad om artikelen die ik er goed uit vond zien via de "bewerk"-pagina te bestuderen. Dan zie je snel waarom een artikel er goed uitziet. Wees nooit bang iemand aan te spreken: de meeste gebruikers zijn graag bereid te helpen als het nodig mocht zijn.

Vriendelijke groeten, - QuicHot 13 jan 2007 17:59 (CET)

Paul NollenBewerken

Dag Woudpiek, bedankt voor de wijziging. Ikzelf heb onder "particratie" de tekst ook wat aangepast naar "Een particratie komt ook tot uiting in de partijtucht waarbij in de praktijk alle verkozenen die behoren tot eenzelfde partij in het parlement over alle onderwerpen gelijk stemmen volgens de instructie van de partij." Het hoeft niet overal hetzelfde te zijn natuurlijk

MultatuliBewerken

Hallo Woudpiek! Is dit een voorbeeld van een spellingshervorming die aan mij voorbij is gegaan? Waarom moet die e weg? Groet, Wammes Waggel 20 feb 2007 20:50 (CET)

 Geachte Wammes. Multatuli vond dat dat woord zo gespeld moest worden. Zie ook zijn spelling van de ondertitel van de Max Havelaar. mvrgr Berend 20 feb 2007 20:59 (CET)

Dat was mij ook volkomen onbekend - ik zal het nagaan - maar in het huidige Nederlands - en daar gaat het hier om, of moet de lezer soms naar negentiende-eeuwse uitgaven op zoek? - spel je het toch echt met drie e's. Kijk maar na in Van Dale, Groene/Witte Boekje enzovoorts. Verdere redactionele afwijkingen van de huidige spelling zijn eigenlijk alleen toegestaan bij letterlijke citaten, bv. uit vooroorlogse uitgaven; maar bij auteurs als Multatuli dient bovendien ook rekening te worden gehouden met de redactie van hun Verzameld Werk. Criterium is dus niet wat Multatuli vond, maar wat de huidige afspraken zijn. Anders wordt het een puinhoop.

Groet, Johan 20 feb 2007 23:29 (CET)

Ik ben dat niet met je eens. Ik vind dat titels van boeken en derg. origineel gespeld dienen te worden. Als dat wat ingewikkeld uitvalt, kan er een 'vertaling' aan toe worden gevoegd. Met titels dient dus op dezelfde wijze omgegaan te worden als met citaten. (Overigens vind ik ook dat dit geldt voor de inhoud. Wat Ivo de Wijs gedaan heeft met 'Woutertje Pieterse' vind ik niet kunnen). Wat is in dezen het beleid van Wikipedia? Gr. Berend 21 feb 2007 11:33 (CET)

Beste Woudpiek, ik wil u toch even zeggen, dat Multatuli's eigenzinnige spelling absoluut niet spoort met het redactiebeleid van Wikipedia in dezen. Gaat u dan soms ook alle titels van 17e-eeuwse titels enzovoort verdietsen? Voor alle duidelijkheid: álle schrijvers van voor de oorlog, die nú worden uitgegeven, verschijnen in aangepaste spelling (denk ook maar aan schrijvers als Ter Braak, Slauerhoff, du Perron enz., wier werken, voor zover voor de oorlog gepubliceerd, állemaal in de spelling de Vries-Te Winkel waren geschreven.) Eigenzinnige ideeën van schrijvers over de spellingkwesties van hún tijd, kunnen dus nooit een criterium zijn voor ons nu. Het zou met de spelling van al die werken dan één grote puinhoop worden. Denk bijvoorbeeld aan het werk van du Perron, die de spelling-Kollewijn voorstond (dus "onmogelik" in plaats van "onmogelijk" schreef enzovoort). Later is dit allemaal weer achterhaald door de zogenaamde 'Aktiespelling' en andere onzin. Wisten zij veel, dat bijna niemand nu nog snapt waar hún spellingsverzet over ging! Maar als grote geesten hadden ze het kunnen vermoeden, en hadden zowel Multatuli als diens bewonderaar du Perron er beter aan gedaan van de spelling af te blijven. Echter moet Multatuli worden nagegeven dat de meest wetenschappelijke Nederlandse spelling (nl. de spelling de Vries-Te Winkel) in zijn tijd nog in de kinderschoenen stond, en nog niet helemaal 'standaard' was. Dat werd ze later wel; en een de Vries had Multatuli wel heel goed kunnen uitleggen waarom 'Ideeën' een betere spelling was. Maar de vraag is gewettigd, of Multatuli überhaupt wel open stond voor argumenten in deze kwestie. U geeft zelf immers ook al aan, dat hij zeer eigenzinnig spelde; welnu eigenzinnigheid van een auteur is nadrukkelijk géén criterium voor onze spelling nu, zélfs niet, wanneer het herdrukken betreft van de werken, die die auteur zelf nog in druk heeft gezien. Ons woordbeeld is nu eenmaal niet meer dat van de negentiende eeuw, hoeveel respect we voor die tijd ook mogen hebben.
Wie nu dus citeert uit werk van vooroorlogse auteurs, of dat nu om hun titels gaat of niet, doet dat in de huidige spelling en terecht (kijkt u maar eens in de Grote van Dale bv.) Of wilt u dat soms allemaal ook gaan 'herstellen' omdat du Perron vanuit zijn tijd gezien zo progressief mogelijk wilde spellen en als het even kon ook zo onwetenschappelijk mogelijk? Ik mag toch hopen dat u niet zo "consequent" wilt zijn in deze doodlopende steeg, waarin zelfs voor de doodloper geen consequentie kan worden bereikt. Het is nu eenmaal de tragiek van het Nederlands, dat met onze spelling in de loop der eeuwen zwaar is gesold en ik betreur dat met u; maar dat moet je niet terug willen draaien, we kunnen nu eenmaal niet terug in de tijd. Multatuli had trouwens ideeën over spelling die aantoonbaar onjuist waren, en híj bepaalde net zo min het redactiebeleid van deze encyclopedie, als u dat in uw eentje kunt. Overigens vind ik in dat verband wel een veeg teken, dat u éérst van alles verandert en daarna pas vraagt wat het redactiebeleid in dezen is. Dat kunt u toch vinden op de betreffende pagina's, waarin o.a. wordt verwezen naar van Dale, Groene boekje, redacties van Verzamelde Werken enzovoort. Wat ik u verder aanraad: lees het prachtige en definitieve boek over de Nederlandse spelling van G.C. Molewijk, en laat onze prachtige taal verder voor wat zij is. Spellingoorlogen zijn in deze encyclopedie niet op hun plaats. Ik zal uw standpunten wel voorleggen aan de redactiebepalende mensen, maar als het u duidelijk is, en hún oordeel onvermijdelijk, verandert u dan SVP zelf al die titels enzovoort weer terug. We leven niet meer in het verleden en dit project is géén privé-hobby, hoeveel dank Wikipedia iedere individuele gebruiker ook schuldig mag zijn voor diens inzet .

Met vriendelijke groeten, Johan 2 jul 2007 23:56 (CEST)

TurfstekenBewerken

Ik zag je wijzigingen op turfsteken. Een hele verbetering, bedankt daarvoor! In het begin communiceerden we een beetje langs elkaar heen, sorry daarvoor. Ik zal kijken of er nog wat meer woorden van een wikilink voorzien kunnen worden, maar de tekst is zo heel duidelijk en informatief, en dat is natuurlijk het belangrijkste! EdoOverleg 9 mrt 2007 19:50 (CET)

Graag gedaan! Berend 9 mrt 2007 21:59 (CET)

Externe link Drentsche mondenBewerken

Gereageerd op mijn overleg. vr. gr.

VerlichtingBewerken

Niet alleen is het gebruikelijk om Verlichting met een hoofdletter te schrijven omdat het de eigennaam is van een tijdperk. Het is in dit verban ook consistent, omdat de link verwijst naar het artikel 'De Verlichting', waarin Verlichting consequent met een hoofdletter wordt geschreven.Grayburn 1 apr 2007 13:58 (CEST)

Ik meende dat in Wikipedia Het Groene Boekje (= Van Dale) wordt aangehouden. Dat in het lemma 'Verlichting' een hoofdletter wordt gebruikt betekent dat men ook daar niet in de Van Dale heeft gekeken. Ook 'rococo' en 'romantiek' worden in de Van Dale met een kleine letter gespeld. Met vrgr. Woudpiek 1 apr 2007 16:49 (CEST)
Volgens de nieuwe spellingsregels (Groene boekje 2005) worden tijdsperiodes geschreven met een kleine letter. "Deze regel geldt voor courante teksten. In gespecialiseerde publicaties kan ervan worden afgeweken." (citaat) En van dit laatste is hier sprake. In elk filosofisch werk wordt "Verlichting" geschreven met een hoofdletter. Ook voor de ongeïnformeerde gebruiker van Wikipedia is het overigens wel handig te weten dat bij verlichting niet aan lampen of kaarsen niet worden gedacht maar aan het tijdperk van het rationalisme. Vriendelijke groet, Grayburn 1 apr 2007 18:13 (CEST)
Héél vroeger heette dit verschijnsel 'homoniemenvrees': 'kolen' was heel iets anders dan 'koolen'. Uit de context blijkt wel wat wordt bedoeld. Toch, wordt deze regel gehanteerd - namen van culturele tijdperken met een hoofdletter - dan moet deze regel breed worden toegepast: In het onderhavige lemma staat het een eindje verderop met een kleine letter; in het lemma 'rococo' wordt 'rococo' consequent met een kleine letter gespeld. Ik blijf een voorstander van deze kleine letter. Maar hoe nu verder? Mvrgr. Woudpiek 1 apr 2007 20:00 (CEST)
De regel dat tijdperiodes in gespecialiseerde publicaties met een hoofdletter geschreven mogen worden, levert voor 'rococo' geen probleem op. Dit is geen tijdperk maar (volgens van Dale) een bouwstijl; de aanduiding van het betreffende tijdperk luidt: 'rococotijd'. Als je in de Grote van Dale zoekt onder 'verlichting' vind je daar als derde betekenis: "3.(fig)....; - inz. als hist. term: het tijdperk van de verlichting, de Verlichting...." (vet van mij). Dus 'Verlichting' is geheel conform Wikipediaregels. Ik ben het met je eens dat in het hele lemma Kant consequent moet worden omgesprongen met zijn met hoofdlettergebruik. Ik zal dit even aanpassen. De inhoud wil ik later nog eens grondig bezien, want er valt inhoudelijk wel wat op af te dingen.
Je - ik heb enige moeite met deze Ikea-gewoonte - hanteert niet de laatste ed. van de Van Dale. In de 15e ed. staat: '3 (als hist. term) het tijdperk van de verlichting; de verlichting (Fr. 'les lumières', Du'. Aufklärung)'. Ook m.b.t. 'rococo' is Van Dale het niet met je eens: I bep. stijl (ik rond af); II 'periode van rococo (synoniem rococotijd)'. Conlusie: ik ben nog steeds niet overtuigd. Kant: Ik ben voornemens het wezenloze stukje over de punctualiteit van Kant uit het lemma 'Verlichting' te halen en bij het lemma 'Kant' het paragraafje 'Trivia' aan te vullen met het Heine-citaat. Ik hoop dat je je daarin kunt vinden. Woudpiek 3 apr 2007 11:50 (CEST)
Als je het niet erg vindt, stop ik met de discussie over 'v of V' van de Verlichting. De spellingsregel uit het Groene Boekje (zie boven) is duidelijk, maar als je bij 'Kant' en in het lemma 'de Verlichting' alle V's in v wilt wijzigen, zal je mij niet meer horen. Ik wil mijn tijd liever besteden aan de inhoud van de artikelen over (de werken van) Kant. Daar mankeert nog zoveel aan dat ik daarvoor nog wel enige moed moet verzamelen. Maar daar kom ik op de overlegpagina Kant nog wel op terug. Vrgr. Grayburn 3 apr 2007 13:28 (CEST)

Maatschappij van WeldadigheidBewerken

Helaas heeft mijn verzoek om commentaar op de overlegpagina van de Maatschappij van Weldadigheid geen reacties opgeleverd. We zullen er dus samen uit moeten komen. Je kent mijn bezwaar, daarbij komt ook nog dat de gelinkte pagina mankementen vertoont. Groeten en graag je reactie, --Gouwenaar 3 jun 2007 22:20 (CEST)

DingspelenBewerken

Het kaartje is veranderd hoor, je hebt helemaal gelijk. Eigenlijk bedoelde ik ook Rolde, maar was even in verwarring denk ik. Gruna 1 7 jun 2007 20:42 (CEST)

Editten in overlegteksten.Bewerken

Beste Woudpiek, ik zag dat je van mijn verwijzingen naar Alister McGrath in een tweetal overlegteksten links had gemaakt. Nu is het zo dat op Wikipedia het niet als netjes wordt beschouwd om andermans overlegteksten te wijzigen. In dit geval kan het geen kwaad en heb ik er ook geen bezwaar tegen, maar het leek me wel verstandig om je erop te attenderen dat niet iedereen er zo over denkt. Guusb 8 jun 2007 17:53 (CEST)

Ik zal er rekening mee houden. Mvrgr. Woudpiek 8 jun 2007 20:59 (CEST)

DroschkengaulBewerken

Je hebt gelijk, de passage over het paard staat terecht onderin het artikel over Nietzsche, maar de door Gebruiker:Musjuh geplaatste en onhandig geformuleerde zin bovenin was daar in het geheel niet op zijn plaats. Soczyczi 4 dec 2007 16:01 (CET)

Van DaleBewerken

Hallo Woudpiek, dank dat je het aandurft om bij bijna-doodervaring van Dale in te voeren. JacquelineB probeerde dit ook al eens. Toch heb ik nog een vraag. In mijn woordenboek staan dood en ervaring aan elkaar. Groet, Lidewij--Lidewij 13 feb 2008 22:48 (CET)

Je hebt gelijk. De juiste spelling is 'bijna-doodervaring'(Van Dale 14e dr.). Ik zal het veranderen. Overigens begrijp ik niet waarom er in dit verband sprake zou moeten zijn van moed. Mvrgr. Woudpiek 14 feb 2008 08:43 (CET)
Er staan soldaatjes met een POV om dit lemma. Misschien dat het woord Van Dale wil helpen het streepje te behouden. Ik zal het mede in de gaten houden dat het blijft staan. Groet --Lidewij 14 feb 2008 08:55 (CET)
Over welk lemma hebben we het???Woudpiek 14 feb 2008 09:04 (CET)
BDE--Lidewij 14 feb 2008 09:24 (CET)

Johan de WittBewerken

Dag Woudpiek. Ik heb bij het artikel een noot toegevoegd. Overigens zijn kunstjes te leren door te kijken hoe anderen dat doen. Verder heb ik een overbodige emotionele uithaal eruit gehaald. Lezers zijn immers zeer goed in staat om zelf te beoordelen hoe zwart de omschreven gebeurtenis was. Groeten - Paul-MD 20 mrt 2008 10:11 (CET)

StekeneBewerken

Beste Woudpiek:

Uw bijdrage over Stekene is niet relevant. Noch Stekene, noch de 17.000 bewoners hebben iets te maken met wat U vetelt.

Het erepark dat U vernoemd, heeft nooit bestaan. Wat U bedoeld is een grasplein op een privaat eigendom, dat niet toegangelijk is, en dat eigendom was van het Sint Maartensfonds.

Gelieve Uw comentaar, dan daar achter te laten.

Gezien U Stekene niet kent, en dus de situatie niet kent, voelen heel wat dorpelingen zich gekrenkt.

Als U ons een plezier wilt doen, haal dit eraf, of wij vragen een blokering van Uw IP adres.


Verder zou het zinvol zijn om Uw teksten correct samen te stellen, of laat dat over aan kenners.


een gekrenkte bewonerLcamra 18 mei 2008 15:06 (CEST)

Uw wijzigingen zijn eerder teruggedraaid door MoiraMoira. Zij is‎ bureaucraat en moderator en kan u waarschijnlijk beter van dienst zijn. Overigens: deze tekst staat al bijna een jaar in het artikel over Stekene. Woudpiek 18 mei 2008 16:54 (CEST)

afbeelding kantBewerken

die waren verwijderd. Ik haalde de links alleen weg. Mallerd 18 mei 2008 22:56 (CEST)

Ze waren niet verwijderd, maar iemand volgens mij jij had Emanual in Immanuel veranderd waardoor die links niet meer goed waren. Het is weer goed Mallerd 18 mei 2008 23:23 (CEST)

SFBewerken

Beste Woudpiek, ik heb een kwaliteits-edit van je becommentarieerd op Scientology. m.v.g. Gerritse 8 feb 2009 11:54 (CET)

DSMBewerken

Hallo, ik zag je wijzigingen mbt de/het DSM. Ze verbazen me wel, want in het spraakgebruik, en zelfs op het omslag (van mijn stokoude DSM-III-R) is 'de' de norm. Voor alle zekerheid nog even gegoogled, en zie, ook hier: Pearson. Tis niet zo belangrijk, maar heb jij andere bronnen? Vr.groet, --JanB46 18 feb 2009 15:05 (CET)

Het zou inderdaad 'de' moeten zijn. Vanwaar deze wijziging, Woudpiek? Fenke 18 feb 2009 15:45 (CET)
Het ging mij om het inconsequente gebruik van lidwoorden. Als je Wikipedia laat zoeken op DSM-IV dan zie je dat in de meeste gevallen 'het' wordt gebruikt. In een aantal gevallen wisselde men in het artikel zelfs van lidwoord. Dus omdat de meerderheid binnen wikipedia 'het' gebruikt én omdat het gaat om een handboek heb ik e.e.a. veranderd. Gr. Woudpiek 18 feb 2009 15:49 (CET)
Zie ook het eerste woord van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. En zie ook het vervolg van het artikel. Woudpiek 18 feb 2009 15:58 (CET)
Tja, Google zoeken op "het dsm-iv" resulteert in 1860 hits terwijl "de dsm-iv" er meer dan 25000 oplevert. Fenke 18 feb 2009 16:30 (CET)
Maar dit lost het veelvuldig gebruik van 'het' én de inconsequenties binnen wikipedia niet op. Woudpiek 18 feb 2009 18:04 (CET)
Lijkt me dat we er dan consequent de DSM van zouden moeten maken. Heb je een lijst? Fenke 18 feb 2009 19:35 (CET)
Waarvan?Woudpiek 18 feb 2009 19:40 (CET)
Van artikelen waarin DSM nu met het staat vermeld. Fenke 19 feb 2009 00:07 (CET)
Nee, het spijt me. Het zijn er heel veel. Want - zoals ik zei - de meerderheid kiest hier voor 'het'. Ik denk dan ook dat dit een klus is voor iemand die een wijzigingsprogrammaatje kan en mag schrijven. Gr. Woudpiek 19 feb 2009 08:46 (CET)

UebermenschBewerken

goedemorgen W. bedankt voor de "verbetering van de verbetering"": dan loop ik een druk ofzo van de VanDale achter? in vele niet-Duitse teksten over Nietzsche wordt het begrip Übermensch met een hoofdletter geschreven. Wellicht is het dan iets voor een voetnoot? --     jan (= JanDeFietser alias ためしわり) 22 mrt 2009 05:52 (CET)

lijst van duitse woordenBewerken

Beste Woudpiek.

Je bent al een tijdje bezig allerlei spellingsopmerkingen op de lijst te zetten.

De informatie w.b. spelling die je toevoegt vind ik weinig relevant, het is algemeen bekend dat in het duits zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter worden geschreven, en in het nederlands niet.

Verder zitten er hier en daar spelfouten in je toevoegingen, ik heb het nog niet doorgevlloid, maar in het kort komt het erop neer dat ik niet zo blij ben met deze toevoegingen, ze hebben zoals gezegd geen relevantie.

Ik hoor graag welke ultieme reden je hebt om het wel belangrijk te vinden.

groetjes,

hans libbers

toevoeging: het opschonen van de lijst wat betreft hoofdlettergebruik op zich, wat inderdaad niet consequent was, daar ben ik het dan wel weer mee eens.

toevoeging 2: sja, Woudpiek, ik ben nu wat dingen aan het checken in ik zie dat je soms fouten maakt, zoals bij spitzburger, fouten die onstaan door geen onderzoek te plegen, want in het nederlands wordt het woord nogal eens zo, met een z, geschreven.

Ik wil je vriendelijk verzoeken heel goed te controleren wat je allemaal verandert, want je kunt er van uitgaan dat de meeste zkaen er echt wel met opzet zo staan als ze er staan, vergeet niet dat het lijst van duitse woorden in het nederlands is!

laatste toevoeging: ik heb even wat controlewerk gedaan, je hebt een flink aantal goede verbeteringen toegevoegd, maar ik zie dat je niet altijd de spelling van de zelfstandige naamwoorden toevoegt, of zie ik een reden daarvoor over het hoofd?

Ik heb e.e.a. toegevoegd conform de spelling in de Van Dale (14e druk); als een woord niet voorkwam in de Van Dale heb ik het woord toch laten staan (Ik betwijfel of die woorden wel in het Nederlands worden gebruikt, maar het is de vraag of de Van Dale alle woorden heeft opgenomen. Vandaar dat ik geen woorden heb verwijderd). Ik denk dat de regel dan is dat het woord met een hoofdletter wordt gespeld, omdat het een Duits woord is dat in het Nederlands wordt gebruikt, maar nog geen Nederlands is. (Zie het artikel over de spelling alhier). Wat de spelling van 'spitsburger' betreft: zie Van Dale. Over onderzoek plegen gesproken!Woudpiek 6 apr 2009 13:11 (CEST)
spitsburger is in die zin dan ook een germanisme, en in deze lijst gaat het niet om germanismen, nog wat de Van Dale ergerns van vindt!

Ik heb gezien dat je die spitsburger weer terugveranderd had, evenals het toevoegen van het woord Spleen, whatever dat met Weltscherz te maken heeft. Het begint nu vervelend te worden, want wat je hier doet heeft niet met het doel van de lijst te maken, maar met een persoonlijke hobby van je. Ik heb al in meer commentaren op jou activiteiten gezien dat je je persoonlijk doel boven het gemeenschappelijke stelt. Nogmaals: dit is een lijst met duitse woorden en uitdrukkingen die in de nederlandse taal met een zekere regelmaat gebruikt worden, inclusief de spelling/ spellingsvarianten zoals die in de nederlandse taal gebruikt worden. Daar zitten wel eens spellingen bij die helemaal niet kloppen, want zo worden ze nu eenmaal in de nederlandse taal gebruikt, of jij of meneer Van Dale dat nu leuk vinden of niet. Voordat we er ruzie over krijgen verzoek ik je om goed na te denken over wat je doet.

groeten, hans libbers Hlibbers 6 apr 2009 16:39 (CEST)

Wie bij Weltschmerz 'spleen' heeft toegevoegd weet ik niet. Ik in ieder geval niet. Maar kijk eens in de Van Dale, dan zie je dat die toevoeging op zichzelf juist is. Je had die dus rustig kunnen laten staan.

Verder vind ik het gezag van een woordenboek als de Van Dale groter dan dat van ene Libbers, die meent dat dit artikel van hem is. Een ieder kan in elk artikel van Wikipedia veranderen wat hij of zij noodzakelijk vindt. Een dreigen met ruzie is helemaal beneden niveau. Woudpiek 6 apr 2009 17:55 (CEST)

Laten we het erop houden dat ik een deel van je toevoegingen zeer waardeer, en sommige niet.

Wat betreft het toevoegen van de juiste spelling van het zelfstandig naamwoord in nederlands taalgebruik: als je het al doet, doe het dan wel consequent: waarom heb je bv. de spelling van aha-erlebnis niet toegevoegd? Je hebt duidelijk meer verstand van spelling dan ik, dat is de discussie niet, maar wees consequent, dus de spelling van alle zelfstandige naamwoorden, en voeg geen germanismen toe, daar is een andere lijst voor. Verder heb ik echt wel waardering voor al het werk dat je hierin steekt, begrijp me niet verkeerd, maar aan het doel van de lijst mag wmb niet getornd worden, en dat is enkel en alleen een opsomming te zijn van duitse woorden en uitdrukkingen die in het nederlands gebruikt worden, met daarbij iets achtergrondimformatie.

groetjes, Hlibbers 6 apr 2009 20:55 (CEST)

We hebben beiden in deze discussie waarschijnlijk wat te hard geroepen . Mijn excuses voor mijn aandeel daarin. Ik begrijp de bedoeling van deze mooie lijst. Maar omdat het gebruik van deze Duitse woorden en uitdrukkingen ook in het SCHRIFTELIJKE taalgebruik correct moet zijn, vond ik en vind ik dat de juiste spelling erbij moet staan. Als er in de tweede kolom bij een woord daarover niets wordt vermeld, dan komt dat omdat de Van Dale daar niets over zegt. En wat 'aha-erlebnis' betreft, kijk nog eens goed. Het staat in de tweede kolom echt zonder hoofdletter. Gr. Woudpiek 6 apr 2009 21:36 (CEST)
Je hebt inderdaad gelijk: de juiste spelling van 'aha-erlebnis' was verdwenen. Maar als je bij de geschiedenis van dit artikel kijkt dan zie je dat ik op 22 maart de juiste spelling heb ingevoerd. Ik heb maar niet nagegaan waar het is verdwenen. Gr. Woudpiek 6 apr 2009 21:45 (CEST)


OK, Woudpiek, dan begrijpen we mekaar weer goed. En zoals je ziet vind ik het idee om de juiste spelling toe te voegen bij nader inzien nog niet zo gek:)

Oppassen dat er geen germanismen insluipen, daar heb ik me ook wel eens in vergist, en wat ik soms gedaan heb is met opzet juist de in het nederlands erin geslopen onjuiste spelling te vermelden, wel met vermelding erbij: kijk bv. naar rücksicht(s)los.

groetjes, Hlibbers 6 apr 2009 23:18 (CEST)

GasselternijveenschemondBewerken

Beste Woudpiek, het personenverkeer op de lijn Assen-Stadskanaal via Gasselternijveenschemond werd met ingang van 4 mei 1947 gestopt door de NS. Het jaartal uit NOLS waar jij aan refereert heeft betrekking op een andere lijn, nl. die van Emmen naar Gasselternijveen (loopt overigens niet langs de Gasselternijveenschemond). In het artikel NOLS wordt ook 1947 genoemd als jaar waarin het personen vervoer stopt op de lijn Assen-Stadskanaal. Met vr. groet, Gouwenaar 17 nov 2009 20:31 (CET)

Geachte Gouwenaar. Twee dingen: Ik bedoelde deze NOLS: http://home.kpn.nl/wisse558/ En: zou je even willen kijken naar OverleG Hunze. Alvast bedankt Woudpiek 17 nov 2009 21:01 (CET)
Beste Woudpiek, ook op die site wordt voor Stadskanaal-Assen de periode 1905-1947 gegeven met de vermelding: Per 4 mei 1947 reizigersvervoer opgeheven. Met vr. groet, Gouwenaar 17 nov 2009 21:12 (CET)

Maarten LutherBewerken

Ik neem aan, Woudpiek, dat uw laatste bijdrage aan Maarten Luther op een vergissing berust. Het lijkt nu alsof u degene bent die "door te bidden met Allah" hebt toegevoegd. Ik heb dat teruggezet. Graag uw aandacht. bramm 13 okt 2010 19:59 (CEST)

Kijk ook zelf even naar de geschiedenis van Maarten Luther. Dan ziet u dat u de versie met "Bidden tot Allah" weer heeft teruggezet nadat die al verwijderd was. Dat zal zeker niet uw bedoeling zijn geweest. Kennelijk was iemand anders u net even voor zonder dat u dat in de gaten had. Ik heb geen andere intentie dan u daar in alle vriendelijkheid op te wijzen. Groet. bramm 14 okt 2010 19:12 (CEST)

RentenmarkBewerken

Hallo Woudpiek,

Ik kon inderdaad niet op het woord 'Rentenmark' komen :) (En ik kon het ook niet zo snel vinden op internet) Ik had daarvoor eerst neergezet 'Duitse Mark' maar deze was echter in 1948 ingevoerd.

Dank voor de aanpassing.

– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Thomassi107 (overleg · bijdragen) 20 jan 2011 18:51

Eduard Douwes DekkerBewerken

Tige dank foar de korreksjes, dat wie min Hollandsk. :-)
"Maaimoanne'pronkseal binne de Wâlden!"

Muijz (overleg) 23 mei 2011 20:09 (CEST)

Beoordelingsnominatie ZelfmoordBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Zelfmoord dat is genomineerd door ErikvanB. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20121215 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot (overleg) 16 dec 2012 01:03 (CET)

Zaterdag 29 juni editathon Eerste Wereldoorlog in Doorn en Leuven, iets voor jou?Bewerken

Beste Woudpiek,

Als wikipediaan en geschiedenisliefhebber ben je misschien geïnteresseerd in de WO I editathon in Doorn en Leuven. Er zijn nog enkele plaatsen. Wie weet tot ziens op 29 juni! Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 23 jun 2013 22:58 (CEST), bestuurslid Vereniging Wikimedia NL

Aagje DekenBewerken

Woudpiek dank voor de correctie, ik was te voorbarig, zie hier voor haar attestatie vanuit Rijnsburg naar Amsterdam. Goed gezien! Gouwenaar (overleg) 29 dec 2015 21:59 (CET)

Variola majorBewerken

Dag Woudpiek, wat bedoel je hier met de verwijzing naar het RIVM? Bijvoorbeeld hier (Federation American Scientists) en ook hier (Brittanica) wordt het wel degelijk een virus genoemd. Mvg, Encycloon (overleg) 30 mei 2020 13:14 (CEST)