Gabriël Grayburn is Filosoof, Jurist en Iconograaf.

  • Deskundigheidsterreinen:
Icoon van de Aartsengel Gabriël

Wijsbegeerte; Internationaal recht; Nederlands publiekrecht; Christendom, Islam, Judaïsme; Gnostiek; Byzantijns Orthodoxe kerken; Kloosterleven; Israëlisch - Palestijns conflict; Geschiedenis; Iconografie.

  • Taalbeheersing:

Actief en passief: Nederlands, Duits, Engels en Frans .

Matig actief: Spaans en Italiaans.

Passief: Latijn, Oud-Grieks en liturgisch Grieks, Spaans, Catalaans, Italiaans, Esperanto en Westjiddisch.

  • Uitgangspunten bij schrijven of bewerken van artikelen:

Een objectief en neutraal standpunt. Volledigheid, juistheid en bronvermelding. Correct taalgebruik. Vermijden van discussies over technische en procedurele zaken.

  • Allergieën:

Subjectiviteit, eenzijdigheid en propaganda. Onjuist en/of slordig taalgebruik. Onvolledigheid of vertekening van feiten. Geneuzel over procedures en technieken zonder toegevoegde inhoudelijk waarde.