WoudpiekBewerken

De Friese scheldnaam voor de bewoners van de Friese Wouden is 'wâldpyk'. Ik woon in die Friese Wouden ('mooi zonder weerga') en heb daarom de vernederlandste vorm van 'wâldpyk' gekozen als geuzennaam.

Meer wil ik over mijn identiteit niet kwijt.

Rest mij nog te vermelden dat mijn belangstelling uitgaat naar wiskunde, filosofie, (kunst)geschiedenis en nederlandse taal- en letterkunde.

WâldsangBewerken

Moai, sûnder wjergea binne de Wâlden,
smûk skaadzjend beamtegrien oeral yn 't rûn.
(....)
Harmen Sytstra (1817-1862)(skoalmaster)