Zelfmoord

het doden van zichzelf

Zelfmoord, zelfdoding of suïcide (Latijn: suicidium, van sui = zelf/zichzelf en caedere = doden)[2] is de benaming voor het opzettelijk beëindigen van het eigen leven. Zelfmoord verschilt van euthanasie, waarbij het leven op eigen verzoek door een ander wordt beëindigd. Een variant op zelfmoord is zelfeuthanasie, waarbij de zelfmoord in relatieve openheid gebeurt door er andere mensen bij te betrekken. Als een poging niet tot de dood heeft geleid spreekt men van zelfmoordpoging (Latijn: tentamen suicidii, vaak afgekort tot T.S.). Als iemand zichzelf doodt zonder dat dat de bedoeling was, bijvoorbeeld bij een auto-erotisch ongeval of door inname van een te grote hoeveelheid drugs, spreekt men niet van zelfmoord maar van een ongeval.[3]

Het leven is groter dan ik zelf ben[1] door Hanspeter Nagtegaal, monument ter nagedachtenis aan diegenen die suïcide pleegden (Deventerstraat, Apeldoorn)
De tragisch-romantische zelfmoord van Romeo en Julia (Frederic Leighton, 1855)

Motief, risicofactoren en gedragBewerken

Wat drijft iemand tot zelfmoord? - Universiteit van Vlaanderen

Het motief voor het plegen van zelfmoord is niet altijd duidelijk. Soms laat degene die zelfmoord pleegt een document (bijvoorbeeld een afscheidsbrief of een bericht op sociale media) achter, waaruit blijken kan wat de persoon in kwestie heeft bewogen om tot deze daad over te gaan. Sommige geneesmiddelen kunnen depressies en zelfmoordgevoelens veroorzaken of verergeren.[4]

Émile Durkheim deed in Le Suicide uit 1897 onderzoek naar zelfmoord en wist met behulp van statistiek een ogenschijnlijk heel psychologisch onderwerp te beschrijven als een sociaal feit beinvloed door de sociale cohesie van de samenleving. Hij maakte daarbij onderscheid tussen egoïstische, altruïstische, anomische en fatalistische zelfmoord.

Risicofactoren die leiden tot een verhoogde kans op zelfmoord zijn psychische stoornissen (90% van de plegers) zoals depressie, dysthymie, bipolaire stoornis, of schizofrenie, middelenmisbruik zoals alcoholisme en het gebruik van sommige medicatie zoals sedativa verhoogt de kans.[5] Meer impulsieve zelfmoord of zelfmoordpogingen kunnen worden veroorzaakt door hoge stress naar aanleiding van financiële problemen, problemen met relaties en werk, een uitzichtloze medische conditie, sociale isolatie, pesten, seksueel misbruik en mishandeling. Bepaalde bevolkingsgroepen met verhoogde sociale isolatie hebben een verhoogd risico zoals homoseksuelen en transgenders.[6] Familieachtergrond, jeugdtrauma, posttraumatische stressstoornis, blootstelling aan zelfmoordgedrag van anderen en beschikbare middelen zijn ook kansverhogend. Degenen die eerder zelfmoord hebben gepoogd, lopen een duidelijk hoger risico op toekomstige pogingen. Volwassenen met meerdere jeugdtrauma's of psychische aandoeningen hebben een sterk verhoogd risico.[7][8][9][10]

Een van de meest gebruikte theorieën over zelfmoord spreekt van een gevoel last te zijn voor de omgeving samen met de gedachte er alleen voor te staan, sociaal geïsoleerd te voelen, de meest gevaarlijke combinatie is waarin het denken aan zelfmoord ontstaat. En zeker wanneer dit gevoel als stabiel en onveranderlijk wordt ervaren. Om vervolgens zelfmoord te plegen, heeft de persoon vaak ook een aangeleerde verminderde doodsangst of een grotere tolerantie tegenover pijn.[11]

Acute waarschuwingssignalen voor zelfmoord zijn praten over zelfmoord of praten over geen reden tot leven meer te hebben en zoeken naar middelen en methoden.[12][13] Vaak treden ook combinaties van verschillende negatieve gedrags- en gemoedsgesteldheidveranderingen op zoals, exteme zelfhaat, woede-uitbarstingen, verhoogde angst, meer drugsgebruik, afzonderen, slechter slapen, apathie, verwaarlozing, signalen van afscheid nemen. Vaak wordt zelfmoord beschreven als een proces van gedachte en wens naar plan en actie van maanden tot zelf jaren.[14] Naar schatting 30% van de mensen die zelfmoord plegen in Nederland zocht hulp en besprak de gedachten.[15]

Macrorisico factoren die het aantal zelfmoorden (tijdelijk) doen stijgen, zijn economische crisissen en een dalend consumentenvertrouwen.[bron?]

Ethische en culturele aspectenBewerken

 
The Wood of the Self-Murderers: The Harpies and the Suicides (1824–1827) door William Blake; illustratie bij het deel Inferno van middeleeuws christelijke De goddelijke komedie (1308-1320) van Dante Alighieri
 
Berlin-Grunewald zelfmoordbegraafplaats 1931

Zelfdoding is een verschijnsel dat zich in vrijwel alle samenlevingen manifesteert, maar naargelang van plaats, tijd en levensbeschouwing verschillend beoordeeld werd en wordt.

Het boeddhisme, het hindoeïsme, het jodendom, de islam en het christendom wijzen zelfdoding af, het shintoïsme niet (zie seppuku en kamikaze). Van de wereldgodsdiensten hebben het jodendom en het christendom zelfdoding het scherpst veroordeeld. Het Concilie van Arles (452) veroordeelde zelfmoord als een misdaad en de Rooms-Katholieke Kerk beschouwt zelfmoord als iets dat ernstig in strijd is met de rechtvaardigheid, de hoop en de liefde en verboden is door het Vijfde Gebod. Zware psychische storingen, angst of ernstige vrees voor beproevingen, lijden of foltering, kunnen de verantwoordelijkheid van degene die zelf zijn leven beëindigt, echter verminderen.[16]

In de Oudheid kwam zelfdoding vrij frequent voor in Griekenland, het Romeinse Rijk en Indië. Bekend zijn de zelfdodingen van Cato in 46 v.C. en van Seneca in 65 n.C.

In culturen waar op zelfdoding een taboe rust, wordt vaak getracht potentiële zelfdoders op andere gedachten te brengen. Daartoe zijn onder meer praatgroepen en telefonische hulplijnen in het leven geroepen. Ook mensen die vermoeden dat iemand in hun familie of kennissenkring met zelfmoordplannen rondloopt, kunnen daar terecht, evenals nabestaanden van personen die zelfmoord gepleegd hebben.

Rituele of gedwongen zelfmoordBewerken

 
De dood van Socrates (1787) door Jacques-Louis David
 
Generaal Akashi Gidayu seppuku (1582)

In sommige culturen was gedwongen zelfmoord een methode van executie, meestal voorbehouden aan aanzienlijke personen. In andere culturen wordt zelfmoord gezien als een manier om schande uit te wissen en gezichtsverlies te vermijden. In beide gevallen geldt het dus als een vrij eervolle dood.

In het oude Griekenland werd dit vonnis voltrokken door het drinken van een beker met vergif (welk gif is niet precies bekend; mogelijk was het gevlekte scheerling). De bekendste persoon die dit lot onderging was de filosoof Socrates.

In het Romeinse Rijk is de dood van Seneca een andere bekende gedwongen zelfmoord. Seneca sneed zijn aderen door gedwongen door Nero op beschuldiging van deelname aan een moordaanslag tegen Nero.

De Egyptische koningin Cleopatra pleegde met slangen zelfmoord na de overwinning van Octavianus.

In de samoeraiperiode in Japan waren seppuku, harakiri en Jigai geritualiseerde vormen van zelfmoord om bijvoorbeeld schande en gezichtsverlies te ontgaan middels een "eervolle dood".

In sommige streken in India was het gebruikelijk voor weduwen om zichzelf te doden door op de brandstapel van hun overleden man te springen. Deze vorm van weduweverbranding (sati/suttee), die vaak onder grote sociale druk en dus niet vrijwillig plaatsvond, is sinds 1829 verboden.

De hindoeïstische vorsten van Bali en Lombok pleegden liever zelfmoord dan dat zij zich door de Nederlanders lieten overwinnen. De rituele zelfdoding van vorst en hofhouding, soms ging het om 3500 gedode mannen, vrouwen en kinderen, wordt Perang Poepoetan genoemd.

In moderne samenlevingen is gedwongen zelfmoord ook een methode om een moord te camoufleren. Vaak is de reden dat men bang is voor tegenmaatregelen van de aanhangers van de persoon die men uit de weg wil ruimen. Nazileider Ernst Röhm kreeg de opdracht zichzelf dood te schieten, maar deed dit niet, waarna hij door iemand anders werd doodgeschoten. Het nog maar pas aan de macht zijnde en daardoor nog kwetsbare nazi-regime was namelijk bang voor een opstand van zijn SA-mannen. Een ander voorbeeld is de Duitse generaal Rommel, die deel zou hebben genomen aan de samenzwering tegen Hitler in 1944. Een openlijk proces met executie achtte Hitler te schadelijk wegens Rommels populariteit. Daarom werd Rommel overgehaald een gifpil te slikken met behoud van een volledig pensioen voor zijn weduwe en met het dreigement dat anders zijn gezin naar een concentratiekamp gestuurd zou worden. Het Duitse volk werd wijsgemaakt dat Rommel was overleden aan verwondingen die hij bij een bombardement had opgelopen.

Aanzetten tot het plegen van zelfmoordBewerken

Wanneer iemand ‘gezelfmoord’ is, betekent dit dat deze is aangezet tot het plegen van zelfmoord. Dit kan bijvoorbeeld in extreme gevallen van pesten of chantage waarbij het slachtoffer het leven dermate moeilijk wordt gemaakt zodat de een persoon ervoor kiest om de hand aan zichzelf te slaan. Bijgevolg is er geen sprake van een echte moord, omdat het hier zelfmoord betreft. De ‘dader’ kan er dus bewust voor gaan om het slachtoffer zover te drijven dat deze laatstgenoemde uit het leven stapt. Gevallen zijn onder andere Meinoud Rost van Tonningen (vermoedelijk),[17] Patrick Haemers (vermoedelijk) of de "Blue Whale Challenge".

Statistische gegevensBewerken

Zelfmoord komt voor als een doodsoorzaak in de overlijdensstatistiek van België en Nederland.[18][19] Mannen plegen meer zelfmoord dan vrouwen (ca. 2:1),[20] maar de zelfmoordpoging komt meer voor bij vrouwen.[21]

NederlandBewerken

In de jaren 1890 bedroeg de zelfmoordincidentie 56 per miljoen inwoners[22] en in 1971 waren er 1216 zelfmoorden (94 per miljoen inwoners).[21]

 • 1891-1900: 273 (56 per miljoen inwoners)
 • 1971: 1216 (94 per miljoen inwoners)
 • 1998: ca. 100 per miljoen inwoners[23]
 • 2017: ca. 117 per miljoen inwoners
 • 2020: 105 per miljoen inwoners[24]

8% van de Nederlandse bevolking heeft ooit serieus aan zelfmoord gedacht als oplossing voor de situatie waarin ze verkeren, 3% heeft ooit een plan gemaakt en 2% heeft ooit een poging ondernomen. De helft van de mensen die ooit een poging heeft ondernomen, onderneemt meer dan één poging. Ongeveer 1% van alle sterfgevallen is een suïcide. Een derde van de (eerste) pogingen was niet de bedoeling om dood te gaan. 75% van de pogingen vindt plaats binnen het jaar van het ontstaan van de suïcidale gedachte. Elk jaar overweegt 1% van de bevolking in Nederland zelfmoord te plegen; 0,4% maakt een plan en 0,1% doet een zelfmoordpoging. 40% van de mensen die dachten aan suïcide zochten geen hulp voor hun problemen.[10] Jaarlijks krijgen ongeveer 14.000 mensen bij de spoedeisende hulp behandeling en worden ongeveer 8000 personen opgenomen in het ziekenhuis voor zelf toegebracht letsel.[25] Onder jonge vrouwen tussen 15 en 25 jaar is zelfmoord de grootste doodsoorzaak. In Groningen werd in 2007 het hoogste aantal zelfmoorden per 100 000 inwoners geregistreerd en in Amsterdam waren het er niet veel minder.[26]

Totaal aantal suïcides mannen vrouwen
1950[27] 559 373 186
1960 762 468 294
1970 1049 647 402
1980 1430 901 529
1990 1450 909 541
2000 1500 999 501
2010 1600 1124 476
2016 1893 1279 614
2017 1917 1304 613
2018 1829 1176 653
2019 1811 1232 579
2020 1825 1229 596[28]

BelgiëBewerken

In België is zelfmoord de op een na meest voorkomende doodsoorzaak bij jonge mannen van 20 tot 24 jaar en de derde doodsoorzaak bij jonge vrouwen van die leeftijd. In de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar is zelfmoord de eerste doodsoorzaak. Elke dag ontnemen gemiddeld zeven Belgen zich het leven, wat neerkomt op 248 zelfmoorden per miljoen inwoners. In de jaren 1890 bedroeg dit 124 per miljoen inwoners.[22]

 • 1891-1900: 799 (124 per miljoen inwoners)
 • 1960: 1335
 • 1970: 1591 (167 per miljoen inwoners)[21]
 • 2006: 1934[29] (18,5 per 100.000 inwoners)[30]
 • 2014: 1896[31] (17 per 100.000 inwoners)
 • 2016: 1903 (1360 mannen, 543 vrouwen)[32]
 • 2017: 1743 (1234 mannen, 500 vrouwen)[33]

14% van de bevolking ouder dan 15 jaar in België heeft serieus nagedacht over zelfdoding, 5% de afgelopen 12 maanden, 4% zou ooit een poging hebben ondernomen.[34] Ongeveer 2% van alle overlijdens is het gevolg van zelfmoord, bijna 3% van alle mannelijke overlijdens en iets meer dan 1% van de vrouwelijke overlijdens. In Wallonië stierven in 2014 721 mensen, Brussels gewest 121, Vlaanderen 1054.

Vlaanderen noteerde in 2007 met 161 zelfmoorden per miljoen inwoners het tweede hoogste cijfer binnen de Europese Unie (gemiddeld 2,7 suïcides per week).[35] In 2000 was dit 202 zelfmoorden per miljoen inwoners, in 2016 162 of 1057 personen waarvan 761 mannen en 296 vrouwen.[36] Het jaarlijks aantal suïcidepogingen wordt op 10.000 pogingen geschat.[37]

Wereldwijd plegen elk jaar minstens een miljoen mensen zelfmoord, dat is 1,5 procent van alle sterfgevallen. Van de mensen die zelfmoord plegen heeft 90 procent psychische problemen. Depressie maakt de kans op zelfdoding 15 tot 20 maal zo groot.[38]

Sociologen trachten de verschillen in zelfmoordcijfers tussen landen met een vergelijkbaar sociaaleconomisch profiel zoals Nederland en Vlaanderen te verklaren. Religieuze en socioculturele verschillen en verschillen in de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg zijn factoren die hierbij van belang zijn.

WereldwijdBewerken

Volgens een publicatie in februari 2019 door het medische tijdschrift BMJ is het aantal zelfmoorden wereldwijd van 1990 tot 2016 toegenomen met 6,7%.

Echter, de Global Burden of Disease Study houdt rekening met de toename van de wereldbevolking over deze periode van bijna 30 jaar en concludeert dat het aantal zelfmoorden is gedaald van 16,6 naar 11,2 per 100.000 inwoners.

Mannen plegen opvallend vaker zelfmoord dan vrouwen: 15,6 tegen 7,0 per 100.000 inwoners.[39]

Wereldwijd zijn ook opmerkelijke grote verschillen per land. De redenen hiervoor zijn niet goed onderzocht, wel wordt er gespeculeerd over mogelijke factoren die verschillen per gemeenschap, zoals verschillen in volksaard, drugs en alcoholverslaving, regio, individueel geweld, islamitische achtergrond, stigmatisering en schaamte, mate van hulp zoeken bij problemen, stress en wapenbezit.[40][41][42]

Evolutie van het aantal zelfmoorden per honderdduizend inwoners per jaar van verscheidene landen volgens de WHO[43](jaar 2010 en 2016)
Land totaal 2019 totaal 2010 man 2019 man 2010 vrouw 2019 vrouw 2010
Lesotho 88 27 147 21 35 30
Guyana 41 27 65 41 17 13
Suriname 26 26 41 42 12 12
Zimbabwe 24 22 39 36 14 10
Zuid-Afrika 24 14 38 23 10 7
Rusland 22 48 38 86 7 14
Korea 21 14 30 21 13 9
Litouwen 20 46 36 82 6 16
Verenigde Staten 15 10 22 17 7 4
België 14 19 20 27 8 11
India 13 19 15 21 11 16
Japan 12 19 17 28 7 10
Zweden 12 12 17 17 8 8
Australië 11 12 17 19 6 5
Kenia 11 8 18 13 5 4
Oeganda 10 23 19 21 4 24
Frankrijk 10 17 15 25 5 9
Oostenrijk 10 16 17 25 5 8
Tsjechië 10 14 15 23 4 5
Noorwegen 10 12 13 18 6 6
Nederland 9 8 13 11 6 5
Polen 9 15 17 27 2 5
Thailand 8 16 14 24 2 8
Duitsland 8 11 13 18 4 5
Argentinië 8 10 14 16 3 4
Portugal 7 5 12 9 4 2
China 7 14 9 13 5 1
Verenigd Koninkrijk 7 8 10 13 3 4
Brazilie 6 5 10 9 3 2
Spanje 5 7 8 10 3 3
Italië 4 6 7 9 2 3
Mexico 5 4 9 7 2 1
Arabische Emiraten 5 3 6 4 3 2
Iran 5 11 8 13 3 9
Griekenland 4 3 6 5 2 1
Algerije 3 5 3 7 2 3
Turkije 2 7 4 12 1 3
Jamaica 2 3 4 4 1 1
Barbados 0,3 2 0,5 4 0,2 0,5

Juridische aspectenBewerken

In de Middeleeuwen was zelfmoord een grote schande, en was het ook strafbaar. Na een zelfmoord werd het lijk van een zelfmoordenaar gestraft en onteerd, bijvoorbeeld door het door de straten of door de modder te slepen, of door het aan een staak te spiesen; bezittingen werden doorgaans in beslag genomen en begrafenis op een kerkhof kon geweigerd worden.[44] Soms werd het lijk van een zelfmoordenaar met het hoofd omlaag aan een galg opgehangen om opgegeten te worden door de raven, of op een mesthoop gegooid.[45]

In België, Nederland en Suriname is een poging tot zelfmoord niet strafbaar. Het kan overigens wel strafbaar zijn als door een dergelijke poging anderen in gevaar worden gebracht.[46] In 2018 gaf het Belgisch hof van beroep te Gent aan dat ook dreigen met zelfmoord niet strafbaar is.[47]

In de wetgeving van vele landen zijn bepalingen opgenomen tegen levensberoving op verzoek en het aanzetten tot of het helpen bij zelfmoord.

In Nederland zijn levensberoving op verzoek (art 293 Sr)[48] en aanzetten tot of hulp bij zelfdoding (294 Sr)[49] strafbaar gesteld. Beide strafrechtartikelen werden in 2001 aangepast naar aanleiding van de legalisering van euthanasie, waarbij de regels voor levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding gelijk zijn.

In België zijn de juristen het oneens over de vraag of hulp bij zelfdoding strafbaar is.[50] Iemand die niet heeft geholpen om de zelfmoord te voorkomen, kan in België in bepaalde omstandigheden worden vervolgd voor schuldig verzuim.[51]

In Suriname geldt artikel 354 van het Wetboek van Strafrecht: 'Hij die opzettelijk een ander tot zelfmoord aanzet, hem daarbij behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfmoord volgt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.'

In Zwitserland is hulp bij zelfdoding wettelijk mogelijk, hoofdzakelijk baserend op het zelfbeschikkingsrecht van mensen. Er mag geen eigenbelang van de helper bestaan en de wens tot zelfdoding moet tot op het laatst duidelijk zijn.[52]

Hulp bij zelfdodingBewerken

In Nederland is het geven van hulp bij zelfdoding strafbaar, maar het geven van adviezen niet. Er zijn meerdere organisaties actief die adviezen geven voor een pijnloze zelfdoding, zoals Stichting De Einder en Coöperatie Laatste Wil.

In Zwitserland is hulp bij zelfdoding wettelijk toegestaan. Verenigingen zoals Dignitas en Exit bieden in Zwitserland onder voorwaarden ook hulp aan niet-Zwitsers aan.

Poging tot zelfmoord en parasuïcideBewerken

Met de uitdrukking 'poging tot zelfmoord' (tentamen suicidii of TS) bedoelt men een aanslag op zichzelf die niet tot de dood heeft geleid, inclusief die handelingen waarvan de persoon in kwestie vooraf vermoedt dat hij er niet aan zal overlijden. Deze beide vormen van poging tot zelfmoord – namelijk onbewust of bewust niet dodelijk – waartussen de grens niet scherp is, komen vele malen vaker voor dan een werkelijke zelfmoord. Mensen met deze neiging noemt men in de psychiatrie ook wel parasuïcidaal. Parasuïcide slaat dus op de niet-dodelijke handeling(en) van een persoon die zich opzettelijk verwondt (automutilatie) of zeer riskant gedrag vertoont. Deze handelwijze komt veel voor bij personen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Veel mensen die door zelfmoord overlijden, hebben eerder een of meer pogingen tot zelfmoord ondernomen.

MethodenBewerken

 
Cleopatra pleegde zelfmoord door zich te laten bijten door een giftige slang (Reginald Arthur, 1892)
 
The Death of Chatterton (1856) Henry Wallis
 
De zelfmoordenaar (1877) door Édouard Manet (1832-1883)

Zelfmoord kan op verschillende manieren bereikt worden. De keuze voor een bepaalde methode is afhankelijk van de gemoedstoestand en de beschikbaarheid van hulpmiddelen.

Van de geslaagde zelfmoordpogingen koos in Nederland in 2010 onder mannen ruim de helft (50,6%) voor zelfmoord middels ophanging of verwurging, gevolgd door het gebruik van medicijnen en alcohol (11,9%) en treinsuïcide (11,5%). Ook onder vrouwen is de verhanging/verwurging de meest voorkomende methode, zij het in mindere mate (36,8%). De tweede meest gehanteerde methode onder vrouwen is medicijnen/alcohol (26,1%). Vrouwen kiezen daarnaast ook relatief vaker voor het springen van gebouwen: 11,3% tegenover 7,6% bij mannen.[53] In landen met een hoge vuurwapenbeschikbaarheid, zoals Zwitserland of de Verenigde Staten wordt vaker een vuurwapen gebruikt.[54]

Pijnloze methodes maken gebruik van giftige gassen zoals koolstofmonoxide of gassen die de zuurstof verdrijven, zoals stikstof. Bij alle pijnloze methodes kan het een probleem zijn, dat er een zekere tijd ligt tussen bewusteloosheid en het stoppen van de hartslag. Als het proces onderbroken wordt is ernstige (hersen)schade mogelijk. Over pijnloze methodes werd lange tijd geen informatie verstrekt uit angst dat het aantal zelfmoorden daardoor zou toenemen. Deze angst is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, integendeel. Zo blijkt bij terminaal zieken de geruststelling dat een pijnloze dood mogelijk is, voor velen genoeg om een natuurlijke dood te sterven.[55]

ZelfmoordaanslagBewerken

  Zie Zelfmoordaanslag voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het komt ook voor dat mensen anderen opzettelijk schade toebrengen met verlies van eigen leven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte Japan kamikazepiloten die zichzelf op een vijandelijk schip lieten neerstorten.

Er worden ook zelfmoordaanslagen gepleegd met religieuze en politieke doelen. Een voorbeeld zijn de terroristische aanslagen op 11 september 2001. Het aan moslimextremisme ontsproten zelfmoordterrorisme heeft veel bekendheid gekregen, maar het verschijnsel komt ook voor bij andere conflicten. De Tamiltijgers maakten er gebruik van en sinds 1994 wordt deze 'strategie' onder andere geassocieerd met de strijd in de Palestijnse gebieden, waar zij zou zijn bedacht door de leiding van Hamas.[56]

Zelfmoord rond oorlogssituatiesBewerken

 • Gedurende de Tweede Wereldoorlog pleegden verschillende verzetsmensen na arrestatie zelfmoord om te voorkomen dat ze na marteling hun kameraden zouden verraden.
 • Toen de Russische troepen in 1945 Berlijn ingenomen hadden en het einde van de Tweede Wereldoorlog nabij was, heeft Adolf Hitler (samen met zijn vrouw Eva Braun) zelfmoord gepleegd. Zij nam vergif, hij schoot zich door het hoofd. In dezelfde bunker waar dit gebeurde, vermoordden Joseph Goebbels en zijn vrouw Magda Goebbels hun zes kinderen, waarna ze zichzelf van het leven beroofden. Ook Heinrich Himmler en Hermann Göring pleegden zelfmoord.

Preventie in inrichtingenBewerken

Soms krijgt een gevangene of patiënt een speciaal kledingstuk aan over zijn naakte lichaam om zelfmoord door verhanging/verwurging met een kledingstuk te voorkomen.[57]

Zelfmoord in de muziekBewerken

  Zie Lijst van muziek over zelfmoord voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

LiteratuurBewerken

Zie ookBewerken

Op andere Wikimedia-projecten