Hoofdmenu openen

De Beweging van Niet-Gebonden Landen, Groep van Niet-Gebonden Landen of Niet-Gebonden Landen kwam in september 1961 voor het eerst bij elkaar op de Conferentie van hoofden van staat of regering van ongebonden landen, onder impuls van Egypte, Joegoslavië, Indonesië en India, om de landen te verenigen die zich niet gebonden voelden aan de twee grote bestaande blokken uit de Koude Oorlog, met name het Westen en het Oostblok. De conferentie borduurde voort op de besprekingen tijdens de Conferentie van Bandung, waarbij getracht werd de Afro-Aziatische relaties te verbeteren en men zich uitsprak tegen alle vormen van (neo-)kolonialisme en imperialisme. 120 landen zijn momenteel lid.

Organisatie van Niet-gebonden Landen
Leden van de Organisatie van Niet-gebonden Landen (blauw), observerende leden in het lichtblauw
Leden van de Organisatie van Niet-gebonden Landen (blauw), observerende leden in het lichtblauw
Bestuurscentrum New York, VS
Oprichting september 1961
Lidmaatschap 120 landen
Secr.-Generaal Hassan Rohani
Website www.cubanoal.cu

De meeste lidstaten vallen (of vielen) onder de Derde Wereld en waren in sommige gevallen wel degelijk gebonden aan een van de twee machtsblokken. Het einde van de Koude Oorlog eind jaren tachtig bracht een verandering teweeg in het concept van de organisatie. Nu is het eerder een forum voor de verschillende landen om gemeenschappelijke belangen en standpunten te bespreken. De beweging streeft ernaar met gezamenlijke standpunten te komen op vergaderingen van de Verenigde Naties en andere intergouvernementele organisaties.

Secretaris-GeneraalBewerken

LedenBewerken

AfrikaBewerken

AmerikaBewerken

AziëBewerken

EuropaBewerken

OceaniëBewerken

Observerende ledenBewerken

Zie ookBewerken