Leiderdorp

Nederlandse gemeente

Leiderdorp (Geluidsfragment uitspraak (info / uitleg)) is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt 27.377 inwoners (1 juli 2021, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 12,29 km² (waarvan 0,56 km² water). Binnen de gemeentegrenzen ligt nog de buurtschap Achthoven.

Leiderdorp
Gemeente in Nederland Vlag van Nederland
Vlag van de gemeente Leiderdorp Wapen van de gemeente Leiderdorp
(Details) (Details)
Locatie van de gemeente Leiderdorp (gemeentegrenzen CBS 2016)
Situering
Provincie Vlag Zuid-Holland Zuid-Holland
Coördinaten 52° 9′ 0″ NB, 4° 32′ 0″ OL
Algemeen
Oppervlakte 12,28 km²
- land 11,58 km²
- water 0,7 km²
Inwoners (1 juli 2021) 27.377?
(2364 inw./km²)
Bestuurscentrum Leiderdorp
Belangrijke verkeersaders A4, Engelendael
Politiek
Burgemeester (lijst) L.M. Driessen-Jansen
Economie
Gemiddeld inkomen (2012) € 39.100 per huishouden
Gem. WOZ-waarde (2014) € 281.000
WW-uitkeringen (2014) 33 per 1000 inw.
Overig
Postcode(s) 2351-2353
Netnummer(s) 071
CBS-code 0547
CBS-wijkindeling zie wijken en buurten
Amsterdamse code 10058
Website www.leiderdorp.nl
Bevolkingspiramide van de gemeente Leiderdorp
Bevolkingspiramide (2008)
Portaal  Portaalicoon   Nederland
Topografische gemeentekaart van Leiderdorp
Dorpskern langs de Oude Rijn
Tafereel bij de monding van de Does (ca. 1900)
De Polder Achthoven (hier met Pothuishoeve) is het laatste landelijke deel van de gemeente.
Hoofdstraat met de Doesbrug
Nederlands Hervormde kerk (uit 1620)
Langs de Oude Rijn. Leiderdorp is rechts; links (met de Goede Herder- of Meerburgkerk) ligt Zoeterwoude-Rijndijk
Het Huis ter Does werd gesloopt rond 1740. Alleen de contouren van de voormalige slotgracht en enkele oude tuinmuren zijn nog herkenbaar.
Hoofdstraatkerk

Leiderdorp is vastgegroeid aan Leiden, maar beide gemeenten worden gescheiden door de rivieren de Zijl en de Oude Rijn. Nabij Leiderdorp begint de tunnel onder het Groene Hart, die werd aangelegd voor de HSL-Zuid-spoorlijn. De tunnel komt bij Benthuizen weer boven de grond.

Leiderdorp onderhield tot 2013 een stedenband met het Slowaakse Šamorín.

GeschiedenisBewerken

De geschiedenis van Leiderdorp begint in de Romeinse tijd. Uit opgravingen is gebleken dat er in het begin van de derde eeuw na Christus bij Roomburg een castellum stond, dat waarschijnlijk bewoond werd door de soldaten van het dertigste Romeinse legioen, dat toen in deze streken gelegerd was.

Eerste bewoningBewerken

Het land rond Leiderdorp was in de eerste eeuwen van onze jaartelling drassig en de middelen van bestaan waren beperkt. De oevers waren nog niet afgegraven voor de steenbakkerij. Toen grote delen van West-Nederland door stijging van de zeespiegel onder water liepen, boden deze oevers waarschijnlijk een droge plaats om te wonen. Bodemvondsten bewijzen dat het gebied waar nu Leiderdorp ligt in de Karolingische tijd (vanaf de achtste eeuw) bewoond was. In 1952 werden de resten van eenvoudige dijken gevonden. Opgegraven paalgaten en weefgewichten tonen aan dat er hutten stonden en dat de bevolking zich met veeteelt en wellicht ook textielnijverheid bezighield.

Volgens schriftelijke bronnen waren er in de 10e eeuw boerderijen in het zogenaamde eerste, tweede en derde Leithon. Deze drie districten vormden samen Holtlant, dat het Waardeiland, het gebied tussen de Mare en de Zijl en dat ten noorden van de Oude Rijn omvatte. In Holtlant zouden de eerste graven van Holland hebben gewoond. De naam van de provincie Holland is van het oude Holtlant afgeleid.

MiddeleeuwenBewerken

Zowel Leiden als Leiderdorp ontlenen hun naam aan de Leithons. Het Leiderdorpse grondgebied strekte zich oorspronkelijk uit tot aan de burcht in het centrum van Leiden. Vanaf 1200 nam Leiden voor stadsuitbreiding regelmatig grondgebied over van omliggende ambachtsheerlijkheden. Ook Leiderdorp moest grond afstaan aan de groeiende stad.

In de loop van de middeleeuwen werden in Leiderdorp meerdere kastelen gebouwd, zoals het Huis ter Does, Berendrecht, Ter Mey, Stenevelt, Te Waarde en Huis Ter Zijl/Zijlhof, die allemaal verdwenen zijn. Sinds de veertiende eeuw stond in Leiderdorp het Augustijnenklooster Engelendael. Het klooster bezat veel land en speelde een belangrijke rol in Leiderdorp.

Zestiende en zeventiende eeuwBewerken

Tijdens het eerste Spaanse beleg van Leiden, dat eindigde in maart 1574, vestigde de Spaanse legeraanvoerder Valdez zijn hoofdkwartier in de oude kerk van Leiderdorp. Hij liet verdedigingswerken rond de dorpskern aanleggen, waarvan echter niets meer terug te vinden is. Toen de Prins van Oranje de dijken liet doorsteken trokken de Spanjaarden zich definitief terug.

Het klooster Engelendael werd na de opstand tegen de Spanjaarden aan jonkheer Arend van Dorp gegeven, als vergoeding voor een lening aan de berooide Prins van Oranje. Van Dorp liet het klooster slopen en de fundamenten uitgraven, waardoor er geen resten van zijn overgebleven. De opbrengst van het kloosterland werd door de Staten van Holland gebruikt om protestantse kerkdienaren te betalen. De pas opgerichte Universiteit Leiden, waar de predikanten werden opgeleid, kreeg eveneens geld ter beschikking.

In de tijd van het Spaanse beleg was de oorlogsinvalide graaf Philip de Ligne ambachtsheer van Leiderdorp. Een Leidse delegatie reisde naar Henegouwen en kreeg hem zover, zijn Leidse onroerend goed te verkopen. Vervolgens benaderde de stad in april 1583 stadhouder Willem van Oranje om het leen Leiderdorp te ontvangen, maar deze stuurde het verzoek door naar de Staten van Holland. Het werd een slepende zaak en er waren grote geschenken nodig om Pieter van der Does te bewegen zijn schoutambt op te geven, en (via zijn vrouw) aan Johan van Oldenbarnevelt, om de zaak vlot te trekken in de Staten.[1]

In augustus 1597 kreeg de stad Leiden de ambachtsheerlijke rechten van Leiderdorp in handen, en op 24 september 1590 legden de Leiderdorpse ambtenaren een nieuwe eed af ten overstaan van twee Leidse burgemeesters.[2] Tot aan de Franse tijd werden schout en schepenen, ambachtsbewaarders, secretaris en bode door Leiden benoemd.

Na 1795Bewerken

Na het uitroepen van de Bataafse Republiek in januari 1795 veranderde al snel de bestuurlijke organisatie. In heel Nederland werden municipaliteiten opgericht, de voorlopers van de moderne gemeenten. Ook Leiderdorp werd in die periode een zelfstandige gemeente. Op sociaal-economisch terrein veranderde er niet veel; Leiderdorp bleef een sterk agrarische gemeente, met lintbebouwing langs de Rijn. Veel rijke Leidenaars lieten in deze tijd een buitenplaats langs de Rijn bouwen.

In de negentiende eeuw had Leiderdorp iets meer dan duizend inwoners. Het dorp kende enige nijverheid van betekenis: er waren drie grote steenbakkerijen en vele pottenbakkers. Aan de Zijl exploiteerde de firma Boot-Leiderdorp de scheepswerf De Hoop. Hier werd onder andere de Alhambra Flottante gebouwd, een schip dat in de begintijd van de stomme film door Nederland voer om het publiek te verbazen met bewegende plaatjes.

In 1884 scheidden de gereformeerden zich af van de hervormden, wat in Leiderdorp voor grote beroering zorgde. Acht weken lang waren er militairen gelegerd om een burgeroorlog te voorkomen. De gereformeerden gingen na de afscheiding aanvankelijk ter kerke in een school; in 1892 betrokken zij de kerk naast de huidige A4. In 1989 is dit kerkgebouw in gebruik genomen door de Gereformeerde Gemeente.

Twintigste eeuw tot nuBewerken

Al voor de Tweede Wereldoorlog vond in Leiderdorp planmatig volkswoningbouw plaats. Zo werd in 1914-1915 het zogenaamde ‘oude dorp’ gebouwd, waaronder het Van Leeuwenpark, dat werd ontworpen door de architecten Dudok en Oud. Na de oorlog ging het dorp echt groeien. De industrie ontwikkelde zich goed, zo was er een touwfabriek waar onder andere vloerbedekking werd geproduceerd.

Tussen 1939 en 1958 werd de rijksweg A4 aangelegd. De Leiderdorpsebrug kwam gereed in 1958. De opening van het weggedeelte door Leiderdorp was in 1958. De snelweg sneed Leiderdorp lange tijd in twee delen. Het gebied tussen de A4 en het Doeskwartier en Patrimoniumpark lag nog braak. Met de bouw van de Oranjewijk werden Doeskwartier en Patrimoniumpark met het Oude Dorp verbonden.

De verbinding tussen het Oude Dorp en een andere oude vestigingsplaats, het Zijlkwartier, werd in de jaren 1960 gerealiseerd met de wijk Ouderzorg. De gemeente groeide in deze tijd sterk.

Tegen het einde van de jaren 1990 werd de wijk Leyhof aangelegd aan de noordoostzijde van Leiderdorp in het zuidelijk deel van de Boterhuispolder.

Leiderdorp is bezig met een centrumplan. Hierbij wordt het gebied tussen het winkelcentrum 'Winkelhof', het park 'de Houtkamp' en winkelcentrum 'Santhorst' op de schop genomen. Winkelhof wordt uitgebreid en o.a. de openbare bibliotheek en wat kleinere instellingen zijn verhuisd naar het nieuwe sociaal culturele centrum 'Sterretuin'. In een ander deel van het dorp fis een nieuw gemeentehuis gebouwd aan de rand van de rijksweg A4.

Een andere grote ontwikkeling is de verbreding van de A4 die tevens verdiept is komen te liggen. In 2012 werd het Limesaquaduct in gebruik genomen onder de Oude Rijn. Aansluitend worden in de gemeente meerdere grote ruimtelijke projecten gerealiseerd onder de noemer W4.

In Leiderdorp bevindt zich een van de drie vestigingen van het Alrijne Ziekenhuis.

GemeentewapenBewerken

Het gemeentewapen van Leiderdorp dateert uit de tijd van het Spaanse beleg. Op 6 december 1597 ontving de schout van Leiderdorp, Gerrit Janszoon van Harmelen, voor bijna 28 gulden een door zilversmid en graveur Bartholomeus Dolendo vervaardigd stempel om daarmee alle stukken van het ambacht en dorp te zegelen. Het zegel toonde het wapen van Leiden inclusief de leeuw die het wapenschild vasthoudt. Het randschrift vermeldde: S(EGEL) DER STADT LEYDEN TOT DE AMBACHTSHEERLICKHEIT VAN LEIDERDORP

Pas na de Franse Revolutie ging men dit symbool als wapen voeren. Om zich van Leiden te onderscheiden voegde Leiderdorp de blauwe balk toe, die vermoedelijk de Oude Rijn uitbeeldt.

De Hoge Raad van Adel bevestigde het wapen van Leiderdorp op 26 juli 1816.

ReligieBewerken

Leiderdorp kent een aantal kerken:

  • De monumentale Dorpskerk (Protestantse Gemeente Leiderdorp) in het oude deel van het dorp. Deze kerk is in 1620 gebouwd op de funderingen van een oudere kerk en daarmee de oudste kerk van de gemeente.
  • De Hoofdstraatkerk. Dit gebouw wordt gebruikt door de plaatselijke Gereformeerde Gemeente.
  • Het kerkgebouw van de apostolische Levensstroom Gemeente. Het gebouw is in januari 2017 in de verkoop gezet.[3]
      Voor de geschiedenis van deze gemeente, zie het lemma over evangelist Jan Zijlstra
  • De voormalige Menswordingkerk voor de Rooms-Katholieke gemeenschap; dit kerkgebouw werd in 2016 aan de eredienst onttrokken.[4]
  • De Scheppingskerk (Protestantse Gemeente Leiderdorp).
  • De Baptistengemeente Leiderdorp.[5]
  • De Nieuw-Apostolische Kerk Leiderdorp.[6][7]

CultuurBewerken

MonumentenBewerken

In Leiderdorp bevinden zich 32 rijksmonumenten, waaronder een aantal molens. Ook is er een oorlogsmonument.

Kunst in de openbare ruimteBewerken

In Leiderdorp zijn diverse beelden, sculpturen en objecten geplaatst in de openbare ruimte, zie:

Zetelverdeling gemeenteraadBewerken

 
Gemeentehuis Leiderdorp

De gemeenteraad van Leiderdorp bestaat uit 21 zetels. Hieronder staat de samenstelling van de gemeenteraad sinds 1998:

Gemeenteraadszetels
Partij 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Lokale Partij Leiderdorp (t/m 2014 BBL) 1 3 3 3 2 4
VVD 5 5 6 7 5 4
D66 2 1 - 3 5 3
PvdA 3 4 4 2 2 3
GroenLinks 3 3 3 3 3 3
CDA 4 5 4 3 4 3
ChristenUnie/SGP - - - - - 1
SP* - - 1 - - -
AOV-Unie55+ 1 - - - - -
Totaal 19 21 21 21 21 21
* De SP haalde in 2006 weliswaar een zetel maar het gekozen raadslid bleek een spookraadslid: na zijn beëdiging heeft hij zich niet meer laten zien.

Geboren in LeiderdorpBewerken

Sport en recreatieBewerken

De Leiderdorpse voetbalvereniging heet Racing Club Leiderdorp (RCL). Verder is er nog een hockeyvereniging LSC Alecto, een tennisvereniging 'LTC De Munnik', een kanovereniging 'KanoRijnland', een zwem- en waterpolovereniging 'SG Aquadraat', schietvereniging 'De Vrijheid', badmintonvereniging 'De Spotvogels', korfbalclub 'Velocitas', ruitervereniging 'Manege Liethorp', volleybalvereniging 'Leython DC', basketbalvereniging Leiderdorp ('BVL'), studentenroeivereniging 'Asopos de Vliet', studentenkanovereniging 'Levitas' en studentenzeilvereniging 'ALSZV De Blauwe Schuit'. Naast deze sportverenigingen is er in Leiderdorp ook een scoutingvereniging actief, 'Van der Does Liethorp Groep', afgekort ook wel VaDeDo genoemd. Sinds enkele jaren hebben zij een nieuw onderkomen in de vroegere Munnikenpolder. De Leiderdorpse Bridge Club ('LBC') is een van de grootste bridgeclubs in Nederland.

Door Leiderdorp loopt de Europese wandelroute E11, ter plaatse ook wel Marskramerpad geheten. De route komt vanaf Leiden en loopt via de Oude Rijn richting Hoogmade.

Externe linksBewerken

  Zie de categorie Leiderdorp van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.