Het Utrechts Landschap

Nederlandse private provinciale landschapsstichting

Stichting Het Utrechts Landschap is een Provinciale Landschapstichting opgericht in 1927 die zich inzet voor het versterken en behouden van de natuur in de Nederlandse provincie Utrecht. Het Utrechts Landschap is aangesloten bij de overkoepelende stichting LandschappenNL.[1]

Toegangsbord aan de Darthuizerpoort

De stichting heeft circa 4900 hectare in beheer. Dit is niet alleen bos maar ook andere natuurgebieden en cultuurhistorisch belangrijke terreinen. Hieronder zijn gebieden die onderdeel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Ze liggen langs de Nederrijn, de Kromme Rijn, de Vecht en op de Utrechtse Heuvelrug.

Het Utrechts Landschap heeft de laatste jaren tijdens de 'Week van het Landschap' ieder jaar een thema gekozen, en aan dit thema een publicatie gewijd:

Gebieden in beheer van Het Utrechts LandschapBewerken

Utrechtse Heuvelrug NoordBewerken

Utrechtse Heuvelrug MiddenBewerken

Utrechtse Heuvelrug ZuidBewerken

ValleigebiedBewerken

VeenweidegebiedBewerken

Vecht- en PlassengebiedBewerken

Kromme RijngebiedBewerken

Rijn- en LekgebiedBewerken