Kanton Lennik

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Lennik is een kanton in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en het arrondissement Halle-Vilvoorde. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen een vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton LennikBewerken

Lennik is een gerechtelijk kanton met zetel in Lennik dat een vredegerecht inricht en gelegen is in het gerechtelijk arrondissement Brussel.[1]

Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor de gemeenten Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke en Roosdaal.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Kieskanton LennikBewerken

Het kieskanton Lennik ligt in het provinciedistrict Halle, het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde en de kieskring Vlaams-Brabant. Het omvat de gemeenten Bever, Galmaarden (Vollezele en Tollembeek), Gooik (Oetingen, Kester en Leerbeek), Herne (Sint-Pieters-Kapelle en Herfelingen), Lennik (Gaasbeek, Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik) en Roosdaal (Borchtlombeek, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Pamel en Strijtem) en bestaat uit 23 stembureaus.[2]

StructuurBewerken

Lennik Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Bever, Galmaarden,
Gooik, Herne,
Lennik en Roosdaal
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Halle Lennik
Bever, Galmaarden,
Gooik, Herne,
Lennik en Roosdaal
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-
  Zie ook: provinciedistrict Halle voor verkiezingsuitslagen provincieraadsverkiezingen