Het Kabinet-Wirth I regeerde in de Weimarrepubliek van 10 mei 1921 tot 25 oktober 1921. Dit kabinet kwam tot stand nadat de DVP haar steun aan het vorige kabinet had opgezegd. Deze regering bestaat uit een Weimarcoalitie van de centrumlinkse partijen Zentrum, SPD en DDP. De gevolgen van de volksraadpleging in Opper-Silezië leidden tot het ontslag van dit kabinet. Op 26 oktober legde kabinet-Wirth II de eed af.

Samenstelling Bewerken

Oorspronkelijk Bewerken

Minister Naam Partij
Rijkskanselier Dr. Joseph Wirth Zentrum
Vicekanselier Gustav Bauer
SPD
Buitenlandse Zaken Dr. Joseph Wirth
Zentrum
Binnenlandse Zaken Dr. Georg Gradnauer
SPD
Financiën, belast met Bedrijfsbeheer Dr. Joseph Wirth
Zentrum
Economische Zaken Robert Schmidt
SPD
Arbeid Dr. Heinrich Brauns Zentrum
Defensie Dr. Otto Geßler
DDP
Justitie Dr. Eugen Schiffer
DDP
Schatkist Gustav Bauer
SPD
Voeding en Landbouw Dr. Andreas Hermes
Zentrum
Post Johannes Giesberts Zentrum
Verkeer Wilhelm Groener
partijloos

Herschikkingen Bewerken

  • Op 23 mei 1921 wordt Joseph Wirth als minister van Buitenlandse Zaken vervangen door de partijloze Friedrich Rosen.
  • Op 30 mei 1921 komt er een nieuwe minister: Walther Rathenau (DDP). Hij krijgt de bevoegdheid Wederopbouw.