Kabinet-Grotewohl I

Het Kabinet-Grotewohl I regeerde in de Duitse Democratische Republiek van 12 oktober 1949 tot 8 november 1950. Het was het eerste kabinet van de DDR.

Kabinet-Grotewohl I bewerken

Blok-regering van het Nationaal Front

Kabinet-Grotewohl I
Functie Persoon Partij
Minister-President Otto Grotewohl SED
Plv. premier Walter Ulbricht
SED
Plv. premier Hermann Kastner
LDPD
Plv. premier Otto Nuschke
CDUD
Buitenlandse Zaken Georg Dertinger
CDUD
Binnenlandse Zaken Karl Steinhoff
SED
Financiën Hans Loch
LDPD
Volksonderwijs en Jeugd Paul Wandel
SED
Industrie Fritz Selbman
SED
Vz. Staatsplanningscommissie Heinrich Rau
SED
Handel en Materiaalvoorziening Georg Handke
SED
Voorziening Karl Hamann
LDPD
Opbouw Lothar Bolz
NDPD
Arbeid en Volksgezondheid Luitpold Steidle CDUD
Justitie Max Fechner
SED
Post en Telecommunicatie Friedrich Burmeister
CDUD
Land- en Bosbouw Ernst Goldenbaum
DBD
Staatsveiligheid Wilhelm Zaisser
sinds 17 februari 1950
SED
Informatie Gerhard Eisler
sinds 19 september 1949
SED