Het kabinet–Goebbels werd door Adolf Hitler genoemd in zijn politieke testament van 30 april 1945. Hitler benoemde admiraal Karl Dönitz tot Rijkspresident en minister van Propaganda Joseph Goebbels tot Rijkskanselier. Het kabinet was van korte duur toen Goebbels op 1 mei 1945 samen met zijn gezin zelfmoord pleegde. Zijn regering werd gevolgd door het Kabinet-Schwerin von Krosigk (Flensburgregering) onder de leiding van Dönitz en Lutz Schwerin von Krosigk.

Kabinet–Goebbels (30 april 1945 – 1 mei 1945) bewerken

Ambtsbekleder Functie(s) Ambtstermijn Partij(en)
  Großadmiral
Karl Dönitz
(1891–1980)
Rijkspresident 30 april 1945 23 mei 1945
[1]
NSDAP
Opperbevelhebber
van de Wehrmacht
Rijksminister
van Oorlog
Chef van de
Oberkommando
der Kriegsmarine
30 januari 1943
[2]
1 mei 1945
  Reichsleiter
Joseph
Goebbels

(1897–1945)
Rijkskanselier 30 april 1945 1 mei 1945
[3]
NSDAP
  Reichsleiter
Martin Bormann
(1900–1945)
Rijkspartijminister 30 april 1945 2 mei 1945
[1]
NSDAP
  Gauleiter
Paul Giesler
(1895–1945)
Rijksminister van
Binnenlandse
Zaken
29 april 1945
[2]
5 mei 1945
[1]
NSDAP
  Obergruppenführer
Arthur
Seyss-Inquart

(1892–1946)
Rijksminister van
Buitenlandse
Zaken
30 april 1945 7 mei 1945
[1]
NSDAP
  Generalfeldmarschall
Wilhelm Keitel
(1882–1946)
Chef van de
Oberkommando
der Wehrmacht
4 februari 1938
[2]
13 mei 1945
[1]
NSDAP
  Generalfeldmarschall
Ferdinand
Schörner

(1892–1973)
Chef van de
Oberkommando
des Heeres
30 april 1945 8 mei 1945
[1]
NSDAP
  Generalfeldmarschall
Ritter
Robert von Greim
(1892–1945)
Chef van de
Oberkommando
der Luftwaffe
25 april 1945
[2]
8 mei 1945
[1]
O
  Graf
Lutz Schwerin
von Krosigk

(1887–1977)
Rijksminister van
Financiën
1 juni 1932
[2]
23 mei 1945
[1]
NSDAP
  Otto Georg
Thierack

(1889–1946)
Rijksminister van
Justitie
24 augustus 1942
[2]
5 mei 1945
[1]
NSDAP
  Walther Funk
(1890–1960)
Rijksminister van
Economische
Zaken
15 januari 1938
[2]
8 mei 1945
[1]
NSDAP
  Karl Saur
(1902–1966)
Rijksminister van
Bewapening en
Oorlogsproductie
30 april 1945 1 mei 1945 NSDAP
  Brigadeführer
Werner
Naumann

(1909–1982)
Rijksminister van
Volksvoorlichting en
Propaganda
30 april 1945 1 mei 1945 NSDAP
  Standartenführer
Theo Hupfauer
(1906–1993)
Rijksminister van
Arbeid
30 april 1945 5 mei 1945
[1]
NSDAP
  Gauleiter
Gustav
Adolf Scheel

(1907–1979)
Rijksminister van
Cultuur
30 april 1945 5 mei 1945
[1]
NSDAP
  Julius
Dorpmüller

(1869–1945)
Rijksminister van
Verkeer
2 februari 1937
[2]
23 mei 1945
[1]
NSDAP
Rijksminister van
Posterijen
1 mei 1945
  Reichsleiter
Herbert Backe
(1896–1947)
Rijksminister van
Landbouw
en Voedsel
23 mei 1942
[2]
23 mei 1945
[1]
NSDAP
  Oberführer
Hermann Muhs
(1894–1962)
Rijksminister van
Erediensten
15 december 1941
[2]
8 mei 1945
[1]
NSDAP
Ministers zonder portefeuille
Ambtsbekleders Functie(s) Ambtstermijn Partij(en)
  Gauleiter
Karl Hanke
(1903–1945)
Minister zonder
portefeuille
30 april 1945 8 mei 1945
[1]
NSDAP
Reichsführer-SS
Chef van de
Ordnungspolizei
  Reichsleiter
Robert Ley
(1890–1945)
Minister zonder
portefeuille
30 april 1945 8 mei 1945
[1]
NSDAP
Chef van de
Deutsche
Arbeitsfront