Kabinet-Scheidemann

Het Kabinet-Scheidemann regeerde in de Weimarrepubliek van 13 februari 1919 tot 20 juni 1919. Het was de eerste democratische verkozen Reichsregierung van het Duitse Rijk. Hoewel de Grondwet van Weimar nog niet in werking was, wordt het algemeen beschouwd als de eerste regering van de Weimarrepubliek. Ze bestond uit de Weimarcoalitie van centrumlinkse partijen. Ministerpräsident Philipp Scheidemann nam ontslag als protest tegen het Verdrag van Versailles. Zijn regering werd opgevolgd door kabinet-Bauer.

Eerste vergadering van het kabinet-Scheidemann op 13 februari 1919 in Weimar

Samenstelling bewerken

Oorspronkelijk bewerken

Minister Naam Partij
Minister-president Philipp Scheidemann SPD
Plaatsvervanger van de minister-president Dr. Eugen Schiffer DDP
Buitenlandse Zaken Dr. Ulrich von Brockdorff-Rantzau partijloos
Binnenlandse Zaken Dr. Hugo Preuß DDP
Justitie Dr. Otto Landsberg SPD
Financiën Dr. Eugen Schiffer DDP
Economische Zaken Rudolf Wissell SPD
Voeding Robert Schmidt SPD
Arbeid Gustav Bauer SPD
Defensie Gustav Noske SPD
Verkeer Dr. Johannes Bell Zentrum
Post Johannes Giesberts Zentrum
Koloniën Dr. Johannes Bell Zentrum
Rijksminister zonder portefeuille Dr. Eduard David SPD
Rijksminister zonder portefeuille Matthias Erzberger Zentrum
Rijksminister zonder portefeuille Dr. Georg Gothein DDP

Herschikkingen bewerken

  • Op 21 maart 1919 krijgt Georg Gothein de bevoegdheid Schatkist.
  • Op 19 april 1919 treedt Eugen Schiffer zowel af als plaatsvervanger van de minister-president als minister van Financiën. Hij wordt op 30 april 1919 vervangen door Bernhard Dernburg (DDP).