Luitenant-generaal

militaire rang

Een luitenant-generaal is een hoge militaire rang die wordt gebruikt in veel landen.

Luitenant-generaal bij de Belgische strijdkrachten bewerken

De Belgische strijdkrachten kennen de rang van luitenant-generaal bij de vroegere Rijkswacht, de Landcomponent en de Luchtcomponent. De gelijkwaardige rang bij de Marinecomponent is viceadmiraal. De Medische component kent geen functieschaal OF-8. In België is de afkorting Lt Gen gebruikelijk.

Rijkswacht Functie-
schaal
NAVO
Landcomponent Luchtcomponent Marinecomponent
luitenant-generaal
generaal
OF-8 luitenant-generaal
generaal
  luitenant-generaal
generaal
  viceadmiraal
admiraal
 

Luitenant-generaal bij de Nederlandse krijgsmacht bewerken

In de Nederlandse krijgsmacht bestaat de rang van luitenant-generaal bij de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee en het Korps Mariniers. De gelijkwaardige rang bij de Koninklijke Marine (vloot) is viceadmiraal.

Functie-
schaal
NAVO
Koninklijke Marine Koninklijke Landmacht Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Marechaussee
OF-8   viceadmiraal
admiraal
  luitenant-generaal
generaal
  luitenant-generaal
generaal
  luitenant-generaal
generaal

Officiersrangen (van hoog naar laag) bewerken

Zie ook bewerken