Gutturaal

Wikimedia-doorverwijspagina
Gutturaal

Gutturaal is in de fonetiek de benaming voor een keelklank die wordt gevormd door de wortel van de tong met de zachte (voor)keelholte (Lat. guttur = 'keel') contact te laten houden. Afhankelijk van de druk waarmee dit wordt gedaan en van de bijkomende kromming van de tong en van de mate van doorlaten van lucht, zal de geproduceerde klank dan gaan van een /ng/, /nj/, /g/ over /gh/, /h/ /ch/, /kh/ naar /k/.

Voorbeelden van gutturale klanken in het Nederlands en Frans zijn de 'k' in 'kool' en de 'g' in 'De Gaulle', maar ook de Spaanse 'ñ' in 'señor'.

Als adjectief kan gutturaal 'tot de keel behorend' betekenen.