Eerste Kamerverkiezingen 1946

De Eerste Kamerverkiezingen 1946 waren Nederlandse verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 12 juli 1946.

De verkiezingen waren noodzakelijk geworden vanwege de ontbinding van de Eerste Kamer omdat de zittingstermijn van de Kamer verlopen was.[1] Bij deze verkiezingen kozen de leden van de Provinciale Staten - die op 29 mei 1946 bij de Statenverkiezingen gekozen waren - in vier kiesgroepen[2] een geheel nieuwe Eerste Kamer.

De uitslag van de verkiezingen was als volgt:

Partij Zetels Verschil Zetelverdeling naar kiesgroep[2]
1937 1946 I[3] II[4] III[5] IV[6]
Roomsch-Katholieke Staatspartij[7] 16 -
Katholieke Volkspartij[7] - 17
subtotaal 16 17 +1  9 3 2 3 (+1)
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij[8] 12 -
Vrijzinnig Democratische Bond[8]  2 -
Partij van de Arbeid[8] - 14
subtotaal 14 14 0 2 (+1) 4 4 (-1) 4
Anti-Revolutionaire Partij  7  7 0 1 2 2 2
Christelijk-Historische Unie  6  5 -1  1 2 1 1 (-1)
Communistische Partij van Nederland -  4 +4   0 1 (+1) 2 (+2) 1 (+1)
Vrijheidsbond[9]  3 -
Partij van de Vrijheid[9] -  3
subtotaal  3  3 0 0 1 1 1
Nationaal-Socialistische Beweging  4 - -4  - (-1) - (-1) - (-1) - (-1)
Totaal 50 50 0 13 13 12 12

GekozenenBewerken

  Zie: Samenstelling Eerste Kamer 1946-1948