Eerste Kamerverkiezingen 1926

De Eerste Kamerverkiezingen 1926 waren reguliere Nederlandse verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 30 juli 1926.

Bij deze verkiezingen kozen de leden van de Provinciale Staten in de kiesgroepen[1] II en IV - die op 9, 11, 12 en 13 april 1923 bij de Statenverkiezingen gekozen waren - 25 nieuwe leden van de Eerste Kamer.

De uitslag van de verkiezingen was als volgt:

Partij Zetels Verschil Zetelverdeling naar kiesgroep[1]
1923 1926 I[2][3] II[4] III[2][5] IV[6]
Roomsch-Katholieke Staatspartij 16 16 0 8 3 3 2
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 11 11 0 2 3 3 3
Christelijk-Historische Unie  7  7 0 1 2 2 2
Anti-Revolutionaire Partij  8  7 -1  1 2 2 2 (-1)
Vrijheidsbond  5  6 +1   1 2 1 2 (+1)
Vrijzinnig-Democratische Bond  3  3 0 0 1 1 1
Totaal 50 50 0 13 13 12 12

GekozenenBewerken