Eerste Kamerverkiezingen 1956 (juni)

De Eerste Kamerverkiezingen 1956 (juni) waren tussentijdse Nederlandse verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 14 juni 1956.

De verkiezingen waren noodzakelijk geworden na de ontbinding van de Eerste Kamer, nadat een voorstel tot Grondwetsherziening in eerste lezing door Tweede Kamer en Eerste Kamer aangenomen was. Bij deze verkiezingen kozen de leden van de Provinciale Staten - die op 21 april 1954 bij de Statenverkiezingen gekozen waren - in vier kiesgroepen[1] een geheel nieuwe Eerste Kamer.

De uitslag van de verkiezingen was als volgt:

Partij Zetels Verschil Zetelverdeling naar kiesgroep[1]
1955 1956 (I) I[2] II[3] III[4] IV[5]
Katholieke Volkspartij 17 17 0 9 3 3 2
Partij van de Arbeid 14 15 +1 2 4 4 5 (+1)
Anti-Revolutionaire Partij  7  7 0 1 2 2 2
Christelijk-Historische Unie  6  6 0 1 2 1 2
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie  4  4 0 0 2 1 1
Communistische Partij van Nederland  2  1 -1 - 0 1 0 (-1)
Totaal 50 50 0 13 13 12 12

GekozenenBewerken