Eerste Kamerverkiezingen 1963

De Eerste Kamerverkiezingen 1963 waren tussentijdse Nederlandse verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 16 mei 1963.

De verkiezingen waren noodzakelijk geworden na de ontbinding van de Eerste Kamer, nadat een voorstel tot Grondwetsherziening in eerste lezing door Tweede Kamer en Eerste Kamer aangenomen was. Bij deze verkiezingen kozen de leden van de Provinciale Staten - die op 28 maart 1962 bij de Statenverkiezingen gekozen waren - in vier kiesgroepen[1] een geheel nieuwe Eerste Kamer.

De uitslag van de verkiezingen was als volgt:

Partij Zetels Verschil Zetelverdeling naar kiesgroep[1]
1960 1963 I[2] II[3] III[4] IV[5]
Katholieke Volkspartij 26 26 0 14 5 4 (+1) 3 (-1)
Partij van de Arbeid 23 25 +2 4 7 (+1) 6 8 (+1)
Anti-Revolutionaire Partij  8  7 -1 1 2 (-1) 2 2
Christelijk-Historische Unie  8  7 -1 1 3 1 (-1) 2
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie  8  7 -1 1 2 2 2 (-1)
Pacifistisch Socialistische Partij -  2 +2 0 0 1 (+1) 1 (+1)
Communistische Partij van Nederland  2  1 -1 0 0 1 (-1) 0
Totaal 75 75 0 21 19 17 18

GekozenenBewerken