Eerste Kamerverkiezingen 1937

De Eerste Kamerverkiezingen 1937 waren tussentijdse Nederlandse verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 27 mei 1937.

De verkiezingen waren noodzakelijk geworden na de ontbinding van de Eerste Kamer, nadat een voorstel tot Grondwetsherziening in eerste lezing door Tweede Kamer en Eerste Kamer aangenomen was. Bij deze verkiezingen kozen de leden van de Provinciale Staten - die op 16, 17 en 26 april 1935 bij de Statenverkiezingen gekozen waren - in vier kiesgroepen[1] een geheel nieuwe Eerste Kamer.

De zittingstermijn van de gekozen Kamerleden was 3 resp. 6 jaar, afhankelijk van de kiesgroep waartoe de leden behoorden. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden er echter tot 1946 geen verkiezingen meer gehouden.

De uitslag van de verkiezingen was als volgt:

Partij Zetels Verschil Zetelverdeling naar kiesgroep[1]
1935 1937 I[2] II[3] III[4] IV[5]
Roomsch-Katholieke Staatspartij 16 16 0 9 3 2 2
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 11 12 +1   1 3 4 4 (+1)
Anti-Revolutionaire Partij  6  7 +1   1 2 2 (+1) 2
Christelijk-Historische Unie  7  6 -1  1 2 1 (-1) 2
Nationaal-Socialistische Beweging  2  4 +2   1 1 (+1) 1 1 (+1)
Vrijheidsbond[6]  5  3 -2  0 1 (-1) 1 1 (-1)
Vrijzinnig Democratische Bond  3  2 -1  0 1 1 0 (-1)
Totaal 50 50 0 13 13 12 12

GekozenenBewerken

  Zie: Samenstelling Eerste Kamer 1937-1946