Eerste Kamerverkiezingen 2007

De Eerste Kamerverkiezingen 2007 waren reguliere Nederlandse verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 29 mei 2007.

Bij deze verkiezingen kozen de leden van de Provinciale Staten - die op 7 maart 2007 bij de Statenverkiezingen gekozen waren - een nieuwe Eerste Kamer.

De leden van de Eerste Kamer werden op 12 juni 2007 geïnstalleerd. De zittingstermijn eindigde op 6 juni 2011.

Deelnemende partijenBewerken

Lijstnr. Partij Lijsttrekker
1. Christen-Democratisch Appèl[1] Jos Werner
2. Partij van de Arbeid Han Noten
3. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie[2] Uri Rosenthal
4. GroenLinks[3] Tof Thissen
5. Socialistische Partij Tiny Kox
6. Democraten 66[2] Gerard Schouw
7. ChristenUnie[1] Egbert Schuurman
8. Staatkundig Gereformeerde Partij[1] Gerrit Holdijk
9. Onafhankelijke Senaatsfractie[2] Henk ten Hoeve
10. Partij voor de Dieren[3] Niko Koffeman

Het CDA, de PvdA, de VVD, GroenLinks en de SP hadden kandidatenlijsten in alle twaalf provincies ingeleverd. De ChristenUnie in elf provincies, de Partij voor de Dieren en de OSF in acht, D66 in zeven en de SGP in zes provincies. Statenleden kunnen enkel op de partijen stemmen die in hun provincie een lijst hebben ingediend. De nummering was vastgesteld op basis van de behaalde stemmen bij de Eerste Kamerverkiezingen 2003.

De Nederlandse Klokkenluiders Partij had eveneens in alle provincies een lijst ingeleverd. Aangezien de lijst niet zoals voorgeschreven persoonlijk werd overhandigd maar via e-mail en fax, werd deze door de Kiesraad ongeldig verklaard.

GroenLinks wilde een lijstverbinding met de PvdA en de SP. Nadat bleek dat zowel de PvdA als de SP bezwaren hadden tegen een lijstverbinding met elkaar, besloot GroenLinks een verbinding met de Partij voor de Dieren aan te gaan.

Kiezen en gekozen wordenBewerken

Iedereen die over de Nederlandse nationaliteit beschikte, de leeftijd van achttien jaar had bereikt en niet was uitgesloten van het kiesrecht had het recht om gekozen te worden in de Eerste Kamer. In tegenstelling tot bij gemeenteraadsverkiezingen was ingezetenenschap niet vereist. Net als bij de Tweede Kamerverkiezingen konden ook buiten Nederland wonende Nederlanders zich dus verkiesbaar stellen.

De leden van Provinciale Staten, zoals gekozen bij de Provinciale Statenverkiezingen 2007, kozen de leden van de Eerste Kamer. Ze kwamen daartoe op 29 mei 2007 per provincie in vergadering bijeen. De stemming was geheim. De leden van de Provinciale Staten brachten een gewogen stem uit, om recht te doen aan het aantal inwoners dat ze vertegenwoordigden. De waarde van een stem werd berekend door het inwonertal van een provincie te delen door het aantal leden van de Provinciale Staten van de betreffende provincie. De uitkomst hiervan werd gedeeld door 100 en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. Het inwonertal was het aantal inwoners van een provincie per 1 januari 2007, zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Provincie Statenleden Inwoners[4] Stemwaarde
Zuid-Holland 55 3.453.756 628
Noord-Holland 55 2.613.992 475
Noord-Brabant 55 2.418.698 440
Gelderland 53 1.978.688 373
Utrecht 47 1.190.721 253
Limburg 47 1.127.637 240
Overijssel 47 1.116.402 238
Friesland 43   642.169 149
Groningen 43   573.923 133
Drenthe 41   485.986 119
Zeeland 39   380.548  98
Flevoland 39   374.394  96

UitslagBewerken

De officiële uitslag werd op 31 mei 2007 in een openbare zitting door de Kiesraad vastgesteld en bekendgemaakt.

Partij 2003 2007 verschil Zetelverdeling (grafisch)
#[5] % zetels #[5] % zetels ppt. zetels
CDA 46.848 28,98 23 43.501 26,67 21 -2,31 -2 
2003
          


2007
          


VVD 31.026 19,19 15 31.360 19,23 14 +0,04  -1 
PvdA 40.613 25,12 19 31.032 19,03 14 -6,09 -5 
SP   8.551   5,29   4 25.231 15,47 12 +10,18   +8  
ChristenUnie   4.960   3,07   2   9.706   5,95  4 +2,88  +2  
GroenLinks 10.866   6,72   5   9.074   5,56  4 -1,16 -1 
SGP   4.695   2,90   2   3.690   2,26  2 -0,64 0
PvdD - - -   3.366   2,06  1 +2,06  +1  
D66   7.087   4,38   3   3.270   2,01  2 -2,37 -1 
OSF   2.874   1,78   1   2.857   1,75  1 -0,03 0
LPF   4.124   2,55   1 - - - -2,55 -1 
totaal 161.644  100 75 163.087  100 75 0,00 0

GekozenenBewerken

  Zie: Samenstelling Eerste Kamer 2007-2011

Vijf kandidaten werden dankzij voorkeurstemmen gekozen: Hans Klein Breteler (CDA), Joyce Sylvester (PvdA), Düzgün Yildirim (SP), Jan Laurier (GroenLinks) en Hans Engels (D66). Op Klein Breteler, Sylvester, Yildirim en Laurier werd door hun respectievelijke partij druk uitgeoefend om de zetel op te geven ten faveure van de kandidaat die volgens de lijstvolgorde in de Kamer zou zijn gekomen. CDA'er Klein Breteler kwam met zijn partij overeen om medio 2009 zijn zetel af te staan aan Geart Benedictus. De SP en Yildirim besloten om de positie van de laatste te bespreken op de eerstvolgende partijraad van de SP, te houden op 23 juni 2007. De overige drie werden zonder voorbehoud op 12 juni 2007 beëdigd.