Eerste Kamerverkiezingen 1986

De Eerste Kamerverkiezingen 1986 waren tussentijdse Nederlandse verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 20 mei 1986.

De verkiezingen waren noodzakelijk geworden na de ontbinding van de Eerste Kamer, nadat een voorstel tot grondwetsherziening[1] in eerste lezing door Tweede Kamer en Eerste Kamer aangenomen was.

Bij deze verkiezingen kozen de leden van de Provinciale Staten - die op 24 maart 1982 bij de Statenverkiezingen gekozen waren - een nieuwe Eerste Kamer. Omdat tussen 1982 en 1986 geen nieuwe verkiezingen voor Provinciale Staten gehouden waren, viel te verwachten dat de samenstelling van de Eerste Kamer niet zou wijzigen. Dat dit toch gebeurde, kwam door een vergissing van twee VVD-Statenleden in Drenthe die te laat bij het stembureau arriveerden en daarom niet konden stemmen.

Dit was de laatste keer dat de Eerste Kamer ontbonden werd vanwege goedkeuring van een grondwetsherziening in eerste termijn.

De uitslag van de verkiezingen was als volgt:

Partij Zetels Verschil
1983 1986
Christen-Democratisch Appèl 26 26 0
Partij van de Arbeid 17 17 0
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 17 16 -1 
Democraten 66  6  6 0
Staatkundig Gereformeerde Partij  2  2 0
Gereformeerd Politiek Verbond  1  1 0
Reformatorische Politieke Federatie  1  1 0
Communistische Partij van Nederland  2  2 0
Politieke Partij Radikalen  1  2 +1  
Pacifistisch Socialistische Partij  2  2 0
Totaal 75 75 0

GekozenenBewerken

  Zie: Samenstelling Eerste Kamer 1986-1987