Eerste Kamerverkiezingen 1983

De Eerste Kamerverkiezingen 1983 waren tussentijdse Nederlandse verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 31 augustus 1983.

De verkiezingen waren noodzakelijk geworden na de ontbinding van de Eerste Kamer, nadat een voorstel tot Grondwetsherziening in tweede lezing door het Parlement aangenomen was. In de herziene Grondwet was opgenomen dat alle leden van de Eerste Kamer gelijktijdig voor een zittingsperiode van vier jaar gekozen werden; voorheen was dat een verkiezing om de drie jaar van telkens de helft van de leden voor een zittingsperiode van zes jaar.

Bij deze verkiezingen kozen de leden van de Provinciale Staten - die op 24 maart 1982 bij de Statenverkiezingen gekozen waren - een nieuwe Eerste Kamer.

De uitslag van de verkiezingen was als volgt:

Partij Zetels Verschil
1981 1983
Christen-Democratisch Appèl 28 26  -2
Partij van de Arbeid 28 17 -11
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 12 17  +5
Democraten 66  4  6  +2
Staatkundig Gereformeerde Partij  1  2  +1
Gereformeerd Politiek Verbond  0  1  +1
Reformatorische Politieke Federatie  0  1  +1
Communistische Partij van Nederland  1  2  +1
Politieke Partij Radikalen  1  1    0
Pacifistisch Socialistische Partij  0  2  +2
Totaal 75 75   0