Eenparig versnelde beweging

Een eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging, ook wel eenparig versnelde rechtlijnige beweging of EVRB genoemd, is een beweging met constante versnelling, dus waarbij de snelheid in de tijd lineair toe- of afneemt, ofwel een gelijkmatige versnelling of vertraging van een beweging.

Rood: grafiek van de positie (parabool)
Groen: grafiek van de snelheid (lineair)
Blauw: grafiek van de versnelling (constant)

Als de snelheid van een eenparig versnellend voorwerp dat op in rust verkeerde binnen 0,5 s eenparig is versneld naar 10 m/s, bedraagt de eenparige versnelling 20 m/s². Het voorwerp heeft dan in het gegeven tijdsinterval een gemiddelde snelheid van 5 m/s, aan de hand waarvan de afgelegde afstand kan worden berekend. Dit kan overigens ook worden gedaan met de formule voor onder "Bewegingsvergelijking".

Een voorbeeld van een eenparig versnelde beweging is de beweging die een appel ondergaat als hij uit de boom valt. Een seconde nadat de appel van de boom losbreekt is zijn snelheid 9,81 m/s. Na twee seconden is zijn snelheid tweemaal de snelheid die hij na een seconde had (19,6 m/s), na drie seconden driemaal (29,4 m/s), enzovoort (hierbij is geen rekening gehouden met de luchtweerstand die de appel tijdens zijn val ondervindt).

In het algemeen treedt een eenparig versnelde beweging op als er op een voorwerp een constante kracht wordt uitgeoefend. In het geval van de vallende appel is deze kracht de zwaartekracht, die op het aardoppervlak nagenoeg constant is.

Bewegingsvergelijking of positievergelijking bewerken

Voor deze beweging geldt dat de versnelling   constant is, zodat de snelheid   als functie van de tijd   gegeven wordt door:

 ,

waarin   de beginsnelheid is.

Voor de afgelegde weg   volgt dan

 

Als de beweging langs de x-as plaatsvindt, wordt de positie   op het tijdstip   gegeven door:

 

Met bovenstaande formule kunt de afstand (x) berekenen na een bepaald tijdstip (t) hierbij is:

-   de startpositie is (de plaats uitgedrukt in m of km waar het voorwerp begint met te versnellen/vertragen.

-   de startsnelheid is (de snelheid dat het voorwerp heeft bij de start ( ))

-   de startijd is (wanneer dat het voorwerp start met te versnellen/vertragen uitgedrukt in s of h)

-   de versnelling is (= constant, uitgedrukt in m/s² of km/h²)

Zie ook bewerken